Archief

stippellijn

2016 | 2013

lijntje

Jaarverslag 2013 (pdf)

lijntje

De heemtuin in 2013

lijntje

Vogelverslagjes 2013

lijntje

Van het bestuur
Proef de zomer in de honing
Natuurgidsen Nancy en Petra geslaagd!!
Radio M bij de knotploeg
Natuurwerkdag
Verslag van de plandag
Lezing bijen en hommels
Inventarisaties werkgroep Flora
Duurzame markt
De zwaluwen in 2013
Werkgroep Landschapsbeheer snoeit hagen
Open Imkerijdag
Maatschappelijke Stages Revius
Slotbijeenkomst knotploeg
Boomplantdagen
Algemene Ledenvergadering op 21 maart.
lijntje

 

december 2013

Van het bestuur

Op donderdag 12 december waren het bestuur en de co÷rdinatoren van de werkgroepen bij elkaar.
- Hierbij kwam aan de orde dat de Florawerkgroep kampt met een tekort aan deelnemers.
Wie wil er in het zomerseizoen een aantal keren mee het veld in om naar planten te zoeken en te inventariseren. Alleen belangstelling is al voldoende, kennis van zaken komt dan later wel. Meld je aan bij Klaas Everards (klaasenfransje@hetnet.nl).
- Onze nieuwe Natuurgidsen Petra Ekhardt en Nancy Rietveld presenteerden verschillende plannen die ze samen met Ruud Waltman en Lex Kramer hadden opgesteld en die allemaal vallen onder het hoofd Educatie.
Deze werkgroep moet zich nog verder ontwikkelen, maar zal een waardevolle aanvulling zijn op de activiteiten van de vereniging.
Ook bij deze werkgroep zijn extra deelnemers welkom. Neem hiervoor contact op met Nancy Rietveld (nancyrietveld@planet.nl)
- Het programma van de werkgroep Vogels en de werkgroep Landschapsbeheer staan op de website van de vereniging.
- Wij zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter.
- Om alvast in de agenda te zetten: de ALV vindt plaats op 27 maart.

terug naar boven

stippellijn

 

november 2013

Proef de zomer

De Hordenboomgaard heeft dit jaar zeer rijk gebloeid en o.a. dankzij de bijen uit de stal van Evert van Leeuwen veel appels opgeleverd.
Toch viel er weinig fruithoning te oogsten omdat door het warme/droge weer de bloesem weinig nectar gaf, waardevol stuifmeel was er in overvloed!
De zomerdracht was schitterend en leverde mooie/smaakvolle 100% zuivere Wijkse zomerhoning op, o.a. met een vleug lindenhoning. Een heerlijke melange van alles wat er in onze omgeving bloeit.
Wilt u dat ook eens proeven, neem dan contact op met Evert. (tel. 06-17792416 / evertvanleeuwen@gmail.com)

terug naar boven

stippellijn
 

november 2013

Natuurgidsen Nancy en Petra geslaagd!!

Zaterdag 9 november zijn de diploma's uitgereikt van de IVN-natuurgidsencursus.
Uit onze afdeling hebben Petra Ekhardt en Nancy Rietveld de cursus gevolgd en zij zijn beiden geslaagd. Het bestuur feliciteert hen hierbij dan ook van harte.


Nancy

Petra

De cursus duurde 1,5 jaar met veel bijeenkomsten, excursies en zelfwerkzaamheid. Een pittige cursus, die veel inzet en doorzettingsvermogen heeft gevraagd.
Maar het resultaat zal er vast naar zijn. Petra en Nancy zijn van plan om hun kennis ten goede te laten komen aan alle natuurliefhebbers in Wijk bij Duurstede.
Veel dank ging uit naar begeleiders van de cursus, uit onze afdeling waren dat Ruud Waltman, Klaas Everards en Candida van Wirdum. Ook Candida was vanuit haar nu ver van Wijk gelegen woonplaats voor deze feestelijke gebeurtenis naar Nieuwegein gekomen.

stippellijn

 

november 2013

Radio M bij de knotploeg

Donderdag 7 november kwam RTV Utrecht bij de knotploeg aan de Lekdijk op bezoek voor een live reportage
op Radio M.
Terwijl de knotters doorgingen met hun werkzaamheden leidde Paul de verslaggever rond, gaf hem de nodige instructie en liet hem even voelen wat takken zagen betekend.
Op de fotopagina staan foto's van het gebeuren.

terug naar boven

stippellijn

 

november 2013

Natuurwerkdag zaterdag 2 november 2013!

