Archief

stippellijn

2016 | 2014

lijntje

Jaarverslag 2014 (pdf)

lijntje

Jaarprogramma 2014 werkgroep educatie

lijntje

Vogelverslagjes 2014

lijntje

Heemtuin logboek 2014

lijntje

Vrijwilligersprijs
Cursus Tuinreservaten
Facebook
Dialoogdag IVN vrijwilligers & Provincie Utrecht
Natuurwerkdag
Algemene Leden Vergadering en Plandag
Mooie en nuttige bermen
Reviusleerlingen in het bos
Slootjesdag
Dauwtrappen
Inrichtingsplan Bosscherwaarden
Coalitieonderhandeligen
Boomplantdag
Algemene Leden Vergadering
Groen politiek debat
Informatieavond hagen
Natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn
Cursus Tuinreservaten
Werkgroep Groenberaad
Werkgroep Natuureducatie
Nationale Tuinvogeltelling
Winterwandeling

stippellijn
 

11 december 2014

Vrijwilligersprijs


stippellijn

We wisten al dat de vereniging was genomineerd voor de gemeentelijke vrijwilligersprijs 2014.
Op woensdag 10 december was de uitreiking van de prijzen en onze vereniging heeft hierbij de derde prijs gekregen.

Het Hospice had de eerste prijs en de Zonnebloem afd. Cothen/Langbroek de tweede prijs.

terug naar boven

stippellijn
 

december 2014

Cursus tuinreservaten

stippellijn
Na het succes in 2014 wordt er begin 2015 opnieuw een cursus tuinreservaten georganiseerd.
Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze hun tuin om kunnen toveren tot een diervriendelijke/ natuurvriendelijke tuin. De deelnemers komen meer te weten over natuurvriendelijk tuinonderhoud, welke planten bepaalde dieren aantrekken, wat de juiste plek is om planten te laten groeien en nog veel meer.
De data voor de cursus tuinreservaten zijn:
woensdag 28 januari, 11 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei.
Kosten: Cursusmap, het boek Diervriendelijk tuinieren, los cursusmateriaal, € 65,00 voor leden. € 75,00 voor niet leden.
Docenten zijn: Nancy Rietveld: IVN- Natuurgids
Petra Ekhardt : Tuinontwerper, IVN-Natuurgids
Aanmelden en informatie: info@vnmw.nl

terug naar boven

stippellijn

 

november 2014

We hebben een Facebookpagina!!!!


We waren het al zo lang van plan maar eindelijk is het ervan gekomen.
Kijk op www.facebook.com/vnmwbd (of klik op het facebooksymbool bovenaan de pagina) en laat ons weten of je deze nieuwe pagina 'leuk vindt'.
Op deze pagina kun je berichtjes uit alle verschillende werkgroepen verwachten. Ook worden we hier activiteiten van binnen en buiten de vereniging aangekondigd.
En we hopen natuurlijk ook op reacties van de bezoekers van de pagina.
terug naar boven

stippellijn
stippellijn
 

17 november 2014

Dialoogdag IVN vrijwilligers & Provincie Utrecht

Op 12 november waren 4 vertegenwoordigers van onze vereniging bij de dialoogdag IVN vrijwilligers en de Provincie Utrecht. De bijeenkomst werd gehouden op Landgoed De Horst in Driebergen.

Een vraagstuk dat zowel IVN als de provincie Utrecht bezig houdt,is: hoe kunnen we zorgen dat de natuur in Utrecht midden in de samenleving komt te staan? In het nieuwe natuurbeleid, 'Utrecht een netwerk van natuur, natuurbeleid 2.0', schrijft de provincie de inwoners van Utrecht meer te willen betrekken bij het natuurbeleid.
IVN Utrecht organiseerde daarom een ontmoeting tussen IVN-vrijwilligers en ambtenaren van de provincie Utrecht. Kennismaken met elkaars werk en belevingswereld stond centraal.
De thema's voor de rondetafelgesprekken waren: van natuurbeleid naar natuurprojecten, draagvlak voor de natuur, lokale samenwerking overheid en vrijwilligers, samenwerking tussen beroepskrachtenen vrijwilligers.
Samen met de andere vrijwilligers hebben wij de ambtenaren van de provincie duidelijk kunnen maken hoeveel en welke expertise er zit onder IVN-ers en andere de vrijwilligers, waar de provincie haar voordeel mee kan doen.

terug naar boven

stippellijn
 

2 november 2014

Natuurwerkdag

Op 1 november was er weer een Landelijke Natuurwerkdag. Op die dag gingen op zo'n 400 locaties in Nederland 12.000 deelnemers aan het werk in de natuur.
In samenwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht organiseerde onze vereniging de natuurwerkdag op Het Lange Broek aan de Gooijerdijk 7A in Langbroek.

