Archief

stippellijn

2016
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

lijntje

Algemene ledenvergadering en Plandag
Vogelweekend Texel
Vleermuisexcursie
Floraexcursie
Paddestoelencursus
Oostbroeklezingen
Struinen door de Bosscherwaarden
De heemtuin
Ringen van de ooievaars
"Eetbare natuur", wandeling
Steuntje in de rug
Vleermuisonderzoek Langbroek
Natuurexcursie in de heemtuin
Verslag van de Algemene ledenvergadering
Onderhoud nestgaten oeverzwaluwwand(en)
Opschonen
Markt van de toekomst
Kampioenschap heggenvlechten
Mooie film van de vlindertuin
Cursus planten determineren
Werkgroep educatie en de Nationale Tuinvogeltelling
De Winterwandeling

stippellijn
 

6 oktober 2016

Verslag Algemene ledenvergadering en plandag

Bij de Algemene Ledenvergadering waren 18 leden aanwezig.
De voorzitter opende de vergadering en besprak waar het bestuur zich het afgelopen half jaar mee bezig had gehouden.
Dit betrof o.a. ook het lidmaatschap van het IVN. In een discussie met de aanwezige leden werden de voor- en de nadelen van dit lidmaatschap besproken. In vervolggesprekken met de leden zal duidelijk moeten worden of het IVN-lidmaatschap voor onze vereniging nog voldoende waarde heeft.
In het verslag van de vergadering staan meer details van het besprokene.

Hierin staan ook details over de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Met een enkele tekstuele aanpassing werd het gewijzigde Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen aangenomen. Huishoudelijk reglement.
Ook de begroting kon ieders goedkeuring wegdragen. Er werden nog enkele suggesties gedaan die in deze definitieve versie zijn verwerkt. De begroting 2017.

Na deze vergadering deden de werkgroepen verslag van hun activiteiten en presenteren ze hun plannen voor het komende jaar. Klik hier voor een verslag hiervan en voor de lijst met vogels die gespot zijn.

stippellijn
 

3 oktober 2016

Vogelweekend Texel 2016 23 t/m 26 september.

Vrijdagochtend 23 september vertrokken 14 personen in 4 auto's richting Texel om 3 dagen door te brengen in het Texel Bird Watching Center, Vuurtorenweg 94/98, De Cocksdorp.
Het weer was schitterend en dat zou het hele weekend duren. Uitstekend dus om te genieten van de mooie natuur, te fietsen en om te vogelen. De accommodatie was perfect voor de groep die mee was: een gezamenlijke ruimte waarin we konden koken en eten, en 's avonds zitten.

Lees hier verder Vogelweekend Texel.

stippellijn
 

21 augustus 2016

Unieke vleermuisexcursie

Op 26 en 27 augustus is het weer de nacht van de vleermuis. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en trekken mensen er op uit om deze fascinerende dieren te zoeken en te leren kennen. Een compleet overzicht is te vinden op www.nachtvandevleermuis.nl.
Voor het eerst in lange tijd wordt er ook weer een excursie in Wijk bij Duurstede georganiseerd. Niet in het weekend van 26 en 27 augustus, maar een week later op vrijdag 2 september.
Hierdoor is het dus mogelijk om aan meerdere excursies mee te doen.
De Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede heeft een zeer enthousiaste en ervaren gids gevonden die geïnteresseerden mee gaat nemen op een ontdekkingstocht in de eigen stad.
Het verzamelen gebeurt om 20:00 in het onderkomen van de vereniging aan het Walplantsoen 12, dat is het lage schoolgebouw tussen het Feuniksgebouw en de gymzaal.
Daar wordt eerst kort uitleg gegeven over vleermuizen en de excursie zelf, daarna wordt er gewandeld. Waar de tocht precies naar toe gaat is nog even geheim, maar het is een mooie plek waar we zeker vleermuizen zullen zien.
Naar verwachting zullen we, afhankelijk van hoeveel vleermuizen we tegen komen, tussen 21:30 en 22:00 weer terug zijn op het Walplantsoen.
Daar is dan nog gelegenheid om even na te praten met een drankje voor wie dat wil.
Het is een excursie geschikt voor jong en oud, maar het maximale aantal deelnemers is 20.
Hierbij hanteren we het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Aanmelden is absoluut noodzakelijk en kan uitsluitend per mail naar info@vnmw.nl.
Daarbij hebben we naast de volledige naam ook een mobiel telefoonnummer nodig voor als er op het laatste moment iets wijzigt.
Ook willen we graag de leeftijd weten en of men lid is van de VNMW.
De excursie is in principe gratis, maar van niet-leden wordt een zelf te bepalen bijdrage in de kosten zeer op prijs gesteld.

