Archief

stippellijn

2016 | 2015

lijntje

Jaarverslag 2015 (pdf)

lijntje

De heemtuin in 2015

lijntje

Bomenkeus plan Agricolastraat definitief
Praat mee over omgevingsvisie Kromme Rijnstreek
Visie op de Bosscherwaarden
Natuurwerkdag
Kijkt u wel eens naar de bermen?
Verslag van de Plandag

IVN-ledendag
Nieuwsbrief augustus 2015
Wijk heeft een eigen vlindertuin
De maatschappelijke stage op het Revius
Open dag in de heemtuin 28 juni
Nieuwsbrief 1 juni
Nieuwsbrief jubileum
Algemene Ledenvergadering
Verhuizing
Zwerfafval
Het waterschap
Activiteiten van de werkgroep Landschapsbeheer
Ooievaars
IJsvogel bij de Kromme Rijn
Je school kan de boom in
Steuntje in de rug
Cursus determineren van wilde planten
Bosscherwaarden
Winterwandeling

stippellijn
 

december 2015

Bomenkeus plan Agricolastraat definitief

Op de bewonersavond van 15 december zijn de definitieve keuzes gemaakt voor de bomen die terugkomen op plekken aan de Agricolastraat en de Dirk Fockstraat waar bomen gaan verdwijnen. Hiermee is het maken van plannen afgerond en kan de uitvoering begin volgend jaar starten.
In september kondigde de gemeente aan dat er maatregelen noodzakelijk waren rond de parkeerplaatsen aan de Agricolastraat en langs de Dirk Fockstraat. Ook moesten op bepaalde plekken bomen uitgedund worden om andere bomen meer ruimte te geven. Tegelijk zouden bomen die in slechte conditie waren verwijderd worden.
Er werd eerst een concept plan gemaakt waarop bewoners konden reageren. Na vaststelling van het definitieve plan moesten er nog keuzes gemaakt worden voor de nieuw aan te planten bomen.
Die keuzes zijn nu gemaakt op een avond georganiseerd door de Vereniging Natuur en Milieu, waarbij ook de gemeente aanwezig was.
In een gemoedelijke sfeer werden delen van het plan besproken, alternatieven bekeken en met algemene stemmen de uiteindelijke keuzes bepaald. Hierbij werd uiteraard in eerste instantie gekeken naar de geschiktheid van de boom, maar ook naar de uitstraling, kleur en afwisseling.
Aangeplant worden 2 winterlindes, een meidoorn, 5 esdoorns, 5 iepen, 4 veldesdoorns en 2 moeraseiken.
Aan de westkant zullen later, bij de realisatie van de nieuwe brede school Het Anker, nog 6 nieuwe bomen worden geplaatst. Welke soorten dat worden is nog niet bepaald.
Misschien weer via een bewonersavond?

terug naar boven
stippellijn
 

2 december 2015

Praat mee over omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

Hoe ziet u de toekomst van de Kromme Rijnstreek? Hoe maken we ruimte voor zowel natuur als bedrijvigheid?
U kunt hierover online meepraten. Zo werkt u mee aan een nieuwe omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek.

In de omgevingsvisie staan de belangrijkste plannen en ambities voor de leefomgeving van de Kromme Rijnstreek.
De gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten werken samen met inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenteraden aan de omgevingsvisie, voor een betere kwaliteit.
De nieuwe visie moet ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers hun initiatieven in het gebied makkelijker kunnen realiseren.

Meepraten over de vraagstukken
Wilt u meepraten en meedenken?
Dat kan op krommerijn.losstadomland.nl. U kunt reageren op stellingen over het buitengebied.
De stellingen gaan bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van voorzieningen, schaalvergroting in de landbouw, recreatie en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Hollandse Waterlinie.
Reageren kan tot 4 januari 2016.

terug naar boven
stippellijn
 

november 2015

De Bosscherwaarden

Vrijwel alle uiterwaarden in de gemeente Wijk bij Duurstede en ook daarbuiten behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Dat betekent dat die gebieden waardevol zijn voor plant en dier en dat er extra regels bestaan om het leefmilieu in die gebieden te behouden en versterken. De Bosscherwaarden heeft die status niet meer, maar het is zeer zinvol om dit zo snel mogelijk te herstellen...........lees meer op de pagina van het Groenberaad
en in het stuk: "Visie op de Bosscherwaarden".

terug naar boven
stippellijn
 

8 november 2015

Natuurwerkdag

Zaterdag 7 november was het druk op Het Wolvegat aan de Langbroekerdijk. De LANDELIJKE NATUURWERKDAG!!
Dat betekende dat ruim 60 mensen, waaronder ca. 20 kinderen, wel de boom in wilden.
De beelden het wilgen knotten zijn uitgebreid vastgelegd.