Op deze zonnige en warme dag werden door zo'n 40 mensen 85 wilgen geknot.
Kinderen konden onder begeleiding in het bos boompjes zagen en weghalen.
Het gastvrije onthaal door de familie Hietink begon met koffie met pepernoten. En dat kon allemaal in de buitenlucht, met lange tafels op het grasveld.
Na de koffie werd er anderhalf uur hard gewerkt tot in de lunchpauze de soep en de broodjes klaar stonden. De kinderen konden boven het vuur stokbrood bakken.
Om een uur of drie werd de dag met een drankje afgesloten.
Het was een heel geslaagde natuurwerkdag.
Meer foto's staan op de fotopagina op deze website.

terug naar boven

stippellijn
 

september 2014

Algemene Ledenvergadering en Plandag

Donderdag 25 september hadden 15 leden de moeite genomen naar De Nieuwe Schakel te komen. Van 8 leden was vernomen dat ze verhinderd waren.
In een korte ledenvergadering werd Ruud Waltman met algemene stemmen benoemd als voorzitter.
Vervolgens kwamen de werkgroepen aan het woord. Van de werkgroepen Vogels en Flora was helaas niemand aanwezig. De andere werkgroepen deden verslag van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.
Daarna werd er nog gediscussieeerd over het functioneren van de vereniging, de behoefte aan verjonging, de wens om meer activiteiten voor een groter publiek te organiseren.
Mogelijk kan Facebook voor een grotere verspreiding van informatie zorgen. Een klein ledengroepje gaat hiermee aan de slag.
Voor de viering van het 25-jarig jublieum volgend jaar moet nog een commissie worden ingesteld. We gaan de leden vragen om ideeen voor de viering en voor deelname aan de organisatie.
Klik hier voor nog wat meer informatie over deze avond: plandag en groenberaad

terug naar boven

stippellijn
 

augustus 2014

Mooie en nuttige bermen in de gemeente Wijk bij Duurstede

35 jaar geleden is door professor in de onkruidkunde P.Zonderwijk in Nederland de basis gelegd voor een gewijzigd bermbeleid en sindsdien zien wij langs veel wegen mooie bermbloemen.
Behalve een lust voor het oog, is het ook zeer nuttig voor insecten zoals vlinders/wilde bijen / zweefvliegen/honingbijen/ hommels.

Maaibeleid is hierbij zeer belangrijk. Door het afvoeren van maaisel houdt men de bodem schraal, dit is noodzakelijk voor goede groei en behoud van een rijke flora. Het ter plekke laten verteren levert o.a. stikstof op en dat betekent een goede voedingsbodem voor m.n. brandnetels.
Het mooie resultaat van deze werkwijze is te zien op veel plekken, o.a. aan de Geerweg zowel langs de rijbanen alswel fietspad/wandelpad.
Momenteel bloeit hier bijvoorbeeld veel Wilde Peen, Wilde Cichorei, Vogelwikke, veel Wilde Pastinaak, veel Kleine Bereklauw, Brunel, Valse Kamille, Rolklaver, Witte Klaver, Rode Klaver, Kaasjeskruid, Boerenwormkruid, Duizendblad, Jacobskruiskruid, Perzikkruid en niet te vergeten veel Gewoon Knoopkruid.

In deze periode van het jaar waarin de dracht (voedsel) voor insecten al zeer sterk is afgenomen, is het belangrijk dat allerlei soorten insecten (waaronder natuurlijk vlinders) nog nectar en stuifmeel kunnen vinden om te kunnen overwinteren en/of voor het nageslacht te zorgen.
Zoals wellicht bekend zijn veel drachtmogelijkheden de laatste jaren aanzienlijk afgenomen, dit ten nadele van natuurlijk en nuttig insectenbestand.
Dus heeft u gelegenheid: zaai/plant nuttige soorten, u zult er geen spijt van krijgen.
www.bijenhelpdesk.nl en www.vlinderstichting.nl kunnen u hierbij goed helpen.
EvL namens Groenberaad - VNMW

Op de fotopagina staan meer foto's.

terug naar boven
lijntje

 

juli 2014

Reviusleerlingen in het bos

In het kader van de maatschappelijke stage "De jeugd van tegenwoordig" gingen leerlingen van het Revius met leden van de werkgroep landschapsbeheer het bos in. In de boswachterij Leersum werd in het bos gewerkt en gaf de boswachter een rondleiding.