terug naar boven

stippellijn
 

21 augustus 2016

Flora-excursie

Dinsdag 30 augustus start er om 10.00 een excursie op de Gravenbol.
Doel is het zoeken en inventariseren de flora in de uiterwaarden.
Plaats van samenkomst is de verste parkeerplaats op de Gravenbol bij de container van de zeilschool.

terug naar boven

stippellijn
 

25 augustus 2016

Paddestoelencursus

De paddenstoelenwerkgroep van IVN-KNNV Woerden organiseert dit najaar een paddenstoelencursus, waar alle wetenswaardigheden van deze organismen aan de orde komen.
Het theoretische gedeelte van de cursus wordt gegeven door Lia van de Sandt, docente biologie en met praktische ondersteuning van Bregje Vellinga en Anja Knijff, allen actief bij de Paddenstoelenwerkgroep Woerden.
De theorieavonden worden gehouden in NMC InBredius, Kievitstraat 42, Woerden.
De excursies zullen in verschillende biotopen plaatsvinden, o.a. in het Brediuspark (kleibosgebied), in de Haeck (moeras/veengebied) en in een bos- of duingebied.
Meedoen? Jullie zijn van harte welkom.
Datum: theorieavonden: 27 september en 4 oktober
excursies: zaterdag 1, 8 en 15 oktober, aanvang 10.00 uur.
Kosten: € 20,00 p.p. - IVN/KNNV leden € 15,00
Aanmelden bij: anjaknijff@hotmail.com

terug naar boven

stippellijn
 

9 augustus 2016

Oostbroeklezingen

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante, boeiende lezingen. In deze uitnodiging vindt u de komende 2 lezingen van 2016. De lezingen worden gegeven in het hoofdgebouw op Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, 3732 HV De Bilt. Aanvang: 19.30 uur.
U kunt gratis deelnemen, maar aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan via de link die bij iedere lezing wordt vermeld.

30 augustus: Bodemdaling in veengebieden
Bodemdaling in veengebieden wordt een urgenter probleem.
Cees Kwakernaak - Fysisch geograaf bij Alterra - neemt ons mee in de problematiek en oplossingsrichtingen. Hij gaat in op de oorzaken en de gevolgen op het klimaat en de waterkwaliteit, maar ook op mogelijke maatregelen en veranderende perspectieven voor de natuur.
Aanmelden

27 september: Voedselbossen
Recent zijn in de provincie Utrecht enkele hectares voedselbos aangelegd: aangeplant bos met een groot aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen of noten dragen. Ofwel: landbouw met een hoge natuurwaarde, die de draagkracht van onze ecosystemen laat groeien terwijl we ook in onze voedselbehoefte kunnen voorzien.
De enthousiaste 'voedselbosbouwer' Xavier San Giorgi (Food Forestry Netherlands) vertelt er op 27 september alles over tijdens een boeiende lezing.
Van harte welkom!
Aanmelden

terug naar boven
stippellijn
 

22 juli 2016

Struinen door de Bosscherwaarden

Op 5 juli hebben we een informatieavond gehouden voor leden van de VNMW over de mogelijke plannen voor de Bosscherwaarden. Projectbureau Stroming heeft ons laten zien hoe de uiterwaard er uit zou gaan zien als het proces van zandafgraving en slibstort is afgerond. Ook werden vragen beantwoord.
Om ons, voor de uiteindelijke besluitvorming , een betere voorstelling te kunnen maken over wat dit zou gaan betekenen en ook om te kijken hoe het gebied er op dit moment uit ziet, zijn we op donderdag 21 juli een stukje gaan struinen door de uiterwaard. Geen officiële geplande wandeling met een gids, maar gewoon VNMW leden onder elkaar die belangstelling hebben voor wat hier eventueel gaat gebeuren.

terug naar boven
stippellijn
 

18 juli 2016

Onder prachtige weersomstandigheden hebben vanochtend weer 6 vrijwilligers in de heemtuin gewerkt. Door de overvloedige regenval en goede temperaturen staat alles uitbundig te groeien en bloeien.