Op de fotopagina van deze website staat een reportage.

De film die door LandschappenNL bij ons en op andere locaties is gemaakt, is te bekijken op you tube.

Het item dat het jeugdjournaal uitzond staat op de website van het jeugdjournaal.

En klik hier voor het wilgen-knot-programma van de werkgroep landschapsbeheer.

terug naar boven
stippellijn
 

november 2015

Kijkt u wel eens naar de bermen?

stippellijn Bijna iedereen wil graag vogels, bloemen, vlinders en bijen in de nabijheid van zijn huis. Die vinden we natuurlijk in onze eigen tuin maar ook in de bermen en natuurstroken in onze stad en omgeving. Planten zijn een goede indicator voor de ecologische waarde van een berm.
Op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede doen vrijwilligers van de florawerkgroep van de VNMW* onderzoek naar de natuurwaarden van de bermvegetatie in de woonkernen en het buitengebied van gemeente Wijk bij Duurstede).
Wij hebben bermen in kaart gebracht en de resultaten liegen er niet om. Een berm met meer dan 95 plantensoorten (Kortland) of de Trechtweg met 105 soorten geeft wel aan dat de diversiteit enorm kan zijn.
De 'Nevengeul' met 113 soorten spant de kroon, maar dat is natuurgebied en niet echt een berm. Zo weten we nu ook dat er bermen zijn die niet veel te bieden hebben.
De bermeninventarisaties geven informatie voor het onderhoud van bermen. De gemeente kan deze informatie gebruiken om bermenbeheer gevarieerd en doelmatig uit te voeren.
De laatste inventarisaties zijn uit 2000. De gemeentelijke vertegenwoordigers willen beleid voor beheer en de keuze voor sober of intensief onderhoud graag onderbouwen met gegevens. Het is input voor aanpassing in het maaibeleid.

stippellijn

Wij lopen in tweetal door de bermen, kijken, speuren, identificeren en noteren de planten.
Dit is verrassend leuk werk. We leggen vast wat de waardering (de natuurwaarde) is van een berm, door de officiŽle waarden van planten die we aantreffen, op te tellen. Lange bermen worden in delen opgesplitst.
Ook het aantal soorten wordt geteld, dat is de verscheidenheid van de flora. Het aandeel bloemplanten maakt de berm attractief, ook voor de bloembezoekende insecten.
Er zijn veel interessante bermen in ons gebied, we kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken!

Bij een aantal bermen in Wijk bij Duurstede heeft het verschralingsbeheer in combinatie met een directe afvoer van het maaisel geleid tot zeer waardevolle bermen.
De bermen van de Geerweg, het Kortland, de Bovenwijkerweg, de Trechtweg, de Langbroekerdijk en Ameronger wetering hebben zo`n grote diversiteit gekregen door weinig en op de goede tijdstippen te maaien.
Daar krijgen planten de kans bloemen te vormen. Dit soort vegetaties komen op aan de andere kant van de berm of sloot niet meer voor.

Mensen worden meestal blij met de bloeiende wilde planten in de ruigere bermen. Eerst fluitenkruid en boterbloemen, dan klavers en kruiskruid.
Soms zien we wederik, margrieten of wikke. Hier en daar een echt zeldzame soort! Veldlathyrus, bijenorchis.
Maar we zien ook bermen met overheersend brandnetels, kweek, heermoes of riet! Dit zijn plantensoorten die zich vegetatief voortplanten in een voedselrijke bodem, die is ontstaan doordat plantenresten vaak bleven liggen bijv. uit de sloot.
De plantenrijke bermen gaan er na de bloei rommelig uitzien. Maar in deze rommel leven allerlei zaden en kleine dieren. Er overleven insecten, cocons van vlinders, zaden van allerlei planten worden er in bewaard.
In een keurig, schoon gazon overleven soorten vooral onder de grond: zoals wormen en pissebedden. Je vindt er vooral merels die er hun voedsel zoeken. De merel pikt ze dan lekker op.
En honden poepen er graag. Op sommige plaatsen zien we liever een nette berm met kort gras en hier een daar een goed gesnoeide struik of een nette heg. Vaak is dat ook noodzakelijk voor de zichtlijnen van het verkeer.

