De vogelwerkgroep

stippellijn

vogelwerkgroep | verslagjes | programma

stippellijn

Excursies

Het is gewenst bij excursies buiten Wijk bij Duurstede zich vooraf op te geven i.v.m. vervoer Wim: 0644051675 of wimenodile@freeler.nl

 

Programma

stippellijn

5 december 2017

Vogelexcursie naar Avifauna
Ook in verband met de niet al te beste weersverwachting voor zaterdag opperde Klaas het lumineuze en grappige idee om naar AVIFAUNA te gaan. Hartstikke leuk vogelpark, zoals je waarschijnlijk weet, waar je ook tal van inheemse vogelsoorten van zeer dichtbij kunt bewonderen.
In deze winterse tijd betalen de bezoekers half geld, € 7,50 en ovd nog iets minder. Mocht er een bui vallen dan gaan we gewoon naar een van de binnenverblijven.
We hopen natuurlijk dat dit gezellig dagje uit bij iedereen aanslaat, zodat de doorgewinterde vogelaars anderen veel kunnen vertellen over de mooie soorten die er heel goed waar te nemen zijn. Kijker mee, telescoop is overbodig. Een enthousiast familielid mee, prima hoor.
Vertrek om 9:30 uur vanaf Walplantsoen 12. Uiterlijk donderdagavond aanmelden bij mij. Via e-mail of telefonisch (WhatsApp): 06 44051675. Wil je aangeven of je kunt rijden?

stippellijn

6 november 2017

Vogelexcursie naar twee natuurmonumenten
Op zaterdag 18 november is er een auto/wandel excursie naar de Groene Jonker en Waverhoek. Beide waterrijke Hollandse natuurgebieden zijn door Natuurmonumenten zo'n tien jaar geleden ingericht. Zij spelen een belangrijke rol in de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) als verbinding tussen Botshol, de Nieuwkoopse en de Vinkeveense Plassen.
Vogels en andere dieren kunnen hierdoor ongestoord heen- en weer pendelen. In deze tijd van het jaar zijn er vele overwinterende eendensoorten te vinden en ook vele plevieren en steltlopers. Kijkt u bijvoorbeeld maar eens op waarneming.nl/groenejonker en u zult versteld staan van de grote diversiteit aan vogelsoorten die er onlangs gezien zijn. Ook roofvogels en zangers.
In beide gebieden zijn korte wandelroutes uitgezet met vogeluitkijkpunten. Laarzen of dichte schoenen aan. In de Waverhoek kan vee lopen.

Aanmelden vóór donderdagavond 16 november aan bij Wim van Impelen; per e-mail: wimenodile@freeler.nl of per tel. (WhatsApp ook prima) 06 44051675.
Het vertrek is om 08:30 uur vanaf Walplantsoen 12, Wijk bij Duurstede; daar wordt u om ca. 14:00 uur weer teruggebracht. Voor het vervoer rekent u op 5 eurocent per km, te betalen aan de chauffeur. Meldt u a.u.b. tevens of u eventueel passagiers mee kunt nemen. De vogelwerkgroep zorgt voor enkele reserve veldkijkers.

stippellijn

5 april 2017

Zaterdag 8 april gaan we nog één keer voor de zomer op excursie. We kunnen het niet laten de massaal teruggekeerde weidevogels te gaan spotten in de Eempolders en polder Arkemheen. Eerst wandelen we langs de waaien in de Noordpolder die met elkaar een prachtig natuurmonument vormen, dan rijden we richting Nijkerkernauw. We verwachten allerlei steltlopers aan te treffen, zingende veldleeuweriken en baltsende grutto's. Vertrek om 08.00 uur vanaf het Walplantsoen 12. Excursieduur zoals gewoonlijk in onderling overleg; lunchpakket mee. I.v.m. het vervoer uiterlijk donderdag opgeven bij mij via e-mail of WhatsApp: 06-44051675.

stippellijn

5 april 2017

IVN-vroege-vogelwandeling: oproep aan onze vogelaars. Op tweede Paasdag (17 april) om 6.00 uur start een vroege-vogelwandeling over de landgoederen van Hindersteyn en Weerdestein in Langbroek. De deelnemers gaan in alle vroegte op stap om vogels te kijken en naar ze te luisteren. Hoe kun je ze aan hun liedje herkennen? De vroege ochtendzang blijft menigeen verwonderen. De gidsen van IVN-Heuvelrug en Kromme Rijn vragen om onze aanwezigheid (hulp) hierbij en het vogelen met elkaar te delen. Zij verzorgen deze natuurwandeling overigens en bieden ons gelegenheid in stemmige sfeer gidservaring op te doen. Lijkt je dit een mooie gelegenheid? Inlichtingen bij Dick Vlot, telefoon 0343516137 of e-mail: dickvlot@gmail.com.