Na de eerste dag met veel zon volgden twee dagen met regen, soms wat motregen en regelmatig ook een heftige plensbui. Die regen verstoorde het programma best wel.
Maar de boswachters hebben laten weten dat ze heel tevreden waren met het resultaat van alle werkzaamheden.
In een groot deel van het eikenbos zijn de vogelkersstruiken weggehaald om de eiken weer voldoende ruimte te geven.
De boswachters waren heel blij met het grote stuk bos dat is opgeschoond en ze bedanken de leerlingen dan ook hartelijk voor al het verrichte werk.

Foto's hiervan staan op de fotopagina op deze website

terug naar boven
lijntje

 

juni 2014

Slootjesdag

Schaatsenrijden in de zon. Kan dat?
Nou en of! Wil je weten hoe zo'n zomerse 'schaatsenrijder' er uitziet? Kom dan op zondag 22 juni tussen 13.00-16.00 uur naar de vijver in het Stadspark (achter de brandweerkazerne) dan gaan we samen met jou op zoek.
Maar er is tijdens de IVN Slootjesdag nog veel meer te zien en te ontdekken in en om te water. Je gaat op zoek naar de dieren en planten in en om het water van de grote vijver.

Op het grote terras bij de vijver staan drie natuurgidsen van de Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk bij Duurstede, klaar met schepnetten, zoekkaarten, loepjes en waterbakken.

Ben je tussen de 7 en 11 jaar en ben je nieuwsgierig naar de natuur in en om het water, dan is dit echt iets voor jou.
De activiteit is gratis en je hoeft je niet van te voren aan te melden.
Wil je meer weten, dan kun je via info@vnmw.nl je vraag aan ons stellen.
Gratis zoekkaarten zijn te bestellen IVN Scharrelkids op www.ivn.nl

terug naar boven

stippellijn
 

mei 2014

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag ging om 5.30 uur een groep van zo'n 20 deelnemers op pad voor een mooie wandeling.
Vanaf het Walplantsoen ging de wandeling langs de Kromme Rijn richting Vikinghofterrein. Het genieten van de zonsopgang was er niet bij, maar gelukkig viel er uit de grijze lucht nauwelijks regen.

Er werd geluisterd naar de ochtendzang van vogels en de gidsen hadden een aantal verrassingen om de ochtendstilte te beleven.
Aan het eind van de wandeling wachtte een lekkere warme kop koffie/thee met een krentenbol.
De begeleiding was in handen van de natuurgidsen Ruud Waltman, Petra Ekhardt en Nancy Rietveld.

Op de website ditiswijk staat een verslagje met enkele foto's.
Op de fotopagina op deze website staat een fotoreportage.

terug naar boven

stippellijn
 

mei 2014

Inrichtingsplan Bosscherwaarden

Op 21 mei was er in het gemeentehuis een informatieavond over het inrichtingsplan Bosscherwaarden.
Het idee is het agrarisch gebied te veranderen in een natuur- en recreatiegebied via zandwinning en baggerberging
Tijdens de bijeenkomst werden het voortraject, het collegebesluit en de rol van de gemeente toegelicht.
Een vertegenwoordiging van onze vereniging was hier aanwezig en zal ook in de toekomst een inbreng hebben in de plannen.
Op de website van de gemeente staat meer informatie over het plan.
Op de website bosscherwaarden.nl staat informatie over het bedrijf dat de werkzaamheden wil gaan uitvoeren, de Bosscherwaarden BV.

terug naar boven
 

april 2014

Coalitieonderhandelingen

Op 24 april heeft het Groenberaad een korte pitch gegeven bij de openbare coalitieonderhandelingen in Cothen.
Daarin werd aangegeven wat de belangrijkste uitdagingen in de komende coalitieperiode zijn voor het openbaar groen en werden aanbevelingen gedaan voor een toekomstig college.
Op de pagina van het Groenberaad op deze website ataat meer informatie over deze presentatie.

terug naar boven

stippellijn
 

april 2014

Boomplantdag

Op donderdag 17 april was het boomplantdag in Wijk bij Duurstede. Onder aanvoering van Ton Janssen kwamen leerlingen van de Wegwijzer bomen planten.