Heel mooi de kleurencombinatie van paarse kattenstaart, witte moerasspirea en gele wederik in het natte stukje.
Lees verder in het heemtuinlogboek.

terug naar boven
stippellijn
 

1 juli 2016

Ringen van de ooievaars

Al met al hebben we een goed ooievaars seizoen gehad in Wijk bij Duurstede volgens vogelaar Frans Hoving van de vogelwerkgroep VNMW.

In de Volderstraat zijn 4 jonge ooievaars geboren maar helaas zijn er drie dood gegaan vanwege het koude en natte weer. Hier hebben we één jong kunnen ringen.
De jonge ooievaar zag er gezond uit en was al flink gegroeid. Helemaal klaar om vliegoefeningen te gaan doen.

Bij de dagopvang van Bartimeus (tussen Cothen en Langbroek) is in het voorjaar een ooievaars paal geplaatst met direct succes. De eerste week was het nest al bewoond door een ooievaars paar. Hier zijn drie ooievaartjes geboren, maar afgelopen week zijn er twee overleden.
Eén van de ouders is plotseling weggebleven, kwam niet meer terug op het nest om te voeren. De overgebleven ooievaar besloot toen om twee jongen uit het nest te gooien. want hij kon niet voor drie jongen voedsel gaan zoeken. Dat was hem/haar teveel. Wel voor één jong en dat is gelukkig goed gegaan tot nu toe. Ook hier hebben we de ooievaar kunnen ringen.

Het nest op het Vikinghof terrein is een groot succes. Hier zijn drie jongen geboren en groot gebracht. Deze jongen zijn zo groot dat we ze niet meer konden ringen want ze staan op het punt om uit te vliegen.
Binnen kort vliegen er 5 jonge ooievaars naar Afrika om daar volwassen te worden en keren dan over twee jaar weer terug naar Nederland.

Op de fotopagina staan meer foto's.

terug naar boven
stippellijn
 

3 juni 2016

"Eetbare natuur", wandeling.

Op zondag 12 juni organiseert onze buurafdeling, IVN Heuvelrug Kromme Rijn, een wandeling over het Laarzenpad in Overlangbroek, een excursie waarbij de wandelaars op zoek gaan naar eetbare wilde planten.
Natuurlijk zou deze excursie niet compleet zijn zonder zelf te experimenteren. Een soepje, omelet, toastje met alternatieve pesto en natuurlijk thee.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Hervormde kerk in Overlangbroek, Langbroekerdijk B18, 3947BB Overlangbroek.
Voor meer informatie:
www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn/activiteiten/eetbare-natuur

stippellijn
 

24 mei 2016

Steuntje in de rug

Zoals ieder jaar ontvangt de vereniging het bedrag van 150 euro van de RABObank als "steuntje in de rug".
Het bestuur zal zorgen dat deze financiële bijdrage weer een goede bestemming krijgt.

stippellijn
 

26 april 2016

Vleermuisonderzoek Langbroek

Binnenkort start het vleermuisonderzoek in Langbroek weer op. Alle tracédelen worden dit jaar nog twee keer bezocht. De eerste drie bezoeken staan gepland voor de periode maandag 9 mei tm woensdag 11 mei. Er wordt telkens iets na 21.00 uur gestart (zonsondergang is een kwartier later). Bij slecht weer (vooral langdurige regen) kan een bezoek worden gecancelled. De rest van de week (donderdag en vrijdag) zijn daarom gereserveerd als reservedagen.