stippellijn

27 februari 2017

Publieksexcursie: met de vogelwerkgroep naar de Oostvaardersplassen

In zijn lezing op donderdag 16 februari vertelde Frans Vera ons over natuurontwikkeling in het rivierenlandschap.
Op zaterdag 11 maart organiseren we een excursie naar een ander gebied waar Frans bij betrokken is, de Oostvaardersplassen.
Tijdens de excursie kunt u verrekijkers van de Vereniging gebruiken, nemen onze gidsen u mee in de lol van het vogels spotten en leert u de namen (kies bij iedere publieksexcursie hooguit vijf vogelnamen …).
Ook kunt u de vogels nog dichterbij krijgen door de "loer" te gebruiken die verschillende vogelaars bij zich hebben en sommigen hebben zo'n "telescoop"zelfs op hun fototoestel. Is vogelfotografie of digiscoping uw hobby, dan vindt u gelijkgestemden in onze groep. Regelmatig krijgt u na afloop van een excursie ook prachtige foto's in uw mailbox.

Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog: in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt.
Diep in zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer.
Om graslanden tot ontwikkeling te brengen zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, op een plek waar de natuur het voor het zeggen heeft.
De Oostvaardersplassen is een internationaal bekend vogelparadijs. De dijken rond het gebied zijn echte "vogelboulevards". De Oostvaardersplassen is ook rijk aan roofvogels. Vrijwel nergens kunnen op één dag zoveel soorten worden gezien. Maar de Oostvaardersplassen is vooral bekend om de zeearend, die er sinds 2006 broedt.
Informatie over dit prachtige gebied op de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen

We denken de volgende plekken te bezoeken; de volgorde kan wisselen.
" We rijden naar Bezoekerscentrum De Trekvogel waar we een nieuwe korte film over Flevoland bekijken. Daarvandaan gaan we vogels spotten vanuit de Lepelaarshut.
" We bezoeken natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en de Lepelaarsplassen, paradijs voor water- en moerasvogels.
" We lopen het Jan van de Boschpad om te kijken welke vogels we daar zien.
" We maken ook een rondrit langs Oostvaardersplassen en stoppen bij verschillende vogelkijkhutten.

Om 08:30 uur vertrekken we vanaf Walplantsoen 12. Uiterlijk donderdag 9 maart vooraf aanmelden bij Wim van Impelen: wimenodile@freeler.nl, tel. of Whatsapp: 06-44051675.

stippellijn

5 februari 2016

18 februari 2017: Vogelexcursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden

Het is een volle dagexcursie per auto; korte wandelingen naar uitkijkpunten. Lunchpakket mee, want vanwege de grote afstand is de pauze kort. Naar gelang het weerbericht: hou evt. rekening met harde, koude wind aan zee.
Bij de Hellegatsplaten tussen het Haringvliet en Volkerak gaan we eerst naar vogelkijkhut 'Adolfsgat'. Kijkrichting eiland Tiengemeten.
Voor vele ganzensoorten, slechtvalk en zeearend blijven we in dit aanwassende gebied spotten en rijden naar uitkijktoren 'Ooltgensplaat'.
Dan volgt een rit zo dicht mogelijk langs de waterkant aan de noordkant door Goeree - Overflakkee. Via enkele haventjes al spottend naar Stellendam.
Vanaf vogelkijkhut 'Kwade hoek' gaat de route verder door het grasland noordelijk van Goedereede en Ouddorp, waarin vele ganzen foerageren; mogelijk ook zwarte rotgans en roodhalsgans. Bij de schutsluizen op de Brouwersdam zitten vaak duikersoorten en ijseenden.
Uiteraard rijden we ook naar de Wevers- en Flaauwersinslag en de altijd vogelrijke Prunjepolder (Hier is het zgn. Plan Tureluur uitgevoerd.)
Vertrek om 08:00 uur vanaf Walplantsoen 12. I.v.m. het vervoer deze keer (Ik ben met vakantie.) uiterlijk donderdag vooraf aanmelden bij René; per e-mail: rene.nijenhuis@hetnet.nl of WhatsApp: 06 11060150.

