De vogelwerkgroep

stippellijn

vogelwerkgroep | verslagjes | programma

stippellijn

Excursie 28 november naar Texel
Vogelweekend Sommebaai
Vogelexcursie Zouweboezem
Vogelexcursie Eempolders en Polder Arkemheen
Vogelexcursie Oostvaarders- en Lepelaarsplassen
Vogelexcursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
Vogelexcursie Heidestein
Vogelexcursie Harderbroek en Veluwemeer
Vogelexcursie Maasvlakte
Vogelweekend Texel
Naar Tiengemeten
Naar de Deurnese en Mariapeel
Naar de Groene Jonker, Waverhoek en het Landje van Geijsel
Vogelexcursie Wieringermeer, bij Balgzand en de Hondsbossche Zeewering
Vogelexcursie Zuidpier IJmuiden
Vogelexcursie De Stulp en Eempolder
Vogelexcursie Biesbosch
Vogelexcursie Hageven De Plateaux
stippellijn
 

6 november 2017

Twitschexcursie naar Texel

In de vroege ochtend vertrokken vier enthousiatelingen naar Den Helder. Daar troffen we Sven en Erik Jan die ons op Texel naar de vogels zouden leiden. Het eerste doel van een vakantiecentrum waar de Hop zich zou ophouden. Helaas zal die zich steeds voor ons verstopt hebben achter de huisjes.
De volgende waarneming kwam beter in beeld.

Een grote groep Rotganzen, waarbij het puzzelen was om de zwarte en de witbuik in beeld te krijgen. Maar die liepen er wel degelijk tussen.
Na een goede lunch in een strandpaviljoen zochten we na de wel heel erg harde wind aan het strand de rust in een bos op. Daar zou de Grote Kruisbek moeten zitten, maar ook die liet zich helaas niet zien.
Dan maar terug naar vlak bij de haven, waar bij de Mokbaai nogal wat vogels te zien waren.

De lijst van gespotte vogels is te zien als je hier klikt.

stippellijn
 

29 september 2017

Impressie vogelweekend Sommebaai
22 t/m 25 september 2017

Tjonge, wat kun je veel energie krijgen door zo'n heerlijk weekend vogelen in het buitenland!
Het was net zoals voorgaande jaren op Schier en Texel fantastisch, vooral qua landschappelijke omgeving maar ook doordat we mooie soorten hebben gespot. De stemming in ons gezelschap was door het mooie nazomerse weer van meet af aan opperbest.
Als we meer excursietijd hadden gehad zouden we nog kilometers verder gelopen zijn, al vogelend en de prachtige vegetatie bewonderend met uitleg van Klaas en Hans.

Lees hier verder voor het hele verslag.

Op de fotopagina staat een reportage.

stippellijn

 

september 2017

Vogelexcursie Zouweboezem 2017

Elly, Evert, Fransje, Klaas, Marjanneke, Martha, Ton en ik reden vrolijk gestemd vanwege het mooie weer naar de Boezemweg te Lexmond.
Het bleek laag water te zijn, wat je aan de oevers van de Lek goed kunt waarnemen. Tjonge, wat een drommen watervogels verzamelen zich daar in de uiterwaarden! Vnl. grauwe gans en brandgans.

En wat een roofpieten laten zich in dit fraaie Natura 2000 reservaat zien.
We hebben de verschillen tussen buizerd en wespendief nauwkeurig bestudeerd om enkele vogels goed te kunnen determineren. Lastig omdat er ook vele jongen tussen zitten.
Ook aan het silhouet van vliegende valken boven dit gebied kunnen we nu opmaken of het een boom- of torenvalk betreft. De boomvalk oogt ranker met zijn relatief wat kleinere lijfje en langere vleugels dan de torenvalk.
Een familie bruine kiekendief liet zich voortdurend spotten; de dames met hun lichtgele kopdeksels waren ver in de meerderheid.

Een paar maal purperreigers, gespot in het aangrenzende weiland, verraadde de aanwezigheid van Nederlands grootste kolonie hier in de nabijheid.
De zwarte sterns bleken al op trek gegaan te zijn, hun vlotjes overwoekerd achtergelaten. We zagen wolken putters, kwetterend in de ruige vegetatie. Ook luidruchtige soorten als cetti's zangers en grote bonte specht lieten van zich horen. Van de steltlopers hebben we oeverloper, tureluur en plevier spec. waargenomen en natuurlijk barstte het van het waterwild.
Zie de soortenlijst hieronder.


oeverlopers (foto's: Evert van Leeuwen)

Al met al heeft dit prettige gezelschap genoten van een heerlijke ochtend vogelen.
Wim.

