De vogelwerkgroep

stippellijn

vogelwerkgroep | verslagjes | programma

Actuele informatie staat op www.ivn.nl/vnmw

Jaarverslag 2016

De vogelwerkgroep maakt deel uit van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede en heeft haar eigen activiteiten gedurende de loop van het jaar, uitgezonderd tijdens de zomervakantie. Naast excursies dicht bij huis en verderweg werken we mee aan inventarisaties zowel ten behoeve van landelijk onderzoek als speciefiek gericht op terreinen.

stippellijn

maart 2017

Cursus broedvogels tellen door Sovon en Vogelwacht Utrecht.

In 'De Kruisbek'1-2017 staat deze cursus aangekondigd.
Van harte aanbevolen omdat wij ook een telgbied onderzoeken bij de Waarden van Gravenbol en daarbij nieuwe belangstellenden willen betrekken. Er is in de regio Utrecht behoefte aan meer broedvogeltellingen. Misschien kunnen wij op den duur een tweede gebied in onze omgeving gaan monitoren.
Je kunt dit seizoen ook meelopen met Ren en mij om praktijkervaring op te doen. Wij dragen bij aan het Broedvogel Monitoring Project van Sovon, waarvan de uitwerking van de verzamelde gegevens door beheerders, beschermers en beleidsmakers in hun werk gebruikt wordt.
Ervaren docenten van Sovon leggen in theorieavonden de BMP-onderdelen uit en in praktijkochtenden het gebruik van hulpmiddelen (app) in het veld. Iedereen met redelijke kennis van de gewone Utrechtse broedvogels kan meedoen.
Praktische informatie
Aanmelden voor de cursus via secretaris@vogelwacht-utrecht.nl
Locatie theorieavonden: MEC Nieuwegein, Geinoord 9, Nieuwegein.
Aanvang: 19.45 uur
Data: woensdagavond 22 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni.
Docenten: Albert de Jong en Jan-Willem Vergeer.
Wanneer de praktijkochtenden zijn is pas later bekend.
Kosten: 15,-
Snel opgeven want het aantal plaatsen is beperkt.

stippellijn

april/mei 2016

Broedvogeltellingen 2016 op de Gravenbol

De eerste teldag was 2 april. Bij mooi rustig weer was het een geslaagde telling.

Bij de volgende teldag, 16 april, was het fris en behoorlijk winderig, toch hebben we een mooie telling gehad.
Nog voordat we bij ons telgebied kwamen, spotten we al een Buizerd die met nestbouw bezig was.
Daarnaast hebben we de eerste Visdieven voorbij zien trekken, vlogen er 2 mannetjes Bruine Kiekendief boven de putjes en trokken er 2 Lepelaars voorbij.
Een IJsvogel vloog op zo'n 5 meter heel rustig voor ons langs. De Futen waren volop aan het baltsen en de Veldleeuwerik bij het afgegraven gedeelte liet geregeld zijn mooie zang horen.
Op de Recreatieplas was de Roodhalsfuut weer aanwezig. We hebben het nestje van de Staartmees ontdekt en als klap op de vuurpijl kwam een Rode Wouw laag overcirkelen.
Ten opzichte van 2 weken geleden, waren vandaag Kleine Karekiet, Grasmus, Rietzanger en Zwartkop in onze telgebieden aanwezig.