Het is voor de vrijwilligers van de Vereniging Natuur en Milieu van Wijk bij Duurstede mogelijk om mee te lopen tijdens het onderzoek van de tracédelen Gooijerdijk en Langbroekerdijk.
Op het tracé-gedeelte langs de Amerongerwetering is zeker aan het begin van de avond veel autoverkeer, waarbij er door een deel van de automobilisten flink hard gereden word. Er is geen fietspad o.i.d., dus je moet hier direct langs de weg lopen. Het is vanuit veiligheidsoogpunt niet verantwoord om hier met een groepje mensen te gaan lopen; ook in je eentje heb je al je aandacht nodig om het verkeer in de gaten te houden. Bij dit tracé-gedeelte is het dus niet mogelijk mee te lopen.

Maandagavond (9 mei) wil ik beginnen met de Gooijerdijk. Het onderzoek vindt plaats te voet.
Start om 21.00 uur. De ronde duurt ongeveer 1 1/2 tot 2 uur, dus tot uiterlijk 23.15 uur. Het dragen van een geel/oranje veiligheidshesje is aan te raden. Ook een hoofdlampje / zaklantaarntje is wel handig om mee te nemen.
Als je zelf een batdetector hebt, deze graag meenemen. Ik neem tenminste één extra batdetector mee om uit te lenen. Dinsdagavond (10 mei) volgt dan de Langbroekerdijk. Ook dit onderzoek vindt plaats te voet.
Start wederom om 21.00 uur. De ronde duurt ongeveer 2 uur, dus tot uiterlijk 23.30 uur. Het dragen van een geel/oranje veiligheidshesje is aan te raden.

Als je een van de genoemde avonden mee wilt, graag even een maltje.
Deelnemers ontvangen dan per mail nadere informatie over het startpunt van de gekozen avond. Per veldbezoek in principe niet meer dan 2-3 personen die meelopen, anders wordt ik teveel afgeleid van het veldwerk zelf.
Als er meer mensen mee willen dan maximaal mogelijk is worden deze zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende dagen. Er komt overigens nog een tweede serie veldbezoeken aan, dus als het in mei niet lukt is er nog een herkansing in juni of juli.
In de bijlage (pdf)vinden jullie de tussentijdse notitie over de resultaten van de veldbezoeken in 2015. Dit betreft nadrukkelijk een concept, dus de teksten kunnen nog wat veranderen.
Rob Koelman, Ecologisch adviesbureau Eliomys
rkoelman@xs4all.nl / 06-14406960

terug naar boven
stippellijn
 

5 april 2016

Natuurexcursie in de heemtuin

In verband met onvoldoende belangstelling is de excursie niet doorgegaan.
Natuurexcursie in de heemtuin met speciale aandacht voor de Stinzenplanten. Voor veel mensen zijn die planten een teken van het voorjaar. Je vindt ze in onze omgeving veel op buitenplaatsen, maar ook in onze Gemeente.

Op zondag 10 april is er een excursie in de Heemtuin aan de Hoge Hofweg. Daar hebben we een stuk met vooral Stinzenplanten en daar willen we u van alles over vertellen en ook uw zintuigen worden aangesproken.

terug naar boven
stippellijn
 

april 2016

Algemene ledenvergadering op 24 maart

Er waren 25 leden aanwezig, 15 leden hadden laten weten dat ze verhinderd waren. Daarbij waren onze voorzitter Ruud Waltman en kascontrolecommissielid Dick Griffioen, die beide wegens gezondheidsproblemen nier aanwezig konden zijn.
De aanwezige leden waren tevreden over het jaarverslag. De oproep van de coördinator van de Heemtuin leidde tot de aanmelding van twee nieuwe werkgroepleden. Er werd opgemerkt dat het IVN in het jaarverslag weinig voorkomt. Het bestuur gaat zich hierover beraden, o.a. over de mogelijkheden van samenwerking met buur-IVN-afdelingen.