Langs de Frankenweg werden met vereende krachten zestien esdoorns geplant.

terug naar boven

stippellijn
 

april 2014

Algemene Leden Vergadering

Op 27 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Enkele punten die tijdens de vergadering aan de orde kwamen:
- Alfred van Kessel wil alsnog graag actie ondernemen voor het opruimen van zwerfvuil. Alfred roept leden op zich ook als opruimer te melden.
- WijkNogLeuker heeft de vereniging gevraagd mee te doen aan de Midzomerfair op 21 en 22 juni op de Gravenbol. Hiervoor is dan wel is de medewerking van leden nodig. De werkgroep Educatie organiseert het IVN-waterweekend op die data op de Gravenbol.
Het organiseren van evenementen is mogelijk een nadeel voor de Gravenbol als natuurgebied. Echter, het terrein moet geld opleveren om behouden te blijven.
- In het jaarverslag staat een foutje: de ooievaars zijn in 2013 niet geringd.
- De financiële commissie heeft de boekhouding in orde bevonden.
Er is een behoorlijke reserve en de commissie adviseert die op een spaarrekening te zetten.
De subsidie van de gemeente is dit jaar met 2% verminderd. Het is nog onzeker of de bijdrage van het Landschap Erfgoed Utrecht volgend jaar wordt verlengd.
De meerderheid van de vergadering stemt in met de voorgestelde verhoging van de contributie.
- De bestuursleden Ton Janssen en Paul Jacobs zijn afgetreden. Henny Olthof en Ruud Waltman zijn als nieuwe bestuursleden benoemd.
Voor de positie van voorzitter van de vereniging gaat de zoektocht door.
- Veronique Regout vraagt naar de behoefte om het jaarverslag op papier te blijven ontvangen. De reacties wisselen. Beging 2015 zal deze vraag aan alle leden worden voorgelegd.
Het jaarverslag in kleur is voor iedereen digitaal beschikbaar via deze website (zie boven).
- Voordat de vergadering gesloten kan worden spreekt Veronique namens de leden de grote dank uit aan Paul en Ton. Zij laat die dank vergezeld gaan van een wijnpakket en een waardebon.

- Na de pauze wordt de avond voortgezet met een lezing over Rotganzen door Bart Ebbinge.
Op boeiende wijze vertelde hij over zijn onderzoek en over de reden waarom de Rotganzen van jaar tot jaar in sterk wisselende aantallen in Nederland zijn. In het broedgebied, ver in het noorden van Rusland is er een wisselwerking tussen het aantal lemmingen, sneeuwuilen, vossen en meeuwen, waardoor het aantal Rotganzen wordt beïnvloed.
In zijn boek De Rotgans worden de ervaringen tijdens dit jarenlange onderzoek beschreven.
Het boek is in de boekhandel (o.a.bij Pettinga) verkrijgbaar.

terug naar boven

stippellijn
 

maart 2014

Groen politiek debat

Op 11 maart organiseerde de werkgroep Groenberaad een politiek debat in De Nieuwe Schakel.
Alle 8 politieke partijen waren hier vertegenwoordigd.

Na afloop was er per partij een vertrouwensmeting (groen, oranje, rood) over de vraag ‘Ik heb er vertrouwen in dat het openbaar groen in goede handen is bij partij XX’.

De uitslag van deze ztemming:
· 6 van de 8 partijen scoren ‘groener’ na afloop, het grootst is het verschil bij BBNu en de PvdA
· 2 van de 8 partijen scoren ‘roder’ na afloop, het grootst is het verschil bij D66 en het CDA

Op de pagina van het Groenberaad op deze website vindt u meer informatie over deze debatavond.

terug naar boven

stippellijn
 

maart 2014

Informatieavond hagen, heggen en snoeiboel

De afdeling Groenberaad van de VNMW organiseerde op donderdag 13/04 in De Nieuwe Schakel een avond voor belangstellenden , actieve hagensnoeiers en "professionele snoeiers".
Doel was om elkaar te leren kennen, om van gedachten te wisselen over het wel en wee van de hagen, maar ook om enige helderheid te verschaffen in de relatie met de gemeente.
Op de pagina van het Groenberaad op deze website vindt u meer informatie over deze avond.

