Kijk op onze facebookpagina voor de meest actuele informatie.

Klik hier voor de FOTOPAGINA

Jaarverslag 2016

Nieuws van de VNMW

Verslag ALV 29 maart 2017

IVN cursus moestuinieren
Eerste hulp bij landschap, ook op je mobiel
Insekteninventarisatie gevraagd
Uitnodiging Groen aan de Buurt Wijk bij Duurstede
Uitslag van de stemming over de Bosscherwaarden
EXCURSIE NAAR DE UITERWAARDEN, zaterdag 22 april
Vogelexcursie en vroege vogel wandeling
Seizoensafsluiting knotploeg
De heemtuin
Algemene Ledenvergadering
Boomplantdag
Padden
Landelijke Opschoondag
De jubileumbomen
Knotten
Cursus tuinreservaten
Lezing van Frans Vera groot succes
Wandelen over het Utrechtpad/Winterwandeling
Weidevogelbescherming
Themawandeling
De Heemtuin
Natuurwerkdag

stippellijn
 

12 maart 2017

IVN cursus Moestuinieren

Vanuit het IVN was er een cursus Moestuinieren ontwikkeld. Deze cursus is dit voorjaar/deze zomer ook in Wijk bij Duurstede gehouden.
De cursus wordt gegeven op 3 zaterdagen met respectievelijk de volgende onderwerpen:
1. Opstart (voorzaaien, zaaien, zaaiplan maken)
2. Begeleiding groeiperiode ( invloed van water, zon, temperatuur, onkruid, grond, bemesting, verplanten en het bijhouden van de groei met het moestuinboekje)
3. Oogst en vooruitblik naar het komend jaar (aandacht voor bevruchting, wat kun je oogsten en wanneer, bemesting van de grond)

Zaterdag 8 juli was de laatste cursusdag. Het verrassende daar aan was het slot, een bezoek aan het moestuinencomplex bij de Kromme Rijn.
Vooral de tuinen van cursusleider Gerrit-Jan waren erg bijzonder, vooral door de manier van planten: alles door elkaar, zodat de gewassen elkaar versterken en de overvloed aan "onkruid" die gebruikt wordt om de grond te voeden.
Het heeft de kijk op moestuinieren van de meeste cursisten aardig overhoop gegooid, in plaats van keurige rijtjes zonder onkruid kan het dus ook anders.
De opbrengst van de tuin van Gerrit Jan is enorm en gevarieerd. Al met al een cursus waar alle cursisten met veel plezier op zullen terug kijken.

stippellijn
 

6 juli 2017

Eerste hulp bij landschap, ook op je mobiel

Praktische instructies voor landschapsbeheer en aanleg vind je op de nieuwe website www.krommerijnlandschap.nl. Alles wat je nodig hebt in maximaal 3 muisklikken. Voor alle land-schapselementen zijn er foto instructies, zodat je in één oogopslag ziet wat de bedoeling is.
De website is een digitaal naslagwerk voor iedereen, die werkt aan landschap en natuur op parti-culier terrein in de Kromme Rijnstreek. Naast de instructie voor aanleg en onderhoud vind je ook overzichten van plantmateriaal, loonwerkers, vrijwilligersgroepen en subsidiemogelijkheden om je te helpen bij de uitvoering. Handig voor bewoners, ondernemers en vrijwilligers.
De website is ook handig voor het werk van de landschapscoördinator en ook adviseurs en ge-meente ambtenaren kunnen gebruik maken van de site.
De nieuwe website sluit ook aan bij de wens van gemeenten om bewoners beter te helpen bij hun eigen initiatieven. Niet voor niets is de slogan van stuurgroep Kromme Rijnlandschap: "Samen-werken aan landschap op particulier terrein".
Op www.krommerijnlandschap.nl je kunt je ook aan melden voor de digitale nieuwsbrief.
Stuurgroep Kromme Rijnlandschap

stippellijn
 

29 juni 2017

Insekteninventarisatie gevraagd

Wie wil en kan een NUL meting insecten doen in een nog saai stukje grasland, dat omgevormd gaat worden naar bloemenweide???? Het zal niet zoveel tijd kosten. En als het kan..... ook na een en twee jaar een meting.
We zoeken een geïnteresseerde vrijwilliger die een insecten inventarisatie wil en kan doen in de nieuw te vormen bloemenweide. Dat zou voor half augustus moeten gebeuren.
Het is maar een klein landje van 1500 m2 langs de Kromme Rijn, tussen het wandelpad Kromme Rijn en het complex moestuinen. En vanaf de bomengroep naar het dwarspad. Nadere De vraag komt van de gemeente die een nulmeting over bezoekende insecten fijn zou vinden, zodat we na een en twee jaar [als de kruiden en bloemen opgekomen zijn] het verschil kunnen duiden.