stippellijn

10 december 2016

Vogelexcursie op 17 december

Zaterdag 17 december om 09:00 uur vertrekken we vanaf Walplantsoen 12 voor een auto-/wandelexcursie naar het natuurreservaat Harderbroek bij Zeewolde.
Vanuit de hoge Biezenburcht kijken we uit over het moeras en het Wolderwijd.
Dan rijden we naar het begin van het Laarzenpad door een stukje bos en rietvelden van dit natuurmonument; het pad voert ons naar de kijkhut aan het water vanwaaruit 's winters vaak wilde en kleine zwanen te spotten zijn. Onderweg kans op baardman, goudhaan, allerlei mezensoorten en……zeearend.
Verder naar het Harderbos. Door dit prachtige moerasbos lopen we naar de Kapiteinshut vlakbij het vogelreservaat Kievitslanden, bekend om talrijke krooneenden. Er zitten meestal vele soorten water- en moerasvogels; onlangs nog rosse stekelstaart.
Na een pauze in een soort strandtent aan het Veluwemeer gaan we tot besluit naar de vogelkijktoren bij de monding van de Hierdensebeek.
In de loop van de middag zijn we weer terug in Wijk.
Reiskosten voor inzittenden: 5 ect. per km, te betalen aan de chauffeur. Laarzen mee of dichte schoenen aan en i.v.m. het vervoer aanmelden bij Wim: per e-mail , tel. of app (06-44051675). stippellijn

20 oktober 2016

Vogelexcursie

Op zaterdag 29 oktober vertrekken we om 08.30 uur vanaf Walplantsoen 12 voor een volle dag vogelexcursie naar de Maasvlakte en het Oostvoornse Meer.
Dit opgespoten gebied met jonge vegetatie onder de rook van Roterdam - Europoort is een belangrijk vogelgebied, vooral tijdens de trek.
Op www.waarneming.nl staan daar vaak bijzondere soorten vermeld.

Jan-Peter en ik zijn er onlangs nog gaan vogelen.
Op basis van de getijde gegevens voor die dag hebben we het programma in grote lijnen bepaald: We gaan eerst struinen in de duintjes langs de Prinses Maximaweg (parallel aan de Maasvlakteweg), daarna op de struindijk langs de Slufter en tot besluit (ca. 15.30 uur) rijden we naar diverse kijkschermen e.d. bij de Westplaat en het Oostvoornse Meer.
Tegen die tijd is het bijna hoogwater en bevinden de vogels zich dichter bij de kust.

Let op: bij het struinen gaan we lopend met veldkijker / fototoestel 'op jacht' naar vogels die in het gras of duinstruweel zitten, dus gepast schoeisel aantrekken.
Vanwege het vervoer aanmelden bij Wim via e-mail, tel. 0343-573197 of sms / whatsapp 06-44051675.
Wim van Impelen

stippellijn

24 augustus 2016

Vogelexcursie

Op zaterdag 27 augustus staat er weer een vogelexcursie op het programma. Want wat is er leuker dan in 'onze eigen rivierbiotoop' te gaan vogelen met bekende vogelvrienden?
Zoals het in het jaarprogramma vermeld staat, betreft het een ochtendexcursie in de uiterwaarden van Everdingen.
Deze zijn in de periode 2000 - 2007 heringericht in het kader van Ruimte voor de rivier; inmiddels is het een waterrijk natuurgebied geworden met een grote diversiteit aan vogels.
We rijden tot net voorbij het fort Everdingen, wandelen dan de uiterwaarden in en laten ons verrassen.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Walplantsoen. I.v.m. het vervoer graag aanmelden bij Wim van Impelen. Per e-mail of telefonisch: 0343-573197 of mobiel 06-44051675.

stippellijn

17 april 2016

Op zaterdag 23 april staat er een vogelexcursie op het programma naar De Peel in Brabant en Limburg. Vnl tussen Griendtsveen en Helenaveen.
Verzamelen om 10 voor 8, vertrek om 8.00 uur vanaf Walplantsoen 12. Aanmelden is noodzakelijk, laat ook weten of je zelf over autovervoer beschikt.
Coördinator van deze excursie is Hans de Bruin. Voor informatie en aanmelden is hij bereikbaar via Bruiha01@xs4all.nl

stippellijn

29 maart 2016

Vogelexcursie Groene Jonker en Waverhoek

Gaat u mee vogelen in mooie, nieuwe natuurgebieden?
De vogelwerkgroep van de VNMW organiseert op zaterdag 9 april een excursie naar deze twee natuurpareltjes van Natuurmonumenten. Ze liggen in het Groene Hart bij Nieuwkoop en Vinkeveen.
Nu in het voorjaar zijn er vele foeragerende grutto's en lepelaars te verwachten. Maar natuurlijk ook andere soorten steltlopers zoals tureluurs, witgatjes, watersnippen en plevieren.
Bij vele vogelaars zijn deze gebieden in korte tijd bekend geraakt vanwege bijzondere rallensoorten, en ook de geoorde fuut en steltkluut. Lentevogels als de boerenzwaluw, de gele kwikstaart en de tjiftjaf zijn er te horen en zien.
En natuurlijk zijn er diverse soorten eenden en ganzen te spotten.