Voor de natuur is het belangrijk dat veel verschillende soorten(biodiversiteit) blijven bestaan.
Planten, struiken en bomen dragen enorm bij aan ecologische functies zoals klimaat- en waterregulering, (fijn)stofbuffer, het zuiveren van de lucht en geluidsdemping. Groen is gezond, het verhoogt de leefbaarheid.
Met alles en iedereen rekening houdend is goed maaibeleid geen kleinigheid. Een net gazon moet elke week gemaaid worden, groenstroken maar twee keer per jaar. Tel uit je winst.
Wil je een mooie heg, bloemen en heesters? Dat kost kapitalen voor aanschaf en onderhoud. Dus wordt aan de mensen die er wonen steeds vaker gevraagd dit zelf te onderhouden. Het is gratis openbaar groen in hun eigen directe leefomgeving.
Manier van onderhoud van de bermen is van belang om botanisch waardevolle bermen te beschermen. Er zijn vele keuzes te maken: waar willen we meer of minder natuur? Is behouden voldoende? Waar een groenstrook, waar gazon? Hoe vaak maaien we en wanneer; voeren we de plantenresten meteen af, zodat zaden kunnen ontkiemen?

In Wijk bij Duurstede wil de VNMW bloemrijke linten door het landschap bevorderen.
Een soort corridor: verbindingen voor zaden, vogels, vlinders, insecten en ander gedierte. Waar het kan een bloeiende berm. Waar het niet kan kort gras. Hierboven is vooral sprake geweest van planten. Struiken, hagen, heggen en bomen hebben een even belangrijke ecologische functie.
Maar daarover een andere keer.

terug naar boven

stippellijn
 

23 oktober 2015

De plandag op donderdag 15 oktober

In zijn inleiding bespreekt voorzitter Ruud Waltman de uitdagingen waar de vereniging voor staat.
" Werkgroepen laten samenwerken
" Verjonging in het ledenbestand
" Zoeken naar laagdrempelige activiteiten voor inwoners zonder dat men lid hoeft te worden
" Samenwerking zoeken met externe partijen
" Zoeken naar een 5e bestuurslid (profiel: PR en communicatie)
Daarna komen de werkgroepen aan het woord.

Landschapsbeheer: Karel Matthijs.
Voor de knotploeg start a.s. zaterdag het winterseizoen. Voor het komende seizoen liggen alle data vast, een deel van de locaties wordt nog ingevuld.
In de zomerperiode is de stage van de Reviusbrugklassers prima verlopen, mede door de goede begeleiding van een docent. Daarnaast heeft de werkgroep in de zomer uiteraard weer de nodige heggen gesnoeid.
De coŲrdinator gaat zich verdiepen in mogelijke vergoeding voor het knotten van wilgen als de eigenaar van de wilgen uit enige bron subsidie krijgt.
Er wordt ook gedacht aan iets met/in de gezondheidszorg, "therapeutisch" knotten.
In de planning zit ook het organiseren van wandelingen.

Heemtuin: Petra Ekhardt
Door de 6 werkgroepleden wordt er 1 x in de 14 dagen gewerkt.
Hulp van flora-werkers is gewenst omdat men graag meer over de planten wil weten.
Landschapsbeheer komt in het voorjaar snoeien.
Voor het snoeien van het boomgaardje is de hulp van Hordenboomgaardvrijwilliger Evert van Leeuwen ingeroepen.
Mogelijk komt er toestemming van de gemeente om op een loos stukje grond naast de heemtuin een materialen-tuin-huisje te zetten. Daarvoor is t.z.t. hulp van andere leden gewenst.

Educatie: Nancy Rietveld en Lex Kramer
Er zijn (nog steeds maar) 4 leden, naast Nancy en Lex, ook Petra en Ruud.
Net als in het afgelopen jaar staan er weer heemtuinlessen en uilenlessen op het programma. Daarnaast ook weer lessen in het kasteelbos.
De tuinreservatencursus (het diervriendelijk maken van een tuin) was een groot succes en zal ook in het komende jaar worden herhaald.
De bedoeling is ook een cursus natuurouders te organiseren, zorgen dat ouders meer kennis hebben om met kinderen de natuur in te gaan. Hiervoor zouden ook scholen enthousiast moeten zijn/worden.
Lex en Petra werken verder aan de bolboompjesroute. Deze bomen vormen een verbinding tussen de goengebieden in de gemeente, maar ze zijn lang niet overal meer intact.
In het voorjaar zal er weer een vroege wandeling gemaakt worden, 2 jaar terug was er ook veel belangstelling voor dit dauwtrappen.
Men gaat weer deelnemen aan het IVN thema slootjesdagen. Het helpt als een activiteit door het IVN wordt ondersteund.