stippellijn
 

24 juni 2017

Uitnodiging Groen aan de Buurt Wijk bij Duurstede

Op dinsdagavond 13 juni was er een ideeënavond van het Groen aan de Buurt proces Wijk bij Duurstede. Tijdens deze avond zijn er door alle aanwezigen veel leuke ideeën genoemd waar men mee aan de slag wil!
Als vervolg hierop is er op donderdag 29 juni om 19.30 uur een uitwerkavond.
Op deze bijeenkomst gaan we de ideeën verder uitwerken. We bespreken de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Vaak worden er op deze avond werkgroepjes gevormd, die daarna aan de slag gaan met de verdere uitvoering.
Locatie: Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
Kijk eens op de website www.groenaandebuurt.nl ,
nadere info bij sonja.fris@hotmail.com (VNMW) en h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl(LEU)

Informatie over de ideeënavond op 13 juni..

stippellijn
 

20 april 2017

Uitslag van de stemming over de Bosscherwaarden

Binnen enkele maanden valt in de gemeenteraad de beslissing over het plan van Bosscherwaarden B.V. over de zandwinning, speciestort en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden, gecombineerd met het aanleggen van een recreatieterrein en het verplaatsen van de recreatiefunctie van de Gravenbol. De Gravenbol kan dan weer volledig natuur worden.
In het bestuur was afgesproken dat de leden van de vereniging hun mening mochten geven over dit plan. Om leden goed te informeren zijn excursies georganiseerd naar een stortponton, is er gewandeld door de Bosscherwaarden en op 5 juli 2016 heeft de projectontwikkelaar het inrichtingsplan voor de Bosscherwaarden gepresenteerd.
Op 25 april kwamen de tegenstanders aan het woord tijdens een speciale bijeenkomst in onze ruimte aan het Walplantsoen.
Kort daarna is een enquête verstuurd met de vraag: Moeten de plannen van de initiatiefnemer voor de Bosscherwaarden en de Gravenbol doorgaan?

Deze stemming heeft tot de volgende uitslag geleid:
Van 141 leden hebben er 51 gereageerd. Daarvan hebben 43 leden JA gezegd tegen de plannen.
Door 7 leden werd er NEE tegen gezegd en 1 lid liet weten geen mening te hebben.

Meer informatie staat op de pagina van het groenberaad op deze website.

stippellijn
 

13 april 2017

Levende rivier

VNMW gidst u langs en door de uiterwaarden van Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 22 april kwamen om half 9 zo'n 30 deelnemers samen in ons onderkomen op Walplantsoen 12 voor koffie en/of thee en een inleidend praatje.
Om 9 uur vertrokken we in groepjes van 10 voor een fietsexcursie naar de Waarden van Gravenbol. Op een paar plekken stopten we om "het landschap lezen".
Tussen 12 uur en 12.30 uur waren we weer terug op het Walplantsoen en stond er, voor wie zich daarvoor had aangemeld,een lunch klaar.

Diverse gidsen van onze vereniging zullen u hun liefde voor dit gebied niet verhullen. Het is gewoon fantastisch om langs de rivier te vogelen, een bijzondere soort te spotten en steeds frequenter ook de zeearend te zien.
Op de gravenbol zit ook onze jaarlijkse telpost tijdens de vogeltrek en verscheidene vogelaars gaan in de vroege morgen op stap om soorten en aantallen broedvogels te turven en door te geven aan het SOVON, voor hun langdurige onderzoek naar de stand van de vogels.
Maar betekent het enthousiasme van de leden van o.a. de vogelwerkgroep ook dat in onze uiterwaarden volop van natuurontwikkeling sprake is? Als u bij de lezing van Frans Vera aanwezig was en/of bij de vertoning van de film "Levende rivier" van Ruben Smit, dan weet u al hoe natuurontwikkeling zich verhoudt tot natuurbehoud.
Dan weet u al wat er met het landschap gebeurt als we de dynamiek terugbrengen in de rivier en de uiterwaard "ontpolderen". Allerlei te meten natuurwaarden schieten dan al na korte tijd omhoog; hier gedijen planten en dieren beter bij en zowel in aantallen als in aantal soorten zien we een behoorlijke toename.
We lieten het u allemaal graag laten zien en, wie weet, gaan we ook nog een keer met de auto naar de Blauwe Kamer en/of de Millingerwaard en dan zullen we u laten zien wat er ook in onze gemeente mogelijk is.

Het eerste deel van het drieluik, op donderdag 16 februari, was de lezing over het onderwerp door bioloog Frans Vera. Hieronder kunt u nog nalezen wat de inhoud van zijn lezing was.