Op 30 april was 's ochtends nog behoorlijk koud, maar gelukkig stond er bijna geen wind. Toen de zon er ook nog even bij kwam, werd het ook nog aangenaam!
Verder is het de hele ochtend droog geweest en hebben we weer een mooie telling gehad.
Ten opzichte van de vorige tellingen waren vandaag de Koekoek, Oeverloper, Tapuit, Gele Kwikstaart en de Tuinfluiter nieuw.
Ook hebben we Regenwulp, Buizerd, Aalscholver, Blauwe Reiger, Putter, Torenvalk, Ooievaar, Visdief, Kleine Mantelmeeuw en Raaf voorbij zien vliegen. We vermoeden dat het n van de Raven is die bij Sandenburg broeden.
Aan de zuidkant van de Rijn waren 2 Nachtegalen heerlijk aan het zingen.
Verder hebben we de 4 algemene Zwaluwsoorten gezien: Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw.
Hoewel er vorig jaar 50 nestgangen zijn geteld van de Oeverzwaluw, wil het dit jaar nog niet zo vlotten. Er vliegt wel een aantal Oeverzwaluwen rond, maar nog niet zoveel als vorig jaar. Tot onze verrassing liep op het weiland achter de recreatieplas een Reebok. Op een gegeven moment zwom hij de dode arm op, maar keerde ook weer terug en verdween in de begroeiing.

Zaterdag 14 mei staat de 4e broedvogeltelling van dit seizoen op de agenda.

Ren Nijenhuis
Rene kan je ook de nauwkeurige resultaten van de tellingen verstrekken. Stuur daarvoor een berichtje aan info@vnmw.nl

stippellijn

23 februari 2015

Ooievaars

Vanaf afgelopen donderdag zijn de Wijkse ooievaars weer terug op de nesten. Het nest op het Vikinghof terrein is direct weer bezet. Dit tot grote ergernis van het mannetje van de binnen stad.
Hij zette vandaag de aanval in om het andere mannetje te verdrijven van het Vikinghof nest in de hoop het vrouwtje te veroveren.
Maar het liep verkeerd af het mannetje van de binnenstad werd op de grond geworpen (zie foto) in het gevecht door het andere mannetje en vloog geschrokken snel weg richting binnenstad..............................
Er zullen nog vele lucht gevechten gaan plaats vinden rondom beide nesten.
Frans Hoving vogelaar VNMW
Foto's Hettie Heijnis

stippellijn

februari 2015

IJsvogel

Tijdens de waterwildtelling half januari werd deze ijsvogel langs de Kromme Rijn vastgelegd door Rene Nijenhuis

stippellijn

december 2014

'Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel'

Excursie van FOGOL op zaterdag 7 maart 2015
De MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vaart het open water van het IJsselmeer op. Men gaat op zoek naar de tienduizenden toppereenden die hier de winter doorbrengen. Tijdens de tocht wordt ook langs vogeleiland de Kreupel gevaren, een gebied van Staatsbosbeheer dat weinig bekend is bij mensen maar een hotspot voor rustende watervogels."
Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied. Tevens zijn er in het vooronder lezingen. Waaronder een presentatie van Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat, Waterdienst) over de veranderende omgeving van de Topper in het IJsselmeer. Aan dek zijn deskundige vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen.
Klik hier voor meer informatie.

stippellijn

 

oktober 2014

Geslaagde Bird Watch dag

De teldag in het kader van Bird Watch was een geslaagde ochtend. Het was schitterend helder weer en er stond niet veel wind.
Er waren dan ook veel vogels op weg naar het zuiden. Daar hebben 11 mensen op Gravenbol van genoten.
We zagen ruim zestig soorten en dat is een fantastische score.
Verschillende bekende trekkers als graspiepers, leeuweriken, koperwieken, kramsvogels namen we waar maar ook 25 grote zilverreigers met hun mooie vleugelslag. De toppers waren een rode wouw en een visarend.
Zo zie je hoe geweldig de vogeltrek is.

stippellijn

visarend   foto Paul Dirksen

Ieder najaar trekken veel vogels die bij ons hebben gebroed naar het zuiden. Vanuit het hoge noorden komen broedvogels hierheen om bij ons te overwinteren of ze trekken in die tijd door ons land. Juist n is er dus grote kans om veel vogels te zien.
Gewapend met telescopen en verrekijkers, notitieboekjes en gsm-telefoons, maar ook met thermoskannen en proviand trekken vogelaars het veld in.
Tijdens de Euro Birdwatch op zaterdag 4 oktober wordt in meer dan 37 landen in Europa geteld. Vorig jaar werden in heel Europa ruim 2,5 miljoen vogels geteld, door meer dan 19.000 vogelaars!
Op het kantoor van Vogelbescherming Nederland in Zeist worden de waarnemingen van de telgroepen in eigen land verzameld.
Dit gebeurt gedurende de dag, zodat nog zaterdagavond de Nederlandse resultaten bekend gemaakt konden worden.

