Kijk op onze facebookpagina voor de meest actuele informatie.

Klik hier voor de FOTOPAGINA

Jaarverslag 2015

Nieuws van de VNMW

Levende rivier, succesvolle eerste deel van het drieluik
Vogelexcursie
Knotten
Wandelen over het Utrechtpad/Winterwandeling
Weidevogelbescherming
Themawandeling
De Heemtuin
Natuurwerkdag
stippellijn
 

19 februari 2017

Levende rivier

Prachtig als Wijk bij Duurstede aan een levende rivier komt te liggen!

Dat vindt de Vereniging Natuur & Milieu Wijk bij Duurstede en zij wil u de komende maanden informeren over wat een levende rivier betekent. We doen dit in een drieluik.

Het eerste deel van dit drieluik, op donderdag 16 februari, was de lezing over het onderwerp door bioloog Frans Vera. Deze avond was een groot succes.
Het Calypsotheater was onverwacht beschikbaar, zodat de lezing was verplaatst van het Muziektheater naar het theater aan de Markt. Daar waren de meeste plaatsen bezet en luisterden de aanwezigen met plezier naar de inspirerende lezing van Frans.
Frans woont in Wijk bij Duurstede en is lid van onze vereniging.
Frans Vera was een van degenen die in de jaren 80 aan de wieg hebben gestaan van een nieuwe aanpak van de Nederlandse natuurbescherming. Hij streefde naar gevarieerde maar vooral meer 'natuurlijker' natuur, waarin bepaalde natuurlijke processen meer ruimte kregen, zoals het overstromen van uiterwaarden.
Hij was medeauteur van de nota 'Natuurontwikkeling' van het Ministerie van LNV en een van de opstellers van het Plan Ooievaar, dat model stond voor natuurontwikkeling conform de natuurontwikkelingsvisie. De ecologische hoofdstructuur van Nederland is mede door Vera bedacht.

Op woensdag 22 maart vertonen wij in het Calypsotheater in samenwerking met Ton van Ginkel "Een levende rivier" van Ruben Smit.
Deze natuurfilmer reist per kano langs de Rijn, de grootste rivier in ons land. Vanaf Lobith tot aan de Noordzee filmt hij de natuur en de bouwwerken om zich heen.
We hebben Ruben gevraagd om zijn film in te leiden en daar begin hij om 20.00 uur mee.
Ook na de film, die 75 minuten duurt is hij aanwezig voor vragen. We denken dat de avond om 22.30 uur afgelopen is, maar u kunt altijd nog wat blijven drinken.

Op zaterdag 22 april kunt u met gidsen van de vereniging op excursie. Het is een mooie tijd om de rivier en de uiterwaarden te bezoeken.
We vertrekken om 9 uur per fiets vanaf onze verenigingsruimte aan het Walplantsoen 12 en daar zullen we rond 13 uur weer terug zijn.
Binnen kunnen we dan nog even napraten en is er wat te drinken. Voor eten en drinken tijdens de excursie moet u zelf zorgen. De vereniging heeft extra verrekijkers en ook de gidsen hebben hun materialen mee.

Voor de film moet u een kaartje kopen bij Ton van Ginkel, ook leden van de vereniging.
Voor de lezing, inleiding en excursie vragen wij een vrijwillige bijdrage om onze kosten te dekken. De komende maanden zullen wij de losse onderdelen van ons drieluik nader uit de doeken doen in de pers. Deze informatie komt ook op deze website te staan.

stippellijn
 

20 februari 2017

Vogelexcursie Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden

De vogelaars gingen op 18 februari naar Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Op de vogelpagina staat een verslag van de excursie.
En op de fotopagina staat een reportage met de vele vogels die ze gezien hebben.

stippellijn
 

20 februari 2017

Wilgen Knotten

De werkgroep landschapsbeheer ging op zaterdag 18 februari weer wilgen knotten. Er is gewerkt aan de ruim honderd jaar oude wilgen achter Romeinenbaan 210

Op de fotopagina staat een reportage van de activiteiten in de winter en het voorjaar van 2017.

stippellijn
 

15 januari 2017

Winterwandeling = Wandelen over het Utrechtpad

De winterwandeling was op zondag 8 januari. Dit was meteen ook de laatste etappe van het Utrechtpad.
Na de start in Wijk bij Duurstede op 7 februari 2016 en eindigde deze laatste etappe vanuit Odijk op de Markt in Wijk bij Duurstede.