Soortenlijst in de volgorde van de ANWB Vogelgids van Europa, zesde druk 2016.
grauwe gans buizerd tapuit canadese gans torenvalk roodborsttapuit brandgans boomvalk merel bergeend waterhoen rietzanger nijlgans meerkoet cetti's zanger wilde eend plevier spec. tjiftjaf krakeend kievit koolmees slobeend oeverloper pimpelmees wintertaling tureluur ekster fazant watersnip kauw fuut kokmeeuw zwarte kraai aalscholver houtduif spreeuw grote zilverreiger turkse tortel huismus blauwe reiger grote bonte specht vink purperreiger boerenzwaluw putter bruine kiekendief huiszwaluw rietgors witte kwikstaart c.f. heggenmus

stippellijn

 

10 april 2017

Vogelexcursie Eempolders en Polder Arkemheen - 8 april 2017

Met z'n dertienen reden we naar de Noordpolder te Veld bij Eemnes om een rondwandeling te maken, o.a. op de zomerdijk langs de vele waaien die daar als een natuurmonument fraai in het weidenlandschap liggen. "Een kralensnoer", noemde Klaas deze wielen en hij vertelde over het beheer van dit belangrijke weidevogelgebied.
Dat het superhoog gehouden waterpeil gunstig uitpakt voor de grutto bleek al spoedig. De koning van de weide was werkelijk overal luidruchtig aanwezig. In de sloten en waaien zagen we vele eendensoorten (Zie onderstaande daglijst, met dank aan Korrie voor het bijhouden daarvan.), en een vermeende soepeend werd op Klaas' foto als een wat licht uitgevallen slobeend ontmaskerd. Haha.
Enorme aantallen brandganzen vlogen plotseling op en, jawel hoor, daartussen zagen we 'de deur' aan komen vliegen; een zeearend streek neer, voorzichtig op de huid gezeten door een groep grauwe ganzen. Wat een tafereel!
Het zou Fransje niet zijn om een paar aparte steltlopers te ontwaren. Sven en Erik-Jan, die net kwamen aanrijden om zich bij ons te voegen, bevestigden ons vermoeden: vrouwtjes kemphaan!
Zij hadden die ochtend vier korhoenders gezien in Salland.
Even verder kwam een lastig te determineren roofpiet overvliegen, die Frans evenwel herkende als een wespendief. Wel tamelijk vroeg gearriveerd.
En boven het riet langs het Eemmeer wiekte het mannetje van de bruine kiekendief. Een feest ook zoveel rietzangers te spotten en hun voor het voorjaar zo kenmerkende zang weer te horen! Tussen de grutto's bleek een enkele IJslandse variant te staan, wat donkerder van kleur.
Vanaf de vogelkijkhut ging het via de Maatpolder weer terug naar de auto's. Op weg naar Theetuin Eemnes meldden Sven en Erik-Jan nog een stel zwartkop- tussen de kokmeeuwen.
Na de pauze reden we door Flevoland naar Polder Arkemheen; voorbij de Nijkerkerbrug op de zeedijk merkten we dat zowel de boeren- als huiszwaluw weer terug waren. Maar of de snor daar ook zat bleef onduidelijk.
Een krooneend kwam overvliegen toen we op weg gingen naar het oud Nijkerker gemaal.

Daar bleken diverse soorten weidevogels ruimschoots te spotten en, nu eindelijk liet ook de veldleeuwerik zich horen en zien.
Nog enige tijd speurden we het rietveld af en als afsluiting van deze mooie dag vogelen zagen we de blauwborst. Met dank voor het aangenaam verpozen…
Wim.

Klik hier voor de lijst met vogels die over de hele dag gezien zijn.

hierboven de zeearend en een stukje naar links een ?haas?

en tot slot de graspieper:

stippellijn

 

12 maart 2017

Verslag van de vogelexcursie van 11 maart naar de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen

We kijken terug op een uitermate geslaagde excursie, niet in de laatste plaats doordat Frans Vera hier en daar uitvoerig vertelde over het beheer van dit grote natuurrreservaat.
Uiteraard wordt het waterpeil gereguleerd, maar cruciaal voor de natuurontwikkeling zijn de grote grazers en de ganzen die hier in grote aantallen neerstrijken. Het project staat sinds kort onder druk, omdat er bestuurlijk initiatieven zijn genomen meer recreatie toe te staan aan de rand van dit veel bezochte natuurgebied.
We zouden streven naar 70 waargenomen soorten op het lijstje vandaag; ha-ha.
We gingen eerst bij het Jan van de Boschpad op de heuvel spotten.
Frans wees ons later langs de Grote Plas op het allereerste zeearendennest en, warempel, op de heuvel heel in de verte ontwaarden we een exemplaar van deze toppredator in een boomtop. Frans vertelde dat jonge zeearenden in het gebied al met paarvorming begonnen zijn.
We namen allerlei eendensoorten waar, waaronder Pijlstaart en Tafeleend. Ook zat er een flinke groep kluten. We zagen raven in concurrentiestrijd met een kiekendief om een prooi.
Mooie sfeer in het landschap met vele edelherten, koninckpaarden en heckrunderen grazend tussen de talrijke vogels!
In De Oostvaarders namen we van nabij vele duikers waar, o.a. Nonnetje en Doodaars.
Door de aanwezigheid van een vos ging een enorme troep brandganzen op de wieken.

