Archief

stippellijn

2016 | 2012 |

lijntje

Jaarverslag 2012 (pdf)

lijntje

Vogelverslagjes 2012

lijntje

Heemtuinlogboek 2012

lijntje

Winterwandeling.
Nieuwsbrief.
Nationale Tuinvogeltelling.
Candida
Natuurwerkdag
lijntje

 

december 2012

Winterwandeling.

Op donderdag 27 december werd de inmiddels traditionele winterwandeling georganiseerd.
Na een rondje om Kasteel Amerongen, volgden we het pad langs de Oostelijke Ameronger Bovenpolder (in de polder was het helaas te nat).
Na het oversteken van de Rijksstraatweg leidde een mooie wandeling door het bos naar het Berghuis, waar de inwendige mens werd versterkt met koffie en appeltaart.
meer foto's

terug naar boven

stippellijn

 

december 2012

Nieuwsbrief.

Het bestuur van de Vereniging wil graag van tijd tot tijd iets van zich laten horen door middel van een nieuwsbrief die per e-mail aan de leden verzonden wordt.

in de eerste plaats wensen we alle leden van de vereniging

prettige feestdagen

In de afgelopen periode zijn binnen het bestuur o.a. de volgende zaken aan de orde geweest:
- Het afschaffen van de kapvergunningen en het behoud van waardevolle bomen. Paul Jacobs volgt dit op de voet en onderhoudt het contact met de gemeente, Het bestuur heeft de intentie een werkgroepje te formeren om zich in te zetten voor behoud van bepaalde bomen in de gemeente.
- De IVN-natuurgidsencursus, waarvoor zich helaas maar twee cursisten uit Wijk bij Duurstede hebben aangemeld. Het bestuur zoekt nog naar een weg om meer aan natuureducatie te gaan doen; ideeŽn hiervoor of leden die hierbij actief willen zijn, zijn van harte welkom.
- De vereniging heeft voor de belastingdienst de ANBI-status. Dit betekent dat donaties voor de belastingen aftrekbaar zijn en dat de vereniging over legaten geen belasting hoeft te betalen.
- In aansluiting op het vertrek van Candida van Wirdum heeft het bestuur een overleg gehad met leden van de werkgroepen Flora en Heemtuin. Candida was zeer actief in deze beide werkgroepen. In de werkgroep Heemtuin konden de taken van Candida zonder problemen aan andere werkgroepleden overgedragen worden en deze werkgroep zet de werkzaamheden op de oude voet voort. De Werkgroep Flora beraadt zich nog over de manier waarop de activiteiten worden voortgezet.
- Gemeente Wijk bij Duurstede. Begin oktober is een vertegenwoordiging van het bestuur op gesprek geweest bij wethouder Robbert Peek van de gemeente Wijk bij Duurstede.
Een belangrijk gespreksonderwerp was onze wens om in een vroeg stadium betrokken te worden bij de besluitvorming over het groen in de gemeente. Dit betreft oa. het kappen van bomen en het onderhoud van heggen.
Als het gemeentelijke protocol ("Wijkse Standaard") wordt gevolgd betekent het dat de gemeente steeds in een voortraject alle betrokkenen, waaronder onze vereniging, hoort.
We hebben benadrukt dat bij de plannen om op subsidies te korten de gemeente zich bewust moet zijn hoeveel van de landschapsbeheeractiviteiten ten gunste van de gemeente zijn.
We kregen de toezegging dat bij besluitvorming over de Gravenbol en de Bosscherwaarden het natuurbehoud ook voor de gemeente een groot goed is.

- Het bestuur roept leden graag op om van zich te laten horen met ideeŽn en wensen betreffende onderwerpen waar de vereniging zich mee bezig houdt of zou moeten/kunnen houden.

terug naar boven

stippellijn

 

december 2012

Nationale Tuinvogeltelling.

Doe mee met de nationale tuinvogeltelling op 19 en 20 januari. Het kost maar een half uurtje.
Het levert Vogelbescherming en SOVON een momentopname van de aantallen vogels die in tuinen aanwezig zijn.
De resultaten worden niet alleen landelijk maar ook op niveau van provincie en gemeenten uitgesplitst. Het levert op termijn een beeld op van de ontwikkelingen in het tuingebruik door vogels.
De telling wordt in de winter gehouden omdat in de winter juist meer vogels daar op zoek gaan naar voedsel en beschutting.
Het tijdsbestek van een half uur is genomen om de de telling zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Ook bij slecht weer is de telling van belang en de moeite waard om door te geven.
Kijk voor meer informatie op de site tuinvogeltelling.


foto Paul Dirksen

stippellijn

 

november 2012

Candida

Candida van Wirdum heeft Wijk bij Duurstede verlaten. Ze heeft, samen met haar man Geert een mooi huis gevonden in de buurt van Steenwijk en ruilt het verblijf in de woonboot voor een woonhuis.
Candida is heel veel jaren actief geweest voor de Vereniging Natuur en Milieu. Ze was de motor achter de Flora werkgroep en de Heemtuin. Zij was ook bijna altijd present bij de activiteiten van de werkgroep Landschapsbeheer en heeft heel wat wilgen geknot. Daarnaast heeft ze ook de nodige inspanningen gepleegd voor het IVN, waaronder de natuurgidsencursus.
De werkgroep Heemtuin zal uit haar midden een nieuwe coŲrdinator kiezen, naar een aanvoerder van de Florawerkgroep wordt nog gezocht.
Candida was bovendien onze webmaster en onderhield dus deze website. In verband met haar vertrek heeft het onderhoud van de site even stil gelegen.
Hennie Hadderingh zal deze taak over te nemen zodat het onderhoud van de site geleidelijk weer op gang kan komen.
Het bestuur heeft inmiddels op passende wijze afscheid van Candida genomen. Hierbij bedanken wij haar graag nogmaals voor alles wat ze voor de vereniging betekend heeft.

stippellijn

 

november 2012

Natuurwerkdag

Op 3 november werd er in het kader van de Natuurwerkdag door zo'n 40 enthousiaste vrijwilligers geknot op het Lange Broek, aan de Gooijerdijk in Langbroek. Hier werden 123 wilgen een kopje kleiner gemaakt.
Naast de vaste knotters waren er gelegenheidsdeelnemers en was een groep van de scouting actief.
De dag begon met goed weer, maar na de koffie viel er een hardnekkig regentje. Maar met een goed regenpak (of doornat) werd er desondanks driftig doorgewerkt.
Tussen de middag zorgde gastvrouw en eigenaar van de knotwilgen Hanneke Hietink voor een grote pan soep en een ruime voorraad belegde broodjes.
Klik hier voor een filmpje van de natuurwerkdag

terug naar boven
lijntje