Vogels: Wim van Impelen
Na het uitvallen van Ton Janssen heeft de groep de organisatie van activiteiten verdeeld onder de leden van de groep. Dit is goed bevallen en is ook goed voor de betrokkenheid.
Er worden heel veel tellingen verricht, roofvogels, watervogels, zwaluwen. Alles wordt aan SOVON doorgegeven.
De groep wil ook graag de uilenactiviteiten van Ton door zetten.
Er was een mooie avond wandeling, hoewel de kwartelkoning zich niet liet horen.
Bij de Euro birdwatch-telling is het op het laatste moment toch gelukt om mee te doen.
En als men wil wandelen: er wordt door de vogelgroep veel gewandeld. Men denkt over een vogelexcursie voor de jeugd.

Bermplanten: Klaas Everards
Werkgroep Flora bestaat niet meer. Wel is er een groep die de bermen inventariseert. Linda Horst coŲrdineert dit, zij was vanavond verhinderd.
De bermeninventarisatie wordt op verzoek van de gemeente gedaan. De gemeente wil graag adviezen voor het maaibeleid.
Op verschillende locaties zijn heel veel soorten bloemen /planten geteld en hier en daar ook bijzondere soorten.

Groenberaad: Henny Olthof
De groep bestaat uit 6 mensen.
" Verder op de ingeslagen weg (constructief-kritisch meedenken)
" Regulier overleg met de gemeente loopt (3 keer per jaar overleg) , we worden serieus genomen.
" Steeds meer beleidsmatig werk (gebiedsvisies, natuurontwikkeling)
" Samenwerking en aansluiting zoeken bij anderen (O-gen, Gebiedscollectief Utrecht-Oost - ANV Kromme Rijnstreek, IVN Heuvelrug en Kromme Rijn, Milieu Werkgroep Houten, Milieuwerkgroep Buren)
" Grotere projecten: bestemmingsplannen, Bosscherwaarden, de Engk, Agricolastraat, Zandweg, Dorpsstraat, Londiniumdreef, Groenewoudseweg (2016), Lunenburgerwaard (2016)
" De 2 ideeŽn van de werkgroep:
-Opstellen van een 'Klachtenwijzer groen' voor inwoners
-Actief ondersteunen van zelfbeheerinitiatieven (de gemeente gaat hier werk van maken) en participatieprojecten (bijvoorbeeld Zandweg)

Hierna werd afscheid genomen van Veronique Regout als bestuurslid.
De voorzitter prijst haar inzet, accuratesse en betrouwbaarheid. Als ze zegt dat ze iets doet, dan doet ze het ook. Als dank wordt haar een abonnement op Landleven aangeboden en een bon voor een wijntje.
Anke Matthijs was in het voorjaar al als bestuurslid gekozen, door het bestuur is zij als nieuwe penningmeester aangewezen.

Na een pauze komen de ander onderwerpen en plannen aan de orde, zoals:
Wandelingen en excursies
Lezingen, cursussen en workshops
Scholen
Evenementen
Losse activiteiten en projecten
Communicatie

Aan de aanwezigen wordt gevraagd bij welke onderwerpen ze zich zouden willen aansluiten en welke ideeŽn ze nog meer hebben.
Een overzicht van de plannen en ideeŽn volgt nog.

terug naar boven

stippellijn
 

oktober 2015

IVN-ledendag.

IVNledendag

Op zaterdag 28 november is er in Amsterdam een provinciale (Noord-Holland en Utrecht) IVN-ledendag.
Een dag waarop vele vrijwilligers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en geÔnspireerd worden door andere afdelingen.
De workshopsessies zijn bedoeld om zowel kennis en ideeŽn te halen, als wel je eigen tips en successen te delen
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de IVN-website

terug naar boven

stippellijn
 

augustus 2015

Nieuwsbrief augustus 2015

Op donderdag 15 oktober a.s. wordt onze jaarlijkse plandag gehouden in onze nieuwe verenigingsruimte, Walplantsoen 12, om 20.00 uur.
Dit jaar iets later dan de vorige jaren, maar we lopen toch nooit helemaal synchroon met de seizoens-activiteiten. Het knotseizoen is op die datum net begonnen en de vogels vliegen misschien ook al weer uit. De heemtuin en alles wat plantjes te maken heeft loopt een beetje op het eind van het seizoen.
Deze avond doen de werkgroepen verslag van hun activiteiten en presenteren ze hun plannen voor het komende jaar. Daarnaast is deze 15e oktober een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen de manier waarop wij mogelijk meer mensen, vooral ook jongeren, bij de vereniging kunnen betrekken.