Ondanks hun goed gecamoufleerde uiterlijk konden we drie watersnippen vlakbij op een eilandje aan de waterkant zien zitten.

Na de koffie reden we door naar De Trekvogel waar we een mooie film over het prehistorische ontstaan van Flevoland voorgeschoteld kregen. Archeologische vondsten gaven een beeld van de vroeg-menselijke invloed op het gebied en natuurlijk was er ook aandacht voor de recente ontwikkelingen.
Bij de Lepelaarshut bleek de tjiftjaf al aanwezig te zijn. De nieuwkomers in deze publieksexcursie werden snel wegwijs gemaakt in het determineren van het waterwild. De brilduiker bleek nog steeds aanwezig te zijn.
Zoals we dat gewend zijn vervolgden we in onderling overleg onze weg.
We reden om de Oostvaardersplassen heen, stopten nog een keer in een parkeerhaven om de vele baltsende futen wat nader te bekijken en bij de Kleine en Grote Praambult tuurden we tot besluit het gebied nog eens af. Helaas bleef een kiekendief ver bij ons vandaan.
Enkele nieuwkomers zijn zo geïnteresseerd geraakt in het vogelen dat zij zich op onze mailinglist wilden plaatsen. Leuk!

Op de fotopagina staat de hele fotoreportage.

Klik hier voor de lijst met vogels die over de hele dag gezien zijn.

stippellijn

 

21 februari 2017

Verslag van de vogelexcursie van 18 februari

Een dag die in de mist begon, maar uiteindelijk toch met zonneschijn werd afgesloten.
Als eerste stond vogelkijkhut 'Adolfsgat' op het programma. Een kijkhut in een prachtige omgeving, maar helaas zonder vogels.
Omdat de mist behoorlijk dik was, hebben we uitkijktoren 'Ooltgensplaat' links laten liggen en zijn we verder naar het zuiden gereden, naar het Grevelingen, waar we nog net in de mist Flamingo's hebben gespot.
Daar zagen we op waarneming.nl dat op het strand bij de 'Kwade Hoek' groepen Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken waren gezien. Na een flinke, maar mooie wandeling hebben we deze prachtige soorten daar ook gevonden.

Nog steeds in de mist zijn we tot slot naar de Brouwersdam gereden. Daar brak uiteindelijk de zon door en hebben we volop genoten van o.a. IJseenden, Zeeeenden, Middelste Zaagbekken, Kuifduikders, Eidereenden, Roodkeelduikers en Zeehonden, zowel de Gewone, als de Grijze.
Ondanks veel mist hebben we genoten van een heerlijke excursiedag.

Op de fotopagina staat een fotoreportage.

Klik hier voor de lijst met vogels die over de hele dag gezien zijn.

stippellijn

 

21 januari 2017

Vogelexcursie Heidestein 20 januari 2017

Met tien vogelaars reden we op 21 januari naar Zeist voor een rondwandeling in het landgoed Heidestein op zoek naar bos-en heidevogels. Het was net als de afgelopen dagen prachtig winterweer.
We namen al meteen een bonte mengeling van vogelgeluiden waar: vele vinken, zangers, mezen en het geroffel van grote bonte spechten.
Goudhaantjes dwarrelden door de sparren en dennen, af en toe biddend als een kolibri.


goudhaantje

Watervogels ontbraken op de bevroren vijvers / vennen.
Wel kwamen enkele toendrarietganzen en een blauwe reiger overgevlogen.
En een grote lijster op het ijs probeerde tevergeefs water te bemachtigen.


grote zanglijster

Een klapekster vloog van zijn uitkijkpost op zodra wij de heide betraden. Maar even later liet hij zich toch minutenlang zien. Twee raven kwamen over het bos langs ons heen.
Weer terug in het bos bleek tussen de mezen ook een matkop te zitten. Of was het een glanskop? Lastig te beoordelen. Fransje signaleerde nog een mannetjes goudvink, net voordat we bij de auto's terugkwamen.
Al met al was het een sfeervolle wandeling en hebben we mooi wat soorten gezien.
Zie onderstaande soortenlijst, met dank aan Marjanneke.
Wim


koolmees


grote bonte specht

foto's Klaas Everards

Blauwe reiger, Toendrarietgans, Houtduif, Turkse tortel, Grote bonte specht, Winterkoning, Roodborst, Koperwiek, Grote lijster, Merel, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Mat- / glanskop, Boomklever, Boomkruiper, Klapekster, Gaai, Zwarte kraai, Raaf, Vink. Goudvink

stippellijn

 

19 december 2016

Kort verslag vogelexcursie Harderbroek en Veluwemeer - 17 december 2016

Met zijn twintigen (!) reden we naar de tochtige Biezenburcht waar twitchers Sven en Erik-Jan 's morgens vroeg al een dwaalgast gespot hadden: kleine topper.
Nog voor iedereen goed en wel de telescoop klaargezet had, kwam Nederlands meest populaire toppredator al aangevlogen: de zeearend. Onze dag kon niet meer stuk!
Ondanks het uitbreken van de vogelgriep - vooral vele kuifeenden zijn al sinds weken hier dood aangetroffen - was het natuurmonument niet afgesloten. We liepen over het laarzenpad naar de fraaie, met riet overdekte uitkijkhut bij de plas in het moeras.