terug naar boven

stippellijn
 

februari 2014

Natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn

Waar de Kromme Rijn de Provinciale weg kruist is te zien dat er hard gewerkt wordt aan de oevers van de Kromme Rijn.
De natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn voor Werkhoven is een bijzonder verhaal.
Bij de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is er langs de Kromme Rijn een strook grond langs de Kromme Rijn eigendom geworden van het Ministerie van Oorlog. De Kromme Rijn moest fungeren als toevoerkanaal van water voor de inundatie. De strook grond was afgepaald met hardstenen palen.
Het eigendom is later overgegaan naar de Dienst Domeinen en nog weer later naar de provincie.
De boeren hebben de gronden in gebruik genomen en de voor hen onhandige palen verwijderd.
Er zijn er bij baggerwerkzaamheden meerdere uit de Kromme Rijn gehaald.
Bij de ruilverkaveling moesten de gronden opnieuw worden toegedeeld en kwam het probleem op tafel.
De oeverlijn van de Kromme Rijn was niet meer die van ten tijde van de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het was een versnipperd geheel van boerengrond en provinciale grond.
Er is meerdere jaren onderhandeld met boer Van Dijk over de nieuwe toedeling.
Toen dat eindelijk zijn beslag had kon een plan worden gemaakt voor natuurontwikkeling in relatie met de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. In dat kader was er ook Europees geld beschikbaar.
Het is niet uitgesloten dat er elders langs de Kromme Rijn ook nog wat wordt gedaan maar ik begreep dat de tijd dringt in verband met een verjaringstermijn.
Ton Janssen
terug naar boven

stippellijn
 

januari 2014

Cursus tuinreservaten

stippellijn
Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze hun tuin om kunnen toveren tot een diervriendelijke/ natuurvriendelijke tuin. De deelnemers komen meer te weten over natuurvriendelijk tuinonderhoud, welke planten bepaalde dieren aantrekken, wat de juiste plek is om planten te laten groeien en nog veel meer.
De data voor de cursus tuinreservaten zijn:
woensdag 26 febr, 5 maart, 2 april, 7mei, 4 juni en 2 excursies nog af te spreken.
Kosten: Cursusmap, keuze uit boek Diervriendelijk tuinieren of In de tuin, los cursusmateriaal, € 65,00 voor leden. € 75,00 voor niet leden.
Docenten zijn: Nancy Rietveld: IVN- Natuurgids
Petra Ekhardt : Tuinontwerper, IVN-Natuurgids
Aanmelden en informatie: info@vnmw.nl

terug naar boven

stippellijn

 

januari 2014

Groenberaad

De werkgroep Groenberaad heeft inmiddels een eigen pagina op deze website.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de activiteiten van deze werkgroep.
terug naar boven

stippellijn
 

januari 2014

Werkgroep Natuureducatie

Sinds kort is onze vereniging een werkgroep rijker: de werkgroep Natuureducatie.
Deze werkgroep wil door middel van diverse activiteiten mensen weer in contact brengen met de natuur in en om Wijk bij Duurstede.
Voor deze werkgroep worden 'groene' vrijwilligers gezocht, die affiniteit hebben met begeleiden van groepen, overdracht van kennis en organiseren van activiteiten en cursussen.

Lees hier meer over de werkgroep en de activiteiten die er in de loop van het komende jaar zullen plaatsvinden.

terug naar boven

stippellijn

 

januari 2014

.....mezen, merels, mussen en meer....

In het weekend van 18 en 19 januari 2014 is de Nationale Tuinvogeltelling. De tuinvogeltelling wordt georganiseerd door de Vogelbescherming. Iedereen die het leuk vindt, kan aan deze telling meedoen.
Het is de bedoeling dat u tijdens één van deze dagen een half uur de vogels telt, die er in uw tuin komen. Dit aantal geeft u door aan de Vogelbescherming. Zij verzamelen de gegevens en kunnen zo zien hoe de vogelstand er voor staat. Zijn er meer of minder soorten vogels of worden de aantallen meer of minder?

terug naar boven

stippellijn

 

januari 2014

Winterwandeling

Op zondag 5 januari trokken we met een groep van 15 wandelaars er opuit. Onder een blauwe hemel met een zonnetje erbij liepen we het Grift en Graftenpad, een klompenpad ten noordoosten van Rhenen.
Het laatste stukje hebben we die route verlaten om aan de zuidkant van de Grebbeberg het pad langs de rivier te nemen.
Heel tevreden kwamen we een paar uur later weer bij het startpunt aan waar we in een restaurant gezamenlijk nog een kopje koffie/chocolademelk hebben genoten.

Meer foto's staan op de fotopagina .
Hennie Hadderingh

terug naar boven

lijntje