De kascontrolecommissie vond de begroting erg ruim genomen, waardoor een groter nadelig saldo ontstaat dan nodig zou zijn.
Daarnaast heeft de commissie een aantal adviezen voor bestuur en penningmeester om tot besparingen en meer inkomsten te komen. Dit betreft: het regelen van de brandstofkosten-vergoeding, de kosten van de postbus, de IVN afdracht, kosten van de garagebox, kosten van materiaal Landschapsbeheer en inkomsten uit activiteiten van Landschapsbeheer.
Het financiële verslag werd goed gekeurd. Het bestuur zal de adviezen van de kascontrolecommissie (gevormd door Frans Vera en Piet van der Sleen) nader bespreken. Frans en Piet vormen tevens de nieuwe kascontrolecommissie , met Alfred van Kessel als reserve.

Na een korte discussie en het vaststellen dat de vergadering de politieke activiteiten van het kandidaat bestuurslid Niek van Staaden geen belemmering vindt, werden Lex Kramer en Niek van Staaden als bestuurslid gekozen.

Slechts 12 leden hadden gereageerd op de vraag van het bestuur naar wensen van de leden. De belangrijkste wens bleek te zijn dat leden willen wandelen. De conclusie uit de enquête kan zijn dat de leden wel tevreden zijn met wat er gebeurt.

Na de pauze volgde een prachtige presentatie van Zomer Bruijn over vleermuizen.
We hebben van het cadeaugeld van de gemeente ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum een batdetector (vleermuisherkenner) aangeschaft. Extra kennis over vleermuizen binnen de vereniging is dus welkom.
Zomer Bruin is een vleermuiskenner bij uitstek www.youtube.com; hij weet heel veel over hun jacht- en leefgewoontes.

Zomer Bruijn: "Met deze dia-/videopresentatie over vleermuizen, die zeker in de smaak zal vallen bij natuurliefhebbers, denk ik een mooie combinatie te hebben gemaakt van mijn speciale interesse in vleermuizen en natuurfotografie.
Vleermuizen vormen een boeiende diergroep, waarover vanwege hun nachtelijke levenswijze betrekkelijk weinig bekend is. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als echolocatie en winterslaap, maar u zult ook kennismaken met een pas in 1990 ontdekte techniek waarmee enkele vleermuissoorten prooien vanaf het wateroppervlak weten te bemachtigen.
De speciaal ontwikkelde apparatuur om deze vangtechniek te fotograferen, maakt het mogelijk de vanghandeling tot in detail te bewonderen!
Bij de presentatie die ongeveer anderhalf uur duurt, zult u ook de geluiden van verschillende vleermuissoorten te horen krijgen.
U zult na afloop beslist anders tegen deze bijzondere diergroep aankijken!"

Als er in onze gemeente een groep mensen een werkgroep "Vleermuizen" zou willen starten, dan zou dat prima passen in de structuur van de vereniging. Het bestuur zal zo'n werkgroep graag ondersteunen.

terug naar boven
stippellijn
 

14 maart 2016

Onderhoud nestgaten oeverzwaluwwand(en)

Op 19 maart: nestgaten van de oeverzwaluw schoon maken en vullen met zand. Na de kleiafgraving in de Sandenburgerwaard heeft zich vorig jaar in een van de steil-randen spontaan een oeverzwaluwkolonie gevestigd met meer dan 50 broedparen. Een reuze leuke ontwikkeling natuurlijk.
Die kolonie gaat de vogelwerkgroep onder handen nemen, nadat de kunstwand langs het Amsterdamrijnkanaal bij Rijswijk is gedaan.
Er is hebben toestemming van het projectmanagement van K3-Delta dat o.a. voor de beheerder en eigenaar, het Utrechts Landschap, de gebiedsontwikkeling aldaar uitvoert. Met het verzoek foto's van onze werkzaamheden voor hun website op te sturen. (Wie wil dat doen?)


Zie ook bovenstaande foto van een eerdere onderhoudsbeurt.