Op de fotopagina staan plaatjes van de vorige etappes.
Zie ook www.utrechtpad.nl

terug naar boven

stippellijn
 

18 december 2016

Weidevogelbescherming

De Werkgroep Weidevogelbescherming Houten (onderdeel van de Milieu Werkgroep Houten) vraagt de aandacht van onze leden voor de campagne "Help de Weidevogels".
Elk voorjaar helpen zij met ongeveer 60 vrijwilligers de weidevogels door nesten en jongen te beschermen bij werkzaamheden van boeren. De bescherming doen ze samen met de boeren. Om de weidevogels rond Houten te behouden is er echter meer nodig. Ze willen daarom samen met boeren maatregelen uitvoeren en hebben afspraken gemaakt met een aantal boeren die nog weidevogels op hun land hebben. De boeren passen hun werkzaamheden aan voor de broedende weidevogels. Het gaat vooral om het later maaien en bemesten van het weiland.
Naast extra werk betekent dit voor de boeren wel inkomstenverlies en daarvoor moeten zij gecompenseerd worden.
Voor het broedseizoen 2017 wil de werkgroep €4.500 door crowdfunding bij elkaar krijgen.
Op de lange termijn is het doel één of meer voldoende grote gebieden veilig te stellen voor een levensvatbare populatie weidevogels rond Houten/Schalkwijk.
De crowdfundingscampagne is op 7 december jl. gestart (zie http://crowdfundingvoornatuur.nl/weidevogelshouten) en loopt tot eind januari 2017.

stippellijn
 

29 november 2016

VNMW wandelt door het groen en wanneer is dat nou natuur?


Op zondag 27 november was er wandeling door het groen van Wijk bij Duurstede. Onderweg gaf Ruud Waltman uitleg bij de vraag wat is natuur.

" Groen, Openbaar Groen noemen we het vaak, is dat nog natuurlijk, volgt het de natuur of meer de mens? Is het misschien dienstbaar aan de natuur; kan de natuur er wel in huizen/onderdak aan bieden?
" De Hoogstamboomgaard wordt door een werkgroep onderhouden, maar als je nu naar een losse boom kijkt, is daar de natuur dan in te ontdekken? En de bijen die er in huizen? Grazende schapen?
" We liepen langs de vijver en sloten van het Stadspark; kun je daar met een schepnetje natuurlijk waterleven in terug vinden? Welk waterwild is er als wij er langs lopen?
" De heggen en hagen, weer later knotwilgen, een eeuwenoud park steeds informeerde Ruud ons over wat er te zien en te beleven, te ervaren is. Iedere keer bepraatten we wat daar nu de natuurwaarde van is.

Aan het eind van de wandeling sloten we de excursie af in onze ruimte op Walplantsoen 12.

terug naar boven

stippellijn
 

7 november 2016

De heemtuin

Het is de vrijwilligers van de werkgroep Heemtuin gelukt om een mooi assortiment muurplantjes op de kop te tikken. Vandaag hebben de plantjes een plekje gekregen op de muur in de heemtuin.

Op de pagina Deheemtuinvanweektotweek2016 staat hierover meer informatie en staan ook foto's.
Op deze pagina is het verloop van wat er zo'n jaar in de Heemtuin te zien is en en hoe er in gewerkt wordt te volgen.

stippellijn
 

7 november 2016

Natuurwerkdag

Op zaterdag 5 november was er weer een Landelijke Natuurwerkdag.
De werkgroep Landschapsbeheer nodigde iedereen uit om die dag wilgen te komen knotten op Het Lange Broek, Gooijerdijk 7a in Langbroek.
Na de ontvangst met koffie en pepernoten gingen er 49 vrijwilliogers het veld in, naar de knotwilgen. Zowel de volwassenen als de aanwezige 12 kinderen hebben hard gewerkt, zodat om aan het eind van de dag 83 wilgen van hun takken ontdaan waren.
Tussen de middag zorgde de tomatensoep en de broodjes voor versterking van de inwendige mens.
Het was een prachtige dag, met nog best mooi weer. Door de twee kleine buitjes liet niemand zich afschrikken.

Op de fotopagina staan meer foto's.

stippellijn