Van de honderden, hier eerder aangetroffen kleine zwaan was nog slechts één familie achtergebleven. En ook vele eendensoorten lieten het vandaag afweten.
Wel signaleerden we tamelijk speciale soorten als topper, bruine kiekendief, raaf en baardman. Of er nu tussen de graspiepers ook waterpieper zat, bleven we in het ongewisse.
Verder ging de stoet auto's richting Kapiteinshut, terwijl de dag steeds grauwer werd. In het broekbos zaten nauwelijks zangers, maar op de plas in het vogelreservaat zwommen veel slobeenden, tafeleenden, kuifeenden en een enkele wintertaling.
Jammer dat de krooneenden wel heel snel achter het riet uitweken, zodat niet iedereen ze geobserveerd heeft. Ook de watersnip liet van zich horen.

Pauze in strandhut 'Zuid, zout, zoet'. Als je daar eenmaal aangekomen bent, kun je er prima koffie drinken, lunchen en van pannenkoeken en ander lekkers genieten…
Ondanks het matige weer en de tamelijk matige 'oogst', was onze stemming opperbest.
Tot slot de monding van de Hierdensbeek in het Veluwemeer. De navigatie en het geheugen van een der excursieleiders bleek helaas ontoereikend om in één keer goed naar de kijktoren te rijden. (Zo goed, Evert?)
We blokkeerden op een zandweg vlakbij de toren de weg terug voor enkele 'locals' die gelukkig een uitweg vonden via het weiland.
Een prachtige sfeer en omgeving daar aan de rand van het Veluwemeer! Echt een plek om nog eens naar terug te gaan. Vanaf het water klonk volop het wonderlijke gekloe-kloe van massa's kleine zwaan.
We ontwaardden in de avondmist nog nonnetje en vanaf de toren ook enkele brilduikers. Klaas had opnieuw het geluk de zeearend te kunnen fotograferen.

Net voor het donker reden we na deze gevarieerde dagtocht opgemonterd huiswaarts.
Met dank aan Suzan voor het bijhouden van de soortenlijst.

stippellijn
 

7 november 2016

Vogelexcursie op 29 oktober

Op zaterdag 29 oktober begaf een groep vogelaars zich naar de Maasvlakte. Dit opgespoten gebied met jonge vegetatie onder de rook van Roterdam - Europoort is een belangrijk vogelgebied, vooral tijdens de trek.
Klik hier voor een impressie van deze excursie.

stippellijn
 

1 oktober 2016

Vogelweekend Texel 2016 23 t/m 26 september.

Vrijdagochtend 23 september vertrokken 14 personen in 4 auto's richting Texel om 3 dagen door te brengen in het Texel Bird Watching Center, Vuurtorenweg 94/98, De Cocksdorp.
Het weer was schitterend en dat zou het hele weekend duren. Uitstekend dus om te genieten van de mooie natuur, te fietsen en om te vogelen. De accommodatie was perfect voor de groep die mee was: een gezamenlijke ruimte waarin we konden koken en eten, en 's avonds zitten.

Lees hier verder Vogelweekend Texel en voor de lijst met vogels die gespot zijn.

stippellijn
 

september 2016

Impressie vogelexcursie Tiengemeten 10 september 2016.

Via de lokale kranten en de verenigings mailinglist waren geïnteresseerden uitgenodigd om met ons mee te gaan vogelen op het mooie natuurmonument Tiengemeten. Even over de naam: Een gemet is een oude oppervlakte maat van ruim 0,4 hectare. Aan het begin van de zeventiende eeuw ontstond in het Haringvliet door zandaanslibbing een plaat van ca. gemeten groot. Vandaar. Momenteel is het eiland veel groter, ca. 150 hectare.

In 2006 is het eiland van landbouwgrond naar natuur omgevormd door Natuurmonumenten. Behalve natuurliefhebbers zorgen het bezoekerscentrum en enkele historische boerderijen waarin musea, restaurants en een herberg gehuisvest zijn dat ook cultuurliefhebbers aan hun trekken komen. Er is voorzien in toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en voor kinderen is er volop speelnatuur.