Zaterdag 2 november was het weer Natuurwerkdag, dÚ dag om samen wilgen te knotten, bomen te snoeien en poelen op te schonen! Op meer dan 450 locaties door heel Nederland kon iedereen zich op zaterdag 2 november uitleven en ons mooie Nederlandse landschap een opknapbeurt te geven.

Voor ons was de locatie is dit jaar Het Wolvegat, Langbroekerdijk B8. Dit is een hofstede vanuit 1822, die aan de Langbroeker Wetering ligt. Tijdens het knotten kijk je uit over weilanden, slootjes, eikenbos en essenhakhout.

Zo'n 60 deelnemers gingen aan de slag om de wilgen te knotten.
In de ochtendpauze was er koffie etc. met appeltaart en voor de lunch soep en broodjes.
's Middags konden de kinderen vogelhuisjes maken en ezeltje rijden/knuffelen.

Op de FOTOPAGINA staan foto's van deze geslaagde dag.

Via dezelfde pagina zijn ook de videobeelden te zien.

terug naar boven

stippellijn
 

september 2013

Verslag van de bijeenkomst op 19 september

Als opening van het seizoen 2013/2014 was er weer een "plandag" in De Nieuwe Schakel aan de Zandweg.
De werkgroepen brachten verslag uit van hun activiteiten in het afgelopen seizoen en leggen hun plannen voor het komende seizoen voor.
Naast de werkgroepen heemtuin, flora, vogels en landschapsbeheer, kwam dit jaar ook de werkgroep Groenberaad aan het woord.
Klik hier voor een verslag van deze avond.

Met nog even extra aandacht voor het volgende:
Onze voorzitter, Peter van der Eerden, heeft te kennen gegeven in de loop van dit jaar zijn functie als bestuurslid van de vereniging te willen beŰindigen. Dit besluit heeft hij vanwege tijdgebrek genomen.
Dit betekent dat er een nieuw bestuurslid wordt gezocht en bij voorkeur iemand die ook de taak van voorzitter op zich wil nemen. Voel je er zelf voor om in het bestuur van onze vereniging een taak te vervullen, of weet je iemand die je daarvoor geschikt acht, dan horen de bestuursleden dat het graag van je.


terug naar boven

stippellijn
 

september 2013

Lezing: de Apidae; het belang van een familie van bijen en hommels

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat er iets aan de hand is met 'de bijen': ze krijgen volop aandacht van de media en zijn soms het onderwerp in het Nederlands en zelfs het Europees parlement. En dat terwijl het "jaar van de bij" alweer een half jaar voorbij is!
Met 'de bij' wordt dan de honingbij bedoeld, een van de familieleden van de Apidae (een familie van de vliesvleugelige insecten waartoe ook solitaire bijen en hommels behoren).
Zouden de solitaire bijen en hommels, waarvan in Nederland 338 soorten zijn beschreven, dan ook niet deze aandacht moeten krijgen? Feitelijk wel, ware het niet dat honingbijen huisdieren met een groot economisch belang zijn en de andere genoemde insecten zich zelf maar 'in het wild' moeten redden.
In deze lezing zal imker Henk Verver ingaan op het belang van de insecten in de familie Apidae voor de voedselketen van mens en dier en de biodiversiteit. Vanzelfsprekend wordt ook aandacht besteed aan de familieleden zelf.
Datum: donderdag 17 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Presentatie door: Henk Verver
Kosten: gratis
Locatie: landgoed Oostbroek, De Bilt
Organisatie: Stichting Het Utrechts Landschap;
Aanmelden bij: Irene van den Broek, via e-mail vbroek@utrechtslandschap.nl of telefonisch op maandag, dinsdag of donderdag via: 030-221 99 95

terug naar boven

stippellijn
 

september 2013

Inventarisaties werkgroep Flora

Klik hier voor een verslag van de inventarisaties in 2013.