Het is een grote klus; er zijn veel mensen nodig. Wie heeft er tijd en zin om mee te helpen, (of alleen 's ochtends bijv.). We verzamelen op zaterdag 19 maart om 9.00 uur op Walplantsoen 12.
I.v.m. vervoer opgeven bij Wim: 573197 of per e-mail: wimenodile@freeler.nl.
Als je er over beschikt neem s.t.p. een oude emmer en een schepje mee. Ook iets te eten en drinken neenemen; voor soep wordt gezorgd.

terug naar boven
stippellijn
 

12 maart 2016

Landelijke Opschoondag

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Opschoondag in Wijk bij Duurstede op zaterdag 19 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.
Twee mogelijkheden: om 9.30 verzamelen bij de Wijks Graanschuur (bij de molen) en van daaruit naar een locatie gaan waar wordt opgeschoond
of - om 9.00 uur op de Gravenbol zijn waar WijknogLeuker een opschoondag op de Gravenbol organiseert; ter plaatse wordt daar voor koffie/thee en materiaal gezorgd.
Alle opschoners gaan om 12 uur voor de lunch naar Kasteel Duurstede.
Wie mee wil lunchen moet zich voor a.s. donderdag aanmelden: a.vanherk@odru.nl of info@wijknogleuker.nl

terug naar boven
stippellijn
 

11 maart 2016

Markt van de toekomst

Duurzaamheid is erg actueel. Steeds meer mensen zijn zich bewust dat onze planeet ten onder gaat aan vervuiling, vernieling en verspilling, als we niet snel iets doen!
Op zaterdag 16 april vindt van 13.00 tot 17.00 uur voor de eerste keer de Markt van de Toekomst plaats op de Markt en in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. O
p de Markt van de Toekomst worden allerlei mogelijkheden getoond, die het mogelijk maken om voor een duurzame leefstijl te kiezen. Duurzame keuzes zijn vaak goedkoper en beter voor het milieu.
Kom het zelf ervaren!
Lees hier verder:Markt van de toekomst (PDF)
Ook op deze website is informatie te vinden.

terug naar boven
stippellijn
 

maart 2016

Kampioenschap heggenvlechten,
de terugkeer van een eeuwenoud ambacht!

Natuurlijk prikkeldraad
De afgelopen eeuw zijn veel heggen verdwenen omdat ze geen functie meerhadden. Prikkeldraad nam de rol van de ‘doornenhaag’ over, brandstof en bouwhout kwamen niet meer uit de heg en natuurlijk speelden ook de landbouwontwikkeling en aanleg van woningen en wegen een rol. Gelukkig zijn er nog steeds heggen in het Kromme Rijnlandschap.
Sommige zijn goed onderhouden, maar veel helaas niet.
En dat is zonde, want naast het feit dat het leggen van heggen een eeuwenoud ambacht is, draagt het ook bij aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het landschap. Met het juiste beheer en hulp van vrijwilligers kunnen veel heggen weer prachtheggen worden.

Kampioenschap heggenvlechten in Wijk bij Duurstede
Bij prachtig weer vond op zaterdag 5 maart 2016 in Wijk bij Duurstede, aan de Langbroekseweg het Kromme Rijnstreek kampioenschap heggenvlechten plaats.
Voor dit kampioenschap kwamen deelnemers uit het hele land naar Wijk bij Duurstede. De teams hadden elk 5 uur om 8 meter heg te vlechten.
Het werk werd door de juryleden (ervaren heggenvlechters) beoordeeld op enkele algemene criteria waarvan de belangrijkste zijn: Is de heg veedicht? Is het zaag en kapwerk op een goede manier uitgevoerd? En, het oog wil ook wat, ziet het er mooi uit?

Op de fotopagina staan meer foto's.

terug naar boven
stippellijn
 

februari 2016

Vlindertuin

Evert van Leeuwen heeft op youtube een prachtige film geplaatst over het St. Jozefterrein en de bloemen, vlinders en allerlei andere insecten die daar te zien zijn.