Graag willen we aan deze plandag ook een ledenvergadering koppelen. Want die is nodig als er een nieuw bestuurslid wordt gekozen.
Veronique Regout treedt reglementair af en is na twee periodes van 3 jaar niet herkiesbaar. Hiermee eindigt dus ook haar taak als penningmeester.
Voor de overdracht van die functie is geen ledenvergadering nodig; dat kan binnen het bestuur besloten worden. En het bestuur heeft al besloten dat Anke Matthijs de taak Veronique overneemt.
We willen er dus graag een nieuw bestuurslid bij hebben. En zoals altijd begint hiermee het bedelen weer. Wie, o wie wil de moeite nemen mee te denken en te beslissen over het wel en wee van onze vereniging.
Het liefst willen we een bestuurslid dat zich vooral op de PR voor de vereniging wil werpen.
Lex Kramer zorgt voor de artikeltjes in de kranten en wil dat ook blijven doen. Meerderen, bestuursleden en anderen, zorgen voor de invulling van onze facebookpagina.
Maar we willen graag ťťn persoon die dergelijke activiteiten coŲrdineert en die het voortouw neemt als de vereniging zich ergens presenteert.
Leuke functie toch!!
En als je er zelf niet voorvoelt, noem ons dan de naam van die ander, waarvan je denkt dat die het heel goed kan en eigenlijk best wel wil.

De vereniging ontvangt verschillende tijdschriften, die, na het bekijken ervan door bestuursleden, een beetje zinloos in de kast blijven liggen. Wie heeft er belangstelling voor:
De kruisbek (vogelwacht)
Vlinders (vlinderstichting) De Modderkoning (Maarn Maarsbergen Natuurlijk)
Ronduit (IVN_Ronde Venen en Hoorn)
Ratelaar (IVN Heuvelrug/Zeist en KNNV)
Het blad van Dorp en Natuur in Amerongen

terug naar boven

stippellijn
 

augustus 2015

Wijk bij Duurstede heeft een eigen "Vlindertuin"!
Op het terrein van de voormalige St.Jozefschool aan de Karolingersweg (no 189) heeft Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) dankzij financiŽle ondersteuning door een fonds en in samenspraak met gemeente en een groep omwonenden in 2014 een bloemen/insecten oase aangelegd.
Ondanks de zeer slechte bodemgesteldheid en vertraging door asbestperikelen zijn na egalisering en eggen uiteindelijk veel zaden van insectenvriendelijke wilde bloemen opgekomen.
Zowel in 2014 als dit jaar zijn er veel bloeiende planten. Sommige 1 jarigen hebben zich opnieuw uitgezaaid en de 2 jarigen laten zich nu goed zien. Tijdens zonnige perioden zijn er momenteel veel vlinders te zien. Het mooie Icarusblauwtje op de diverse klaversoorten, Distelvlinders en Atalanta's op met name de vlinderstruiken bij de speelplaats en verder fladderen er natuurlijk Kleine Vos, Koolwitje en Dagpauwoog over het terrein.
Behalve vlinders ook een aantal hommelsoorten waaronder de steenhommel met z'n oranje achterkant. Diverse keversoorten waaronder de mooie Penseelkever, en Wilde Bijtjes zijn ook aanwezig. Deze oase van insectenvriendelijke bloemen (regeling tijdelijke natuur) is een "Stepping stone" in wijk De Heul van waaruit tuinen worden bezocht.
Meerdere " Stepping stones" in Wijk zouden kunnen zorgen voor een meer vlinder-vriendelijke stad.
Door in het najaar en winter de afgestorven plantdelen te laten staan, krijgen veel eitjes/rupsen/poppen de gelegenheid om daartussen of in de stengels te overwinteren en blijven dus voor de lokaties behouden.
Vanzelfsprekend het verzoek alleen van de (smalle)paadjes gebruik te maken en niet over/door de planten te wandelen. Afgelopen weekend was er weer de jaarlijkse Tuinvlindertelling georganiseerd door de "Vlinderstichting". Veel mooie/nuttige informatie is te vinden op http://www.vlindermee.nl/ Evert van Leeuwen namens Groenberaad VNMW

terug naar boven

stippellijn
 

1 juli 2015

Maatschappelijke stage Revius

Deze week lopen de brugklasleerlingen van Revius Wijk maatschappelijke stage onder de noemer 'De jeugd van tegenwoordig'.
Zoals ieder jaar gaan leden van de werkgroep Landschapsbeheer op een aantal dagen met deze brugklassers op pad om in de natuur aan het werk te gaan.