harig wilgenroosje opengesprongen vrucht

terug naar boven

stippellijn

 

september 2013

Duurzame markt

Zaterdan 7 september was de vereniging aanwezig op de Duurzame markt.
We hebben heel wat mensen te woord gestaan en heel wat vlaggetjes met de verenigingsgegevens uitgedeeld. stippellijn  

augustus 2013

Zwaluwen in 2013

Het was een mager jaar aan huiszwaluwen in Wijk. Telde ik aan het havenfront vorig jaar nog 26 bezette nesten, in 2013 kwam ik niet verder dan 13.
De zwaluwen kwamen in een koude periode en er was bijna geen insect te bekennen.
terug naar boven

stippellijn

 

juli 2013

Onderhoud van de hagen

Hagen maken een natuurlijk onderdeel uit van de woonomgeving. Vaak vallen ze niet op, totdat ze er ineens niet meer zijn. Dan vinden de meeste mensen het toch jammer dat ze zijn verdwenen en dat daardoor het uitzicht weer wat kaler is geworden.
Bewoners van de gemeente worden opgeroepen om het adopteren van hagen te bespreken in de buurt en deze dan aan te melden voor zelfbeheer op de website van de gemeente www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/groen.

In de flyer Prachtheggen in het Kromme Rijngebied staat informatie over heggen en het onderhoud.

De werkgroep landschapsbeheer heeft eind juni een groot deel van de heggen bij de Geer geknipt.
Op 9 juli is de heg rond de boomgaard in Cothen behoorlijk ingekort, zodat de fruitbomen weer goed te zien zijn.
En eind juli is de haag rond de horden boomgaard gesnoeid, in samenwerking met de hordenboomgaardgroep.
Op de fotopagina staan meer foto's.

terug naar boven

stippellijn

 

begin juli 2013

Open Imkerijdag.

Op zondag 14 juli is er een landelijke Open Imkerijdag.
U kunt tussen 10.00 en 16.00 uur bij de imkerijen terecht voor informatie over:
Bijen houden, honing slingeren, waskaarsen maken, bloemen bestuiven, bijvriendelijke tuinen en nog veel meer.
Klik hier voor een overzicht van de imkerijen in de omgeving van Wijk bij Duurstede. Uiteraard staat hier ook onze eigen Hordenboomgaard bij.
terug naar boven

stippellijn

 

begin juli 2013

Stages Revius leerlingen.

De werkgroep landschaps beheer heeft in de eerste week van juli meegewerkt aan de maatschappelijke stages voor Revius leerlingen.
Op twee keer twee dagen ging een groep van ca 12 leerlingen mee het veld in.
Op het Vikinghofterrein en op verschillende andere plaatsen werd gesnoeid en werden andere werkzaamheden verricht. Er was ook een excursie naar het Leersumseveld met een rondleiding door de boswachter.

 
Op de fotopagina staat meer informatie bij een fotoreportage.

terug naar boven

stippellijn

 

april 2013

Slotbijeenkomst knotploeg

De knotploeg van de werkgroep landschapsbeheer had vorige week woensdag de slotbijeenkomst van het seizoen 2012-2013.
Zoals gebruikelijk kwamen ze bij elkaar in restaurant La Siciliana in de Peperstraat. Daar kon elke knotter die 3 of meer keren in het seizoen had meegewerkt, een hapje mee-eten.

stippellijn foto Paul Dirksen

Elk jaar wordt daar ook de knotter van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar waren Marlies en Aad Kester de gelukkigen die de stoel in ontvangst mochten nemen.

terug naar boven
stippellijn  

april 2013

Meer groen in de gemeente.