Nieuwkomers Jan met dochter Tamar en kersvers vogelaar Jake reden met 'oudgedienden' Korrie, Franje, Klaas, Hans en ik naar de veerpont in Nieuwendijk.
Het weer was zoals de afgelopen weken: super zomers. Eerst een blik in het bezoekerscentrum en even aan de koffie en toen stapten we richting de Vliedberg.

Meteen al hoorden we een luide roep die ons bekend in de oren klonk. Via Klaas' i-pod herkenden we de cetti's zanger; een kleine groep zat in hoog struikgewas verschanst.
Direct bij de eerste plasjes al was het flink raak. Veel eenden in eclipskleed. M.b.v. onze telescopen namen we kuifeenden, smienten, slobeenden, wilde eenden en vooral krakeenden waar. Tussen enkele kleine zilverreigers zat een lepelaar en iets verderop een grote zilverreiger. Het lukte iedereen ook een dodaarsje op te sporen.
Op de Vliedberg werd duidelijk hoe droog het eiland erbij lag. Honderden brandganzen scholen samen op de drooggevallen grond, waar ook witte kwikstaarten en een enkele gele rondscharrelden. De natte platen herbergden vele soorten steltlopers, vooral bontbekplevier.
Daarna liepen we oostwaarts door prachtig bloeiende velden guldenroede. Een eerste bruine kiekendief bood zich aan en verder wat kbv-tjes, vanwege het tegenlicht moeilijk te determineren. Fransje zag een wilde zwaan in een van de sloten en in een volgende zat een groep casarca's. Mooie eenden.
Bij het zuidelijke kijkscherm aangekomen hebben we eindeloos naar maar liefst drie of vier soorten roofvogels gekeken die daar allemaal gelijktijdig in het weiland of op paaltjes erlangs zaten. We twijfelden enigszins of er (al)een ruigpootbuizerd tussen zat, maar dat er een juveniele slechtvalk aan een duif zat te plukken stelden we met zekerheid vast.

Omdat we al zolang gespot hadden en de tijd was gevlogen, liepen we niet door naar de herberg maar over de asfaltweg terug naar de veerhaven. Opnieuw verscheen het vrouwtje van de bruine kiek en in de plassen naast het landbouwmuseum troffen we een schat aan steltlopersoorten aan. Er bleek een kluut tussen te zitten, drie grutto's en als klap op de vuurpijl ontdekten we dat een vogel, die we voor een goudplevier aanzagen, bij nader inzien een krombekstrandloper was. Fantastisch.
Met de boot van 10 over vier voeren we terug naar de vaste wal, zeer content met onze 'oogst'.
We keken terug op een heerlijke, gezellige vogelspotdag.
Wim.

stippellijn

 

maart 2016

Vogelexcursie naar de Deurnese en Mariapeel

De Deurnese en de Mariapeel, die we zaterdag bezochten, zijn een restant van een ooit veel groter natuurgebied van 30.000ha, met hoogveen, natte en drogere heide, bossen en kwelplekken dat de hogere Peelhorst scheidde van het Lagere Maasdal in het oosten en het Aadal in het westen.
Het was er nat en moeilijk begaanbaar en vormde de natuurlijke grens tussen Brabant en Limburg. Dat een hogere rug toch nat was, had te maken met de zg Peelrandbreuk, een stelsel van geologische breuken in de ondergrond.

Al eeuwen geleden werden de randen van de Peel aangetast door ontginning en ontwatering, maar in de eerste helft van de twintigste eeuw werd er grootschalig en industrieel ontwaterd en verturfd. Begin jaren negentig bestond het gebied uit verdroogde en verboste veenrestanten.
Rond 1995 maakten Staatsbosbeheer en de twee waterschappen een begin met een groot vernattingsproject, dat de achteruitgang van de natuurwaarden moest stoppen. Eerst werd een experiment uitgevoerd met grootschalige vernatting, maar dat gaf te weinig resultaat. Na een onderzoek door de Radbouduniversiteit en Waterschap Aa en Maas bleek dat het meeste herstel just plaats vond in kleinschaliger aanpak, waarbij vanuit zg eendagsputjes de gewenste plantensoorten konden terugkeren. Ook bleek dat de juiste regenwaterkwaliteit en vorming van een drijvende mat van levend hoogveen essentieel was. (Dit wordt voor deze uitleg verder te technisch)

Aan de Limburgse kant werd het veen in compartimenten verdeeld door aanleg van kades, die elk een deel met stabiel, maar verschillend waterpeil omgrenzen. Daardoor kan een kwelstroom ontstaan van het Limburgse naar het Brabantse deel.
Het wachten is nu op de gewenste, nog zeldzame soorten. Tussen Mariapeel en DeurnesePeel bevindt zich een ontgonnen strook met het Kanaal van Deurne, landbouwgronden en nat bos. Boeren en natuurbeschermers willen hier een lager of juist hoger waterpeil, wat dus botste.
Een oplossing is gezocht door damwanden in de watergangen aan te brengen, gronden aan te kopen, rijke grond af te voeren, oude maisakkers om te vormen tot ondiepe plassen en vochtige graslanden te maken.
Bij de ijsboerderij die we bezochten is zo een prachtig stuk nieuwe natuur gevormd in slechts enkele jaren, wat een toestroom van veel bijzondere vogelsoorten opleverde, zoals de Blauwborst en vele soorten eendachtigen, bijv pijlstaart, krakeend, zomer en wintertaling.