Op de FOTOPAGINA staan foto's hiervan.
Het Revius lyceum is ook te volgen op twitter @ReviusWijk

terug naar boven
stippellijn
 

juni 2015

OPEN DAG IN DE HEEMTUIN

Op zondag 28 juni was er een Open Dag in de Heemtuin aan de Hoge Hoffweg.
Daar werd informatie gegeven worden over wat er zoal eetbaar is; er werd een heerlijke kruidenthee geschonken, er zal uitgelegd worden wat er allemaal in salades kan en in onze kruidentuin zijn natuurlijk ook allemaal eetbare of geneeskrachtige planten te vinden.

gefrituurde vlierbloesem

Mensen wisten vroeger precies wat wel en niet eetbaar was in de natuur en waar je het kon vinden. Die kennis is bewaard gebleven en die kan iedereen zich opnieuw eigen maken. De delen van planten die je kunt gebruiken zijn de bladeren, wortels, stengels, jonge scheuten, bloemen, vruchten en zaden.
Overigens: niet alles wat eetbaar is, mag geplukt worden. Sommige planten zijn zeldzaam, ook al staan er op een bepaalde plek erg veel van. Er is in de loop der tijd een lijst gemaakt van beschermde planten. Daar houden we ons aan.

Op de FOTOPAGINA staan foto's van deze dag.

terug naar boven

stippellijn
 

juni 2015

Nieuwsbrief 1 juni

Het jubileum
Zowel de receptie als het feest waren een succes. Ondanks het feit dat de dag na hemelvaart niet een ideaal tijdstip was wegens de vele vakantiegangers hebben we toch zo'n 30 mensen op de receptie mogen ontvangen. Daarnaast hebben veel van de uitgenodigde instanties en persoonlijk bij de vereniging betrokkenen met hun bericht van verhindering ons hun felicitaties doen toekomen.
Tijdens de receptie hebben we de gemeente via wethouder Marchal 3 bomen aangeboden. Een kastanje voor op de markt in Wijk bij Duurstede. Een walnoot voor Cothen en een rode beuk voor Langbroek.
De wethouder bood op zijn beurt de vereniging namens het gemeentebestuur een waardebon van 250 euro aan.
's Avonds is er door de leden heel wat gebladerd in de fotoboeken en de krantenknipsels. We hebben geluisterd naar Boudewijn Hansen die Wijk bij Duurstede bezong en ook een nummer samen met Karin Menken ten gehore bracht. Maar de feestavond is vooral doorgebracht met de vele gesprekken tussen leden van de vereniging onderling.

De foto's zijn te zien op de fotopagina op deze website en op onze facebookpagina www.facebook.com/vnmwbd Aan het eind van de avond kon ieder een exemplaar van het jubileumblad meenemen.

Het jubileumblad geeft een prachtig overzicht van de 25 jaar Vereniging Natuur en Milieu.
Helaas is ťťn van de ingezonden stukjes voor het blad niet geplaatst. Dit betreft de bijdrage van Christien van Gool, voorzitter van de vereniging van 1997 tot 2000. Dit artikeltje kunt u hier lezen. Om het jubileumblad compleet te maken kunt u het printen en als inleg aan het blad toevoegen.
Na de feestdag hebben we bij de leden die niet bij het feest aanwezig waren, het jubileumblad bezorgd. Mocht iemand onverhoopt nog geen exemplaar hebben, laat het ons dan weten.

terug naar boven

stippellijn
 

mei 2015

Nieuwsbrief jubileum

Dit jaar bestaat de vereniging 25 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan.
Een van de activiteiten is het houden van een feest, waarvoor al onze leden zijn uitgenodigd. Dit feest wordt gehouden op vrijdag 15 mei van 19.30 tot 22.30 uur in het Muziektheater, Rijnstraat 3, 3961 CD in Wijk bij Duurstede.
Op deze feestavond komt ook het jubileumblad uit, waaraan veel actieve leden van nu en uit het verleden hebben meegewerkt.
Muzikale omlijsting op het feest wordt verzorgd door Boudewijn Hansen en verenigingslid Karin Menken. Er zijn een paar prachtige diapresentaties te bekijken. En de geschiedenis zal uitgebreid aanwezig zijn in de vorm van krantenknipsels en foto's. De werkgroep Landschapsbeheer kan daarnaast herinneringen ophalen met bewegend beeld. De oudste film dateert uit 1993.
Voor wie zich nog niet heeft opgegeven en wel wil komen: graag even een berichtje naar info@vnmw.nl.