foto: Paul Dirksen

Het betreft een auto/wandelexcursie. Door de moerassen en plasjes zijn korte wandelroutes aangelegd. Laarzen of in ieder geval dichte wandelschoenen meenemen.
De werkgroep beschikt over extra verrekijkers.
Vertrek om 8.30 uur vanaf Walplantsoen 12, Wijk bij Duurstede.
In de namiddag zijn we daar weer terug.
Kosten: 5 eurocent per km voor elke inzittende, te verrekenen met de chauffeur.
Aanmelden i.v.m. het vervoer bij Wim van Impelen; tel.nr. 0343 573197 of per e-mail: wimenodile@freeler.nl.

stippellijn

Vogelexcursie naar de Wieringermeer, bij Balgzand en de Hondsbossche Zeewering.

Op zaterdag 27 februari aanstaande gaan we vogelen in de Wieringermeer, bij Balgzand en de Hondsbossche Zeewering. Het is een dag/auto-excursie naar het gebied waar Ton zijn roots heeft liggen. En zeer verheugd kan ik mededelen dat Ton zelf ook meegaat!
Om 11.15 uur is het hoogwater en komen de vogels meer naar de kust. Bij het Balgzand kunnen we dan vele steltlopers zien en misschien een jagende smelleken. 's Winters verblijven er in de Wieringermeer veel riet- en rotganzen en ook wilde en kleine zwanen.

stippellijn

Op waarneming.nl staan voor de diverse vogelkijkhutten en -schermen bij Den Oever, Hippolytushoef en het Amstelmeer vele bijzondere soorten vermeld, zoals roodkeelduiker, topper, middelste zaagbek en nonnetje. In de Noorderhaven en het Breehornwad is er kans op kuifduiker, geoorde fuut en wellicht slechtvalk of velduil.
Vervolgens rijden we naar de Hondbossche Zeewering waar inmiddels de zandsuppletie voor de kust klaar is en het binnenmeer de Putten nieuw ingericht als vogelgebied. Het is aangewezen als vogelrichtlijngebied voor de dwerggans. Speuren naar zeevogels als jan-van-gent en zwarte zee-eend. Kortom, die dag kunnen we veel vogelsoorten zien.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf Walplantsoen 12. De chauffeurs ontvangen van elke inzittende 5 eurocent per kilometer, na afloop te betalen.
In verband met het vervoer (Hopelijk hebben enkele deelnemers hun auto ter beschikking) aanmelden bij Frans Hoving; tel. 571439 of 06 46257115 of per e-mail: hovin450@kpnmail.nl.
Wim van Impelen

Vogelexcursie Arkemheen en Eempolders
In verband met de slechte weersverwachting voor zaterdag 30 januari gaat de excursie niet door.
De vogelwerkgroep van de VNMW organiseert op zaterdag 30 januari een auto/wandelexcursie in Polder Arkemheen/Nuldernauw/Maat-en Noordpolder. Zin om mee te gaan? We vertrekken om 8.30 uur vanaf Walplantsoen 12 en komen in de namiddag weer terug.
Het groene gebied rond Bunschoten-Spakenburg wordt vogelvriendelijk beheerd, is voedselrijk en biedt zoveel rust dat er altijd grote aantallen overwinteraars te spotten zijn: honderden smienten, wintertalingen, pijlstaarten, nonnetjes, grote zaagbekken, kuifeenden, brilduikers, bergeenden, slobeenden en diverse soorten ganzen. Ook de zeearend wordt er regelmatig gesignaleerd.