Daarna bezochten we de oude natuur van de Mariapeel via de genoemde kades, waarop goed begaanbare wandelpaden liggen. Je moet kilometers afleggen, het is een voedselarm gebied, dus de dichtheid aan vogels is zelden hoog.
Maar wat je ziet maakt veel goed, bijvoorbeeld boompiepers, roodborsttapuit, sperwer en bruine kiekendief. Al met al hadden we een koude maar heerlijke dag, afgesloten met heerlijk ijs of een warm drankje.

Hans de Bruin

Op de fotopagina staan meer foto's.

terug naar boven

 

maart 2016

Vogelexcursie naar de Wieringermeer, bij Balgzand en de Hondsbossche Zeewering.

Op zaterdag 27 februari was er een vogelexcursie naar de Wieringermeer, bij Balgzand en de Hondsbossche Zeewering.
Het was die dag prachtig weer, de zon scheen. Op de dijk bij Den Oever en bij Hippolytushoef was het wel fris door een stevige wind.

Vanuit de kop van Noord-Holland gingen we naar de Hondsbossche Zeewering. Vogels waren vooral aan de landkant te zien. Aan de zeekant, de andere kant van de dijk, zagen we de brede strook nieuw aangelegde duinen.

Na een korte strandwandeling was er nog tijd voor een kopje koffie, dat zelfs buiten op een terras genuttigd kon worden.

Er zijn op deze dag naast enkele zeehonden 50 soorten vogels gespot.

Foto 1,2,3 en 5: Evert van Leeuwen

terug naar boven

 

januari 2016

Verslag vogelexcursie zuidpier IJmuiden - 9 januari 2016

Dick, Gerda, Klaas, Korry, Martha, René en ik (Wim v.I.) reden 's ochtends net na zonsopgang naar de zuidpier van IJmuiden, waar de afgelopen dagen vele bijzondere waarnemingen gedaan waren.
Aangekomen op het strand bij de pier begon onze dag goed: meteen al enkele jan-van-genten boven zee, fraai wit met zwarte vleugelpunten.

jan van gent

Het was aflopend water en vele meeuwensoorten, scholeksters en drieteenstrandlopers liepen vlak aan zee te foerageren.
We moesten op de pier de elementen wel trotseren want het weer was matiger dan de verwachting: geen zon, veel wind en soms miezerde het. Maar steeds nieuwe ontdekkingen hielden bij ons de moed er in en een groep plaatselijke vogelaars leerden ons bijzonderheden goed herkennen. Zoals de bruinvissen die steeds langs kwamen zwemmen en een kuifaalscholver die zich op de pier stond te drogen.
Een foto van René, waarop een fuut en kuifduiker samen stonden, toonde hun onderscheid: de kuifduiker is aanmerkelijk kleiner.
Het mannetje van de eider kwam langsvliegen en op de pier verschansten zich vaste foerageerders als steenloper, paarse strandloper en oeverpieper.
We zagen zilvermeeuwen aalscholvers belagen zodra deze met vis in de snavel boven water verschenen: snel naar binnen werken dus maar.

aalscholver met pos

Zo nu en dan verscheen er een zeehondenkoppie uit het water en op de pier lag een zeehondje (nog in witte pels) dat er veel later, toen we terugliepen nog steeds lag.
Vast zeeziek geworden.

Opgemonterd na een kop warme choco, koffie of thee (met…..) liepen we rondom het Kennermermeer.
Althans dat was onze bedoeling als het niet zo drassig was. Alleen Martha (met laarzen aan) hield het echt droog. En veel 'klein grut' zat er ook niet…..
Toch kijken we terug op een heerlijk dagje aan zee.
Wim.
Foto's Klaas Everards

terug naar boven

 

december 2015

12 december 2015: Vogelexcursie De Stulp en Eempolder

Met zeven deelnemers reden we naar landgoed De Stulp in de Baarnse boswachterij. Prachtig helder weer na een dag langdurige stortregen.
De Stulpwandeling volgend wist René ons in het beuken-/sparrenbos al heel snel op soorten te wijzen als Goudhaan en Grote Bonte Specht.
Een groep wilde zwanen in v-formatie trok over ons heen. En later flinke groepen grauwe ganzen en kolganzen. Ook kwam een groep rietganzen voorbij; waarschijnlijk, want ze hadden een donkere kop.