Onze thuisbasis is inmiddels verhuisd naar Walplantsoen 12.
Van de beker waarvan we de historie niet kenden, is inmiddels bekend dat deze in 1992 is gewonnen door leden die deelnamen aan de zeskamp op de Hordendag.
We hebben nu minder ruimte dan voorheen en eigenlijk geen plek meer voor alle boeken. Een deel van die boeken zal tijdens de feestavond te koop worden aangeboden. Willen leden die mogelijk eigenaar zijn van een of meer boeken dit aan ons laten weten?

Verdere feestelijkheden zullen dit jaar bestaan uit een open dag op zondag 28 juni in de heemtuin, gecombineerd met een prijs-puzzel-speurtocht die ook door de heemtuin zal lopen. Die wandeling zal ook los van die open dag van onze website te downloaden zijn en verkrijgbaar zijn bij het VVV.
In het najaar wordt er in alle drie kernen, Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek namens de vereniging een boom geplant.
Tot zover het jubileum.

******
Verder nog wat algemene informatie:
- De Gemeente Wijk bij Duurstede zoekt mensen die het leuk vinden om in werkgroep-verband mee te helpen aan het verkrijgen, behouden en uitbouwen van de status van onze gemeente als Fairtrade-gemeente? Voor meer info: http://www.fairtradegemeenten.nl
- Pinksterzondag 24 mei FÍte de la Nature Amelisweerd www.fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com
- IVN Zuid-Kennemerland organiseert eind augustus een natuurweekend. Informatie is te vinden op www.ivn.nl/zuidkennemerland onder activiteiten

terug naar boven

stippellijn

 

29 maart 2015

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 maart werd Hennie Hadderingh als bestuurslid/secretaris herkozen en werd Anke Matthijs als bestuurslid gekozen.
Op de vergadering kwamen o.a. ook de verhuizing naar een nieuw onderkomen (zie hieronder) en de viering van het jubileum aan de orde. Over dit laatste volgt binnenkort meer informatie.

terug naar boven
stippellijn  

29 maart 2015

De verhuizing

Ons onderkomen, De Nieuwe Schakel, zal afgebroken worden.

stippellijn

De vereniging zal verhuizen naar Walplantsoen 12, naar het gebouwtje waarin vroeger een school en de laatste jaren kinderopvang gehuisvest was.
De Kinderopvang blijft een deel van die ruimte gebruiken, Buurtzorg heeft een ruimte in gebruik en wij krijgen, samen met het Ontmoetingscentrum en beleggingsclub Plus, de beschikking over een ruimte van 70 m2. Het Ontmoetingscentrum wordt hoofdhuurder van de ruimte.
De verhuizing zal tussen 30 maart en 13 april plaatsvinden, waarschijnlijk worden de grote stukken op 10 april verhuisd.
De huurkosten van de nieuwe ruimte zullen voor de vereniging lager zijn dan nu.
Voor de materiaalwagen van Landschapsbeheer heeft de vereniging echter bij Volksbelang een garage gehuurd, waarvoor nu ook kosten gemaakt worden. Wij horen het graag als iemand voor de wagen een vergelijkbare ruimte voor niets of minder geld weet.

terug naar boven
stippellijn  

28 maart 2014

Opschoonactie

Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers organiseerde de gemeente Wijk bij Duurstede een opschoonactie op zaterdag 28 maart. Die dag is het namelijk Landelijke Opschoondag. In Wijk bij Duurstede werd het terrein rondom de Stadshaven gereinigd.
De werkgroep Landschapsbeheer had die dag het knotten van de wilgen langs de Aalswaard op het programma staan. De knotploeg ruim altijd zwerfarfval op de knotlocaties op, dus het was een kleine moeite zich aan te sluiten bij de opschoonactie. Met de vuilniszakken vannde gemeente en de ter beschikking gestelde grijpertjes gingen de knotter naast de wilgen ook het afval te lijf.
Beelden hiervan staan op de fotopagina.