bij de excursie in dit gebied in februari 2014
foto Evert van Leeuwen

We rijden eerst naar het stoomgemaal Hertog Reynout en vervolgens richting strand Nulde, waar we kort pauzeren. Voor een mooie afsluiting van deze super vogeldag rijden we via de Eemdijk langs het Eemmeer. Op de plasjes langs de rivier de Eem zijn er veel vogels te zien.
Het kan in de open polders aan de randmeren, ook vanwege flinke wind, koud zijn op een winterse dag. Warm aankleden dus. De vogelwerkgroep beschikt over extra verrekijkers.
De vervoerskosten (5 eurocent per km) afrekenen met de chauffeur. In verband met het vervoer opgeven bij Wim van Impelen; tel. 0343-573197 of per e-mail: wimenodile@freeler.nl.

stippellijn

Vogelexcursie naar de Pier van IJmuiden
De eerste vogelexcursie van het nieuwe jaar gaat zaterdag 9 januari a.s. naar de Zuidpier van IJmuiden en het daar vlakbij gelegen Kennemermeer. Er kunnen hier veel bijzondere vogelsoorten worden waargenomen.
Bij stevige westenwind - er wordt flinke zuidwestenwind verwacht - komen hier regelmatig zeevogels aanwaaien of -drijven. In deze tijd van het jaar zijn steenlopers, paarse strandlopers en oeverpiepers vaste bewoners van de pier.
Als overwinteraars maken we kans op Roodkeelduiker, Parelduiker, Roodhalsfuut, Middelste Zaagbek, IJseend, Drieteenmeeuw, Frater, Strandleeuwerik, Zwarte Zee-eend, Grote Burgemeester (ook in de havens), soms Kuifaalscholver.
Vanwege de bijzondere weersgesteldheid van de afgelopen dagen in ons land kunnen we ook verrassende doortrekkers verwachten. Bekijk www.waarneming.nl en www.zuidpier.com.
Warme kleren zijn onontbeerlijk. De telescoop van de werkgroep gaat mee en nog twee extra veldkijkers.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf Walplantsoen 12 en in de loop van de middag, vermoedelijk tussen 15.00 en 16.00 uur zijn we weer terug. In verband met het vervoer opgeven bij Wim van Impelen; tel. 573197 of per e-mail: wimenodile@freeler.nl. Vanwege de weersverwachting kan het gebeuren dat de excursie afgeblazen wordt, want bij hoge windkracht is de pier afgesloten. In dat geval, of als het uitsluitend regent, bel of e-mail ik 's morgens vroeg alle deelnemers af.
Wim

stippellijn

Vogelexcursie naar de Biesbosch
Op zaterdag 14 november organiseert de vogelwerkgroep een vogelexcursie naar het nationaal park de Biesbosch. Vertrek per auto om 09.00 uur vanaf Walplantsoen 12.
We beginnen vogels te spotten tijdens een rondrit door de Noordwaard, dat is een enorm nieuw natuurontwikkelingsgebied in de Brabantse Biesbosch. De grote graafwerkzaamheden voor waterberging tijdens te hoge waterstand in ons rivierengebied zijn aan het einde van dit jaar gereed. De immense ruimte frappeert.
Vele ganzen- en eendensoorten komen er in grote aantallen voor. Het is een pleisterplaats voor trekvogels, vele soorten steltlopers en weidevogels.
Ook wemelt het er van allerlei roofvogels. Wellicht zien we de zeearend die hier al enkele jaren broedt.
Vanuit de vogelkijkhut in de Noordwaard rijden we naar het vernieuwde Biesboschmuseum (Zie www.biesboschmuseumeiland.nl), waar we in het gratis bezoekerscentrum (koffie en toilet) pauzeren.

Het museum ligt op een eilandje verscholen onder piramidevormige grasdaken, een schitterend land art object. Het is aan te bevelen de modern ingerichte, multimediale exposities over griendwerk, visserij, eendenvangst met kooien enzovoorts later eens te gaan bezichtigen en beluisteren.
Wij gaan vogels spotten, al wandelend op het schiereiland tussen brede waterstromen in polder Jantjesplaat en zuidwaarts op de Deene plaat. Daar zijn grienden bereikbaar via een pontonbruggetje.
Ongetwijfeld nemen we Cetti's Zanger en Waterral waar, om enkele zeldzame soorten te noemen.
Tot besluit bezoeken we de vogelkijkhut van polder Maltha.
Uiterlijk rond 17.00 uur zijn we weer terug in Wijk.

We rijden met zo min mogelijk auto's en delen de reiskosten. Inzittenden: 5 eurocent per km, te verrekenen met de chauffeur.
Denk aan warme (regen)kleding, dichte wandelschoenen, lunchpakket en veldkijker.
I.v.m. het vervoer aanmelden bij Wim van Impelen: 0343 - 573197.

stippellijn