Op 22 maart zat Theater Calypso vol voor Levende Rivier, een filmdocumentaire van Ruben Smit. Ruben Smit hield een inleiding op de film. Een inspirerend verhaal over zijn motieven om de film te maken en ook een kijkje achter de schermen bij het maken van de film.
Na een korte pauze volgde vertoning van de film met prachtige natuurbeelden. Het was een geslaagde avond.
In Rubens eigen persbericht lezen we: Vaar mee met de man in zijn kano. Op zijn tocht dwars door Nederland, van Lobith tot de Noordzee. De Rijn, één van de machtige aders die ons Nederland hebben gemaakt en gevormd. Lees hier verder.

stippellijn

 

10 april 2017

IVN-vroege-vogelwandeling: oproep aan onze vogelaars. Op tweede Paasdag (17 april) om 6.00 uur start een vroege-vogelwandeling over de landgoederen van Hindersteyn en Weerdestein in Langbroek. De deelnemers gaan in alle vroegte op stap om vogels te kijken en naar ze te luisteren. Hoe kun je ze aan hun liedje herkennen? De vroege ochtendzang blijft menigeen verwonderen. De gidsen van IVN-Heuvelrug en Kromme Rijn vragen om onze aanwezigheid (hulp) hierbij en het vogelen met elkaar te delen. Zij verzorgen deze natuurwandeling overigens en bieden ons gelegenheid in stemmige sfeer gidservaring op te doen. Lijkt je dit een mooie gelegenheid? Inlichtingen bij Dick Vlot, telefoon 0343516137 of e-mail: dickvlot@gmail.com.

Vogelexcursie Eempolders en Polder Arkemheen - 8 april
Met z'n dertienen reden we naar de Noordpolder te Veld bij Eemnes om een rondwandeling te maken, o.a. op de zomerdijk langs de vele waaien die daar als een natuurmonument fraai in het weidenlandschap liggen. "Een kralensnoer", noemde Klaas deze wielen en hij vertelde over het beheer van dit belangrijke weidevogelgebied.
Dat het superhoog gehouden waterpeil gunstig uitpakt voor de grutto bleek al spoedig. De koning van de weide was werkelijk overal luidruchtig aanwezig.
Lees verder op de pagina vogelverslagjes.

stippellijn
 

9 april 2017

Seizoensafsluiting knotploeg

Donderdag 6 april was het zover. Ruim 30 knotters waren bijeen voor het pizza-eten als seizoensafsluiting.
Er was door Ton v.a. Made weer een prachtige stoel gemaakt en dit jaar werd deze uitgereikt aan één van de zeer trouwe knotters: Klaas Walsweer.

Klaas was duidelijk blij met de stoel...

en moest hem ter plekke natuurlijk even passen.

stippellijn
 

7 april 2017

De heemtuin

Met 6 vrijwilligers hadden we er deze winter veel werk aan het planten van bollen in de stinzenhoek. Alles dat nu bovenkomt gaf ons ook plezier. De tulpjes laten zien of ze door de zon beschenen worden.

Vandaag fotografeerde Lex nog dit:

Gelukkig hebben we de foto's nog
Zie ook heemtuin logboek 2017

Het aantal leden van de werkgroep Heemtuin is klein, het onderhoud van dit mooie plekje in Wijk groot.
Ook al bent u geen lid van de werkgroep, u kunt wel meehelpen dit mooie plekje te onderhouden. Er zijn zware, maar ook voldoende lichte werkzaamheden.
We werken in 2017 op de volgende maandagochtenden van 10 tot 12 uur en halverwege is er een gezellige pauze met koffie, thee en koek.

We werken op maandag 13 maart en daarna in principe steeds elke 14 dagen. Dus op 27 maart, 10 en 25 april, 9 en 23 mei, etc.
Als je wilt komen helpen, kom dan op zo'n maandag naar de heemtuin of laat het weten via info@vnmw.nl stippellijn
 

9 april 2017

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2017 werd woensdag 29 maart gehouden.
Klik hier voor een verslag van de vergadering.

stippellijn
 

3 april 2017

Boomplantdag

Maandag 3 april hebben leerlingen van de de Piet de Springerschool in Langbroek 35 eiken geplant langs de Strijp.

stippellijn
 

2 april 2017

Padden


Wij kregen als vereniging het volgende bericht toegestuurd:
Zijn jullie je ervan bewust dat het momenteel 's avonds wemelt van de padden op de straten langs de Kromme Rijn in een straal van zo'n 100 meter rond vergadercentrum De Zonnewijzer? Het gaat dan om de Keizer, de Prins Hendrikweg en het Sant.
Op het grootste deel van deze straten mag je met de auto rijden. Mijn vriendin die in Wijk bij Duurstede woont, vertelde dat ze het letterlijk hoort kraken als er auto's voorbij rijden. Ik ben gisteren gaan kijken en de weg ligt ook bezaait met paddenlijkjes:(
Zijn er geen vrijwilligers die hier padden willen overzetten en kunnen er geen waarschuwingsborden langs de wegen komen? Dit is echt afschuwelijk. Zelf woon ik helaas niet in de buurt en ik ben in mijn woonplaats Zeist al actief met padden overzetten.

