Actuele informatie staat op www.ivn.nl/vnmw

De werkgroepen van de VNMW

stippellijn

Landschapsbeheer

Zij trekken er in de herfst en winter er op uit om wilgen te knotten of te zagen in het essenhakhout.

stippellijn

Vogels

In de uiterwaarden van Rijn en Lek zijn ’s winters veel vogels te vinden: vooral veel ganzen en eenden. De werkgroep trekt er zomers en winters op uit om de vogels te tellen en de waarnemingen door te geven aan landelijke organisaties.

stippellijn

Flora

Inventariseren van de flora in de bermen van de gemeente Wijk bij Duurstede. Registreren van deze bevindingen op verzoek van de gemeente.
Flora inventarisatie van andere terreinen: Nevengeul, Wadi's en Gravenbol.

stippellijn

Heemtuin

De heemtuin is westelijk gelegen van het kasteelpark. De heemtuin geeft een weerspiegeling van alle landschapselementen (dijk, rivier, akkers, boomgaard) die de omgeving van Wijk bij Duurstede kenmerken. De werkgroep maait, snoeit, schoffelt regelmatig deze tuin in voorjaar en zomer.

stippellijn

Groenberaad

Bij diverse plannen en projecten op gemeentelijk en regionaal niveau over het openbaar groen is de werkgroep Groenberaad betrokken. Vanuit het doel een meerwaarde voor natuur, landschap, en milieu te behalen denkt de werkgroep constructief mee over de plannen en het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede en andere overheden. Ook voert de werkgroep eigen projecten uit voor het openbaar groen.

stippellijn

Natuureducatie

De werkgroep Natuureducatie wil door middel van diverse activiteiten mensen weer in contact brengen met de natuur in en om Wijk bij Duurstede. Het ontdekken van de natuur om ons heen doen we met hoofd, handen en hart. De activiteiten zullen dan ook een leuke mix bieden: voor elk wat wils en voor jong en oud.

stippellijn