Contactgegevens

stippellijn

info@vnmw.nl

stippellijn

Voorzitter | vacature

Interim-voorzitter: Henny Olthof

stippellijn

Secretaris & ledenadministratie | Hennie Hadderingh

IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
0343-575663

stippellijn

Penningmeester |
Anke Matthijs

stippellijn

Lid, PR | Lex Kramer

stippellijn

Lid | Niek van Staaden

stippellijn

Correspondentieadres VNMW

Walplantsoen 12
3960 CA Wijk bij Duurstede


stippellijn

Coördinatoren

Landschapsbeheer | Karel Matthijs

06 23282555

stippellijn

Vogels | Wim van Impelen

stippellijn

Flora | Linda Horst

stippellijn

Heemtuin | Lex Kramer

stippellijn

Groenberaad | Henny Olthof

Kersengaard 23
3962 JR Wijk bij Duurstede
groenberaad@vnmw.nl
0343 575137

stippellijn

Natuureducatie | Ruud Waltman

stippellijn

Opgeruimd Wijk | Alfred van Kessel

wijkschoongewoon@gmail.com

stippellijn

Websitebeheer | Hennie Hadderingh

0343-575663