Informatie

stippellijn

Klik hier voor de statuten van de vereniging

Klik hier voor het huishoudelijk reglement

stippellijn

ANBI

De Vereniging is als ANBI is erkend door de Belastingdienst. Klik hier voor de gegevens.

Jaarverslag 2016

stippellijn

De Vereniging

Lokaal actief voor het behoud van een rijke natuur en een gezond leefmilieu. Dat is in een notendop waar Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede voor staat. Nederland kent tal van provinciale en landelijke natuur- en milieu-organisaties. Wij organiseren graag natuur en milieuactiviteiten in onze eigen woonomgeving. Samenwerking met anderen verliezen wij daarbij uiteraard niet uit het oog.

IVN-afdeling Wijk bij Duurstede

Sinds 2011 is onze Vereniging aangesloten bij het IVN. Onze vereniging wordt daardoor zo nodig ondersteund door de landelijke IVN-organisatie en kan deelnemen aan IVN-projecten. Zo organiseren wij samen met IVN-afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o.  gemiddeld eens in de 4 jaar een natuurgidsencursus. Leden die zich graag bezighouden met educatie kunnen zich ook aanmelden als IVN-lid. Zij ontvangen dan het landelijke IVN-blad ‘Mens en Natuur’ en kunnen deelnemen aan de door het IVN aangeboden workshops en cursussen. “

De omgeving van Wijk bij Duurstede heeft op het gebied van natuur en landschap veel te bieden: een wijds rivierenlandschap, bloeiende boomgaarden, dichte essenhakhoutbosjes en oude landgoederen. In dit afwisselende landschap voelen talrijke dieren en planten zich thuis.
Als vereniging willen wij graag bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en een gezond milieu. Hoe?
Door mee te denken en te praten met (lokale) overheden in kwesties waarbij milieu en natuur in het geding zijn.
Door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken om het landschap aantrekkelijk te houden.
Door er op uit te gaan, door te zien, ruiken, horen en vast te leggen wat er allemaal dicht in de buurt te beleven is: planten, dieren en landschapsschoon.
Door het organiseren van cursussen, excursies en lezingen
Door kinderen te laten ontdekken hoe boeiend natuur is. Dat vormt de basis voor milieubewust gedrag en wie weet, een levenslange hobby.

weekend IVN-natuurgidsencursus

Wij hebben verschillende actieve werkgroepen die tal van leuke dingen ondernemen. Daarnaast zijn er regelmatig lezingen en cursussen over natuur en milieu. De activiteiten zijn voor alle inwoners gratis toegankelijk.

De Vereniging Natuur en Milieu telt ongeveer 140 leden. Zij is opgericht in 1990. De vereniging staat open voor een ieder die zich kan vinden in haar doelstelling. Wij zijn lid van het Platform Wijk bij Duurzaam: een vereniging die duurzaamheid breed centraal stelt binnen Wijk bij Duurstede en waar zowel ondernemers als verenigingen als burgers onderdeel van zijn.

stippellijn

Lidmaatschap

U kunt al lid worden van onze vereniging voor € 17,00 per jaar. Lid worden kan door een mailtje te sturen aan info@vnmw.nl

stippellijn

Activiteiten

Er zijn tal van mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen onze vereniging. Ook voor nieuwe activiteiten staan wij open. De activiteiten voor de komende maanden vind je op de kalenderpagina.

stippellijn