Op het heideveld charmeerde het jongvee (mooie witte koetjes van het Franse ras Charolais) in zonnige contouren ons zeer, maar spoedig werd onze aandacht getrokken door twee vluchten vogels verderop. Dat bleek Watersnip te zijn; wonderlijk in deze droge omgeving.
Even later verraste een raaf ons en Fransje's oog viel op een ver vogelsilhouet in het topje van een berk. Jawel, de telescoop bevestigde ons vermoeden: Klapekster.


zij keken toe toen Klaas tevergeefs probeerde de klapekster van dichterbij te fotograferen

Primeur voor ons hier in dit seizoen; door René met trots ingevoerd op Waarneming.nl.
Bij de vogelkijkhut van het nabije Pluismeer bleken mezensoorten te zitten als Pimpelmees en Matkop. Ook Groene Specht liet zijn fraai golvende vlucht zien. Op het water slechts Wilde Eend.
Klaas had in deze streek voorheen vegetatiekundige opnames gemaakt en wees ons op speciale soorten, zoals Blauwe Gentiaan.
Rond het meer is het voor publiek verboden vanwege de kwetsbaarheid, dus een groep mountainbikers maakte rechtsomkeer.


buizerd

Omdat de zeearend daar afgelopen dagen gesignaleerd was, besloten we naar het Eemmeer boven Eemnes te rijden.
En ja hoor, een groep Barneveldse vogelaars had gezien hoe deze kolossale predator een meerkoet uit het water sloeg en ermee verdween achter de dijk.
Wij samen het hen op jacht naar het pluktafereel en warempel op de dijk gekomen zagen we hem zich te goed doen. Helaas vloog hij tamelijk snel op toen wij hem naderden; het bleek nog een jonge te zijn gezien zijn donkere verenpak.
Na deze fantastische waarneming zou verder vogelen een anti-climax betekenen, hoewel we al menig gespotte soort in deze waterrijke grasland polder aan onze lijst toegevoegd hadden. Met dank aan Fransje. Opvallend zoveel kieviten nog op trek waren.
Weer terug op de dijk, in vette klei vanwege alle regen van de vorige dag. Mooi weer, aardig wat bijzondere soorten en onderlinge pret, dus we reden voldaan huiswaarts na deze geslaagde excursie.
Wim.

terug naar boven

 

november 2015

Verslag Biesbosch vogelexcursie 14 november 2015

Met z'n twaalven vertrokken we in drie auto's naar Werkendam, waar we vanaf het verzamelpunt, Fort Steurgat, op de Bandijk langs de Nieuwe Merwede de Brabantse Biesbosch inreden.
Onmiddellijk viel op hoe hoog het water in de Noordwaard stond. Dat verwonderde ons wel omdat de waterstand in de grote rivieren de afgelopen dagen historisch laag genoemd werd. Ook stond er een frisse en flinke wind hoewel het pas 's middags zou gaan regenen.
Nog op de dijk bij onze eerste stop om te spotten, meteen al alle ganzensoorten van deze dag waargenomen; zie de soortenlijst hieronder. Ook Dodaars, Pijlstaart, massa's Wintertaling en nog vele soorten meer kregen we in het vizier.
Het land in de Noordwaard bleek grotendeels onder water gezet. Beangstigend was dat wel, want zouden alle wegen droog staan? Maar dit nu zeer onlangs ingerichte deel van de ontpolderde waard bleef gelukkig toegankelijk.
Overal reden we tussen enorme groepen trekvogels door die op de kunstmatige ontstane hoogwatervluchtplaatsen aan het foerageren waren. Duizenden spreeuwen zagen we zich tegoed doen aan verzopen insektenlarven en wormen, die hier en daar door de wind bijeengedreven waren.
Wat een indrukwekkende landschappelijke ruimte! Een magnifiek natuurontwikkelingsgebied. We waren van vlakbij getuige van schermutselingen aan de grond tussen twee torenvalken, een vrouwtje en mannetje.

foto Evert van Leeuwen

Ook Slechtvalk werd gespot en uiteraard vele malen Buizerd. Bij de vogelkijkhut zagen we, heel apart, een zwarte zwaan en duizenden eenden. Diverse soorten, maar vooral Krakeend en Wintertaling.

Koffie, al of niet met versnapering, in het bezoekerscentrum van het pas geopende, vernieuwde Biesboschmuseum. De opmerkelijke architectuur met piramidevormige graszoden daken past goed in deze omgeving.
Toen, op naar de Deeneplaat waar we, voor de regen uit, een rondwandeling in het griend gingen maken. Maar bij het pontonbruggetje over een sloot, dat ons de toegang moest verschaffen, stond het land onder water, zo hoog dat alleen de deelnemers met laarzen er droog door zouden komen.
Wat nu?
Dankzij (1) de enorme inventiviteit van Hans, Klaas en Stefan die de loopplank naar het bootje wisten te verleggen, (2) de vastberadenheid van Frans Vera die stroomopwaarts over de zomerdijk een doorwaadbare plek vond, (3) het verzamelen van vele takken uit het moerasbos om een knuppelpad te improviseren waarover de loopplank bereikt zou kunnen worden, (4) alle aangereikte handen van de gelaarsden onder ons die iedereen zonder uit te glijden over deze noodvoorziening loodsten en (5) ons vertrouwen in de goede afloop, groot doorzettingsvermogen en onze steeds betere stemming, wisten we de overkant te bereiken.