Een oproep dus aan hen, die daartoe de mogelijkheid hebben, de padden over te zetten.
Op de website padden.nu staat hier veel informatie over.

Een paartje bruine kikkers.
Ook bruine kikkers doen mee aan de paddentrek.
Foto: W.S.van der Horst.
stippellijn
 

25 maart 2017

Landelijke Opschoondag

stippellijn

Landelijke Opschoondag in Wijk bij Duurstede - Vereniging Natuur en Milieu trok de kar.

Zo'n 30 opschoners trokken er zaterdag 25 maart op uit om de eigen leefomgeving vrij te maken van zwerfvuil.
Na een inleiding van Alfred van Kessel gaf wethouder Wil Kosterman om een uur of 10 het symbolische startschot.
Onder een stralend zonnetje liepen tot in allerlei uithoeken van de stad gele hesjes met grijpers afval in grote gele zakken te doen.
Toen ze om 12.30 uur terug kwamen op de gemeentewerf smaakten de broodjes en de soep opperbest.

Op de fotopagina staan meer foto's van de opschoondag.

stippellijn

Veel mensen ergeren zich aan zwerfvuil dat bewust of onbewust in de openbare ruimte achtergelaten wordt. Het is dan ook heel positief om te zien dat veel mensen niet met het vingertje gaan wijzen en in plaats van te blijven mopperen, actief aan de slag gaan.
In Wijk bij Duurstede wordt al enkele jaren aan deze activiteit meegedaan met de leus 'Wijk Schoon Gewoon'. De gemeente heeft de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) gevraagd deze activiteiten te coördineren en verder uit te bouwen. Naast de organisatie van de Opschoondag, richt de ODRU zich o.a. ook op het plaatsen van blikvangers en peukentegels en op ondersteuning van basisscholen waarvan de leerlingen hun eigen schoolomgeving schoon houden.
De ODRU is ook gevraagd de activiteiten zoveel mogelijk onder te brengen bij Wijkse organisaties. Alfred van Kessel, al sinds de oprichting lid van de VNMW en zelf ook jaren actief in het zwerfafvalvrij houden van zijn woonomgeving, zag hier wel een rol weggelegd voor de VNMW. Alfred heeft dan de organisatie van de komende Opschoondag namens de VNMW voor een deel op zich genomen.

Alfred wil het daar niet bij laten. Het zou mooi zijn als we binnen de VNMW een kleine werkgroep kunnen samenstellen om de aanpak van zwerfvuil ook meer structureel aan te pakken. Een jaarlijkse activiteit als de Opschoondag is heel goed om bij een breed publiek aandacht te vragen voor een schone buitenruimte.
Om de buitenruimte in de loop van het jaar ook schoon te houden, is meer inzet nodig. Er zijn al diverse vrijwilligers actief; de 'opgeruimde Wijkenaren'. Als dit er nou eens meer worden, waarmee we een dekking over heel Wijk kunnen krijgen, dan kunnen we Wijk ook schoon houden.
Tijdens de Opschoondag van 25 maart maken we een start met dit initiatief. Iedereen die een stukje openbaar gebied wil schoonhouden, kan zich daarvoor aanmelden. Zo kunnen we een overzicht krijgen van de gebieden die al onder handen worden genomen en kunnen we een oproep doen voor vrijwilligers voor de overige gebieden. We komen dan in de loop van het jaar enkele keren bij elkaar om de ervaringen uit te wisselen en de aanpak te verbeteren.

Als we dit voor elkaar krijgen, dan steken we tijdens de volgende Opschoondag onze handen niet uit de mouwen, maar vieren we een feestje.
Als je actief mee wilt werken neem dan contact op met Alfred van Kessel, Wijkschoongewoon@gmail.com.

stippellijn
 

24 maart 2017

Jubileumbomen

In mei 2015, bij de viering van ons 25 jarig jubileum, gaf de vereniging 3 bomen cadeau aan de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede.
De eerste boom was enige tijd geleden al in Cothen geplant. Op 22 maart, boomplantdag 2017 werden in Wijk bij Duurstede en Langbroek twee rode esdoorns geplant.

Op de fotopagina staat een reportage van het planten van de bomen.

stippellijn
 

18 maart 2017

Wilgen Knotten

De werkgroep landschapsbeheer heeft zaterdag 11 maart wilgen geknot op de Gravenbol. Net als vorig jaar weer in samenwerking met WijknogLeuker. Het zou de laatste knotzaterdag zijn, maaar er volgt nog een extra zaagdag om het karwei op