Hier staat de film: https://youtu.be/KxgUIQUIRyg

terug naar boven
stippellijn
 

februari 2016

Cursus: determineren van wilde planten voor beginners

Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u dan in voor deze cursus.
Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. Maar het is niet zo eenvoudig om een plant een naam te geven. Hiervoor geldt: samen kom je verder.
Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein - IJsselstein en omstreken een cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten. We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk en over de bouw en de functies van de onderdelen van de plant.
U leert te kijken naar bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan de hand van levende planten, presentaties en opdrachten binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de meest bekende plantenfamilies.
Daarna gaat u gezamenlijk één of meerdere planten op naam brengen met behulp van een flora.
Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, loep, prepareernaald en andere flora's.
U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunende en aanvullende informatie.
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20.
Kosten: IVN-leden € 10,-, niet-leden € 20,- (inclusief cursusmap, koffie en thee), te voldoen na een bevestigingsmail. De betaling geldt als definitieve opgave.
Data en locatie:de locatie is 'Het Milieu Educatie Centrum' (=Natuurkwartier), Geinoord 9, Nieuwegein en omvat vier lessen op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 23 mei, 30 mei, 6 juni en 13 juni 2016. Aanmelden voor 9 mei 2016.
Meer informatie en aanmelden bij: Frans Kok , franskok@hetnet.nl, tel: 0306034297 of 0620396805

terug naar boven
stippellijn
 

11 januari 2016

De werkgroep educatie en de Nationale Tuinvogeltelling

De informatieavond, die op woensdag 13 januari zou worden gehouden, gaat helaas niet door. Er was te weinig belangstelling.

In 2016 wil de vereniging de inwoners een paar keer informeren over de natuur. We hopen dat u door meer te weten, ook meer geniet van de natuur en de natuurbeleving dus groter wordt. Onze bijeenkomsten zullen zeker niet alleen theoretisch zijn; beleving staat voorop.
Deelnemers aan de cursussen kunnen hun plezier weer overdragen op anderen en zo kan het effect van de natuureducatie die door onze gidsen gegeven wordt verder reiken. We hopen dat ook inwoners zich melden die met kinderen werken (op school, in de naschoolse opvang, bij de verenigingen), zodat ze hun plezier in de natuur kunnen overdragen op die/hun kinderen. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders, grootouders en oppasouders.
Ook in de langdurige zorg en de ouderenzorg kan de natuur een belangrijk thema zijn bij de dagbesteding. Inwoners die daarin werkzaam zijn, roepen we ook nadrukkelijk op om zich aan te melden voor onze activiteiten.
Wij kunnen als kleine afdeling van het IVN nooit alle doelgroepen bereiken en hopen op deze manier ambassadeurs op te leiden die onze liefde voor de natuur kunnen verspreiden.

Onze eerste cursus betreft vogels, want in het weekend van 16 en 17 januari 2016 is de Nationale Tuinvogeltelling. De tuinvogeltelling wordt georganiseerd door de Vogelbescherming. Iedereen die het leuk vindt, kan aan deze telling meedoen.
Het is de bedoeling dat u tijdens één van deze dagen een half uur de vogels telt, die er in uw tuin komen. Dit aantal geeft u door aan de Vogelbescherming. Zij verzamelen de gegevens en kunnen zo zien hoe de vogelstand er voor staat.
Zijn er meer of minder soorten vogels of worden de aantallen minder? Voor meer informatie download de app Tuinvogels van Vogelbescherming.

Vindt u het leuk om aan deze telling mee te doen, maar denkt u niet voldoende te weten over de vogels, dan bent u welkom op de speciale avond die de Vereniging Natuur en Milieu/IVN Wijk bij Duurstede organiseert.

terug naar boven
stippellijn
 

5 januari 2016

De Winterwandeling

De winterwandeling vond plaats op zondag 3 januari.
Het weer bleek beter dan het zich eerst liet aanzien. Al of niet wegens de sombere weersvoorspelling waren er maar 6 deelnemers. Maar de wandeling was de moeite waard.
Het plan om wandelend vanuit Wijk bij Duurstede te vertrekken, stuitte op een teveel aan modder op sommige wandelpaden.
Daarom was het startpunt verplaatst naar Doorn. De rondwandeling van ruim 10 kilometer liep over Moersbergen naar de Gooijerdijk en daarna via Leeuwenburg naar de Langbroekerdijk. Vandaar de paden langs Weerdesteyn en Hindersteyn en over de Strijp weer terug naar de Gooijerdijk. Opnieuw over het landgoed Moersbergen kwamen we bij het beginpunt terug.

terug naar boven
stippellijn
lijntje