Naast de vele bomen die in de gemeente worden gekapt werden er donderdag 4 april in de Noorderwaard rond de scholen 'De Werkschuit'en 'De Klimop'ook weer bomen gepoot.
Rond deze scholen werden deze winter alle kastanjebomen bij de voet afzaagd omdat bij een aantal was geconstateerd dat ze ziek waren en de stammen gingen bloeden.
De oudercommissie van 'De Werkschuit'heeft bij de gemeente flink aan de bel getrokken omdat zij de bomen van essentieel belang achten voor de invulling van de ruimte rond de scholen. Gelukkig heeft de gemeente dit opgepakt en is in samenwerking met de VNMW/IVN dit in het kader van boomplantdag uitgevoerd.
Vooraf is in de deelnemende klassen door Ton Janssen en Evert van Leeuwen een les gegeven over het belang van groen en bomen en over bijen.
De geplantte bomen zijn allen drachtbomen; Amerikaanse Linden, Noorse Esdoorns, Spaanse Aken en Honingbomen. Deze soorten hebben een gespreide bloeitijd zodat er over langere tijd wat te halen valt voor bijen en andere insecten.
Verder werden er nog 3 struiken van de Gelderse Roos geplant die in de winter mooie bessen opleveren. Deze worden nadat de vorst er over is geweest door lijsters en pestvogels gegeten. Zolang ze niet bevroren zijn geweest laten de vogels ze hangen omdat ze dan wrang van smaak zijn.

Drie koningslinden zijn er vrijdag 5 april in de drie kernen van onze gemeente gepoot door de bestuurders van de gemeente. Ze staan in het bouwplan 'Oranjehof' in Langbroek, het bouwplan 'De Kamp' in Cothen en tussen de wijken 'De Horden' en 'De Geer' nabij de rotonde.
De Oranje vereniging en schoolkinderen luisterden dit plantfeest op.
Onze vereninging verleende assistentie door na het praatje van de bestuurders over deze traditie van koningsbomen poten, het belang van groen te benadrukken.
Namens de vereniging gebeurde dit door Paul Jacobs in Langbroek, Hennie Hadderingh in Cothen en Ton Janssen in Wijk.

Op de fotopagina staan foto's van het planten van de bomen.

terug naar boven
stippellijn  

maart 2013

Algemene Ledenvergadering.

Het was op 21 maart een drukbezochte vergadering, mogelijk niet in de laatste plaats door de spreker na de pauze.
In de vergadering kwamen o.a. de volgende punten aan de orde.

- Het plan om begin juni weer een open dag te houden in de heemtuin met een presentatie van alle werkgroepen. Om publiciteit voor de vereniging te maken en te laten zien wat er allemaal gedaan wordt.
Werkgroepleden die er aan mee wil werken kunnen zich bij Atie Klaver (spatie@casema.nl) melden. In overleg met de co÷rdinatoren van de werkgroepen kan het plan verder worden uitgewerkt.

- De mogelijkheid om de milieu-doelstelling van de vereniging meer te laten zien in de vorm van een (of meerdere) zwerfvuil-opruimdagen. Een zinvol doel, waarmee ook de vereniging weer meer bekendheid kan krijgen. Materiaal hiervoor is via Nederland Schoon te verkrijgen.
Leden die hieraan mee willen doen kunnen zich bij Alfred van Kessel (avankessel59@gmail.com) melden.

- Werkgroep Groenbeleid
Tot nu toe is de vereniging incidenteel in actie gekomen als er in het groenbeleid iets te doen was, de kap van bomen, de hagen etc.
Graag wil het bestuur daar structureel meer aan doen in de vorm van een werkgroep die bijhoudt wat er in de gemeente speelt en daar in samenspraak met het bestuur actie op onderneemt.
Enkele leden hebben al toegezegd daarmee aan de slag te willen, maar het bestuur roept leden die hier ook aan mee willen werken zich te melden bij het bestuur. (info@vnmw.nl)

- Henk Muis wilde graag de eigenwijkseenergie co÷peratie onder de aandacht van de leden van de vereniging brengen. Deze co÷peratie wil het lokale gebruik van groene energie bevorderen. Informatie is te vinden op de website www.eigenwijkseenergiecooperatie.nl

- Evert van Leeuwen benadrukt dat de mogelijkheid in te schrijven voor hagenonderhoud door bewoners is verlengd tot 1 mei. Hij vraagt zich af of er voor de bevolking een informatieavond over dat onderhoud te organiseren is.

Na het sluiten van de vergadering en een pauze wordt de avond voortgezet met een zeer boeiende lezing over de Oostvaardersplassen door Frans Vera.
Er is een website in ontwikkeling met nog veel meer informatie over de Oostvaardersplassen. Wij laten onze leden weten wanneer deze site online is.

Het bestuur.

Bekijk hier het jaarverslag

terug naar boven

stippellijn

lijntje