Meer informatie over de World BirdWatch vindt u op de website van

terug naar boven

stippellijn

juli 2014

De uilen in 2014

Dit jaar zijn weer 62 nestkasten voor steenuilen gecontroleerd, 53 binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, 2 in Werkhoven, 1 in Amerongen, 3 in Rijswijk en 3 in Maurik. Van de 61 nestkasten waren er 15 bezet door een steenuil. Dit bezettingspercentage komt overeen met andere gebieden als de Achterhoek en Twente.
Verder werden er 7 kasten gebruikt door een spreeuw en 1 door een koolmees. En kast was gepredateerd. Daarin vonden we de resten van een holenduif.
Deze 15 nesten bevatten 50 eieren. Dat is 3,3 eieren per nest en dat mag goed worden genoemd.
Daaruit zijn 42 jongen gekomen. In 1 nest zijn de vier eieren verdwenen zonder dat een oorzaak kon worden vastgesteld. Het aantal jongen per nest 3 was hoger dan 2013 toen er gemiddeld 2 jongen per nest waren.
Alle jongen zijn weer geringd. Een leuke waarneming was dat een uit het vogelasiel Woudenberg in Wijk bij Duurstede in een lege kast uitgezette steenuil in Cothen tot broeden kwam in een vijf jaar oude kast die nog nooit was gebruikt. Hier kwamen 3 jongen groot.

Dit jaar werden 31 kasten van kerkuilen gecontroleerd, 18 in de gemeente Wijk in Duurstede, 1 in Doorn en 13 in de Betuwe
Er waren 5 succesvolle nesten. Twee in Zoelen, 1 in Rijswijk, 1 in Wijk bij Duurstede en 1 in Doorn. Deze 5 paar brachten 27 jongen groot. Met een gemiddelde van 5.4 jongen per nest is er sprake van een goed resultaat.
Dit zal het gevolg zijn van de vele muizen die er waren.
Inmiddels is een tweede controle bij de nesten uitgevoerd om te zien of er een tweede broedsel was. Dit was niet het geval. Bij n van de adressen zei de boer dat hij gezien had dat ze het gedaan had en dat er zeker een tweede legsel kon worden verwacht. Daar kom ik dan ook zeker nog weer terug.
Nu rest na de zomervakantie nog het schoonmaken van de steenuil- en kerkuilkasten ter bestrijding van ongedierte als vogelluis en luisvlieg.
Ton Janssen

stippellijn

januari 2014

Bijzonder broedgeval

Sinds enkel3e jaren bevindt zich bij het stuwcomplex in de Nederrijn bij Amerongen een kleine kolonie kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen, met daartussen een geelpootmeeuw en een Pontische meeuw.
In het voorjaar heeft een man van de laatste soort gepaard met een vrouw zilvermeeuw. Nauw verwante meeuwsoorten vormen wel vaker mengparen, dus dit is niet zo bijzonder.
Wel bijzonder is is dat het paar een hybride jong heeft voortgebracht, het eerste in ons land.
Pontische meeuwen zijn bij ons wintergasten. Ze nestelen vooral rond de Zwarte Zee en Kaspische Zee. De soort lijkt zich uit te breiden in noordwestelijke richting.
Er zijn broedgevallen bekend uit Duitsland en Polen.
Hiermee hebben we de primeur van een nieuwe broedvogel in onze omgeving.
(bron Jaaroverzicht Natuur, Naturalis Biodiversity Center)

stippellijn