foto Frans Hoving

Waterral en Cetti's zanger waren ons al, verschrikt, tegemoet geklonken. Ook IJsvogel en Groen Specht lieten zich horen. De weergoden bleven ons gunstig gezind: slechts bij vlagen een regendruppie.
De route terug over dezelfde hindernis verliep eveneens wonderbaarlijk goed. Wat een eensgezinde samenwerking! Slechts één natte voet.
Om toch nog een kans op het spotten van de zeearend te maken, bezochten we de vogelkijkhut van polder Maltha en tot besluit die bij de camping in de Noordwaard, maar helaas……. Wel bleken er al twee vrouwtjes Nonnetje gearriveerd te zijn.
Goed gemutst na afloop van deze geslaagde excursie en onze heroïsche survivaltocht reden we huiswaarts.
Wim.

Waargenomen soorten

Dodaars Kuifeend Graspieper
Fuut Nonnetje Witte Kwikstaart
Aalscholver Buizerd Winterkoning
Grote Zilverreiger Torenvalk Roodborst
Blauwe Reiger Slechtvalk Zanglijster
Ooievaar Fazant Grote Lijster
Knobbelzwaan Waterral Merel
Kolgans Waterhoen Cetti's Zanger
Grauwe Gans Meerkoet Koolmees
Grote Canadese Gans Kievit Ekster
Brandgans Kokmeeuw Gaai
Bergeend Stormmeeuw Zwarte Kraai
Nijlgans Zilvermeeuw Spreeuw
Wilde Eend Kleine Mantelmeeuw Ringmus
Krakeend Grote Mantelmeeuw Vink
Pijlstaart IJsvogel Kneu
Slobeend Groene Specht Putter
Smient Grote Bonte Specht Zwarte Zwaan
Wintertaling Veldleeuwerik  
Op de fotopagina staat een reportage van deze excursie.

terug naar boven

 

april 2015

Vogelexcursie naar Plateaux-Hageven

Op zaterdag 18 april kort na 8.00 uur vertrokken met z'n tienen in 3 auto's naar Hageven De Plateaux. Het was een stralend zonnige dag. Het was best een eindje rijden naar dit natuurgebied op de Belgisch Nederlandse grens.
Paul Dobbelaar had een zeer toegewijde vogelaar daar, Patrick Schuurmans, gevraagd ons te gidsen vanaf het bezoekerscentrum van Natuurpunt bij Neerpelt.
Toen we om 10 uur bij het bezoekerscentrum aankwamen stond Patrick ons al op te wachten. We hebben allemaal met bewondering geluisterd naar wat Patrick allemaal hoorde. Met veel enthousiasme en kennis van zaken wees hij ons wat er allemaal in het gebied leeft.
Natuurlijk werd Ton gemist en niet alleen vanwege het ontbreken van zijn opschrijfboekje. Wim nam Ton's taak, het noteren wat er gespot werd, over. Hij kon het grote aantal notities eerst maar nauwelijks bijhouden.
Niet iedereen zal er in geslaagd zijn alles wat Patrick waarnam zelf ook werkelijk te horen en te herkennen. Nadat hij ons om een uur of twaalf had verlaten, nam het aantal waarnemingen merkbaar af.

Het gebied heeft een afwisselend landschap, heide , bos, het riviertje de Dommel en wat beekjes. Er zijn vennen terug gegraven en oude vloeiweiden hersteld. Dit 600 hectare grote natuurproject herbergt dan ook veel biotopen met veel planten, insecten en vogelsoorten.
In 2012 hadden wij hier 73 soorten gespot en nu weer bijna dat giga aantal. Van een tweetal waarnemingen zijn wij niet geheel overtuigd. Er was twijfel over bruine kiekendief, ondanks de zeer geschikte biotoop, en de laatst waargenomen 'roofpiet', die we niet echt konden thuisbrengen, was mogelijk een zwarte wouw. Deze staat nl. een dag eerder op waarneming.nl voor dat gebied.
Met zekerheid hebben we onder andere roerdomp, tafeleend, witgat, watersnip, ijsvogel, boomleeuwerik, boompieper, sprinkhaanrietzanger en geelgors waargenomen.

foto Evert van Leeuwen, "malle p(i)etjes"

Nadat we in ongeveer 5 uren 10 km hadden afgelegd, kwamen we weer aan bij het bezoekerscentrum. Na daar op het terras koffie of iets anders gedronken te hebben, konden we tevreden weer naar huis rijden.

terug naar boven

stippellijn