Algemene informatie over zwerfafvalopruimers staat op www.supportervanschoon.nl.

terug naar boven
stippellijn
 

maart 2015

De waterschappen

Op 18 maart waren er naast verkiezingen voor de Provinciale Staten ook verkiezingen voor de waterschappen. Het bijgevoegde document legt uit wat waterschappen doen, hoe ze worden bestuurd en waarom we nu opeens ook voor de waterschappen moeten stemmen (feitelijk mogen stemmen). In het document staan ook een paar verwijzingen voor meer informatie.
De uitslag van de verkiezingen:
Water Natuurlijk 6 zetels
CDA 3 zetels
Partij van de Arbeid 3 zetels
VVD 4 zetels
Waterschap @ Inwonersbelangen 1 zetel
Algemene Waterschapspartij 1 zetel
Christenunie 1 zetel
Staatkundig Gereformeerde Partij 1 zetel
Partij voor de Dieren 3 zetels

Wat is een waterschap

stippellijn  

9 maart 2015

De Heemtuin

Maandag 9 februari ging de werkgroep heemtuin weer van start. Samen met een paar leden van de werkgroep landschapsbeheer werd gesnoeid en gezaagd.
Zie ook heemtuinlogboek

De werkdatums in het komende seizoen zijn te vinden op de pagina van de werkgroep heemtuin.

terug naar boven

stippellijn

 

maart 2015

Activiteiten van de knotploeg

Op 13 februari 2015 knotten leerlingen van De Regenboog wilgen op het Vikinghofterrein langs de Kromme Rijn. De werkgroep Landschapsbeheer verzorgde dit samen met Landschap Erfgoed Utrecht.
Op 5 maart kwamen de leerlingen van de Werkschuit helpen met knotten aan de Landscheidingsweg.
En twee dagen later was er actie op de Broekhuizerstraat, het klompenpad tussen Langbroekerdijk en Gooijerdijk.
Van het knotten met de scholen en de belevenissen aan de Broekhuzierstraat staan de verslagen op de fotopagina's.

terug naar boven
 

februari 2015

Ooievaars

De ooievaars zijn terug op de nesten.
Zie ook pagina van de werkgroep vogel

terug naar boven

stippellijn

 

februari 2015

IJsvogel

Tijdens de waterwildtelling half januari werd deze ijsvogel langs de Kromme Rijn vastgelegd door Rene Nijenhuis.

terug naar boven

stippellijn

stippellijn

 

februari 2015

Steuntje in de rug

De RABObank geeft de Vereniging Natuur en Milieu in 2015 weer een steuntje in de rug ter waarde van 150 euro.

terug naar boven
stippellijn  

januari 2015

Cursus: determineren van wilde planten voor beginners

De IVN afdeling Nieuwegein - IJsselstein en omstreken heeft een cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten.
Deze cursus wordt op 4 avonden gegeven in Het Milieu Educatie Centrum in Nieuwegein.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

terug naar boven

stippellijn  

7 januari 2015

Bosscherwaarden

Gisteravond, 6 januari, was er een belangrijke voorbespreking in de gemeenteraad over de mogelijke ontwikkeling van natuur in de Bosscherwaarden.
Ter informatie, hierbij het standpunt van de vereniging over het plan van de Bosscherwaarden.
De vereniging staat voor meer en betere natuur in de eigen omgeving. Daarom wordt er vooralsnog positief gekeken naar de plannen zoals die mogelijk worden ontwikkeld.
Uiteraard hadden wij liever gezien dat de natuurontwikkeling had kunnen gebeuren zonder ontzanding en baggerstort, maar in de huidige omstandigheden is die mogelijkheid er niet. De ontwikkeling van nieuwe natuur is belangrijk omdat we jaren hebben ingeleverd, maar ook om Wijk bij Duurstede weer attractief te maken en goed op de kaart te zetten.
Wij vinden dat er wel aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn voordat het plan van start kan. De veiligheid moet gewaarborgd zijn, en er moet duidelijkheid komen over zaken zoals het tijdsplan, exit strategie, overlast en betrokkenheid aanwonenden.
Ook heeft ontwikkeling alleen zin indien we een echte natuur meerwaarde kunnen maken, op meer van hetzelfde of een zouteloos compromis zitten we niet te wachten.
Tenslotte menen we dat dit plan een goede motor (mede-financier) zou kunnen zijn voor de invulling van de visie Rivierfront. Het is op dit moment nog volkomen onzeker of het plan uitgevoerd wordt.

terug naar boven
stippellijn  

4 januari 2015

Winterwandeling

Met 9 mensen starten we kort na 10 uur bij Helenaheuvel in Doorn. Het werd een mooie wandeling over Hoog Moersbergen naar Maarn en terug door de Kaapse bossen. Al tijdens de wandeling scheen er een zonnetje en het kopje koffie/chocomel na afloop kon op het terras genoten worden.

terug naar boven
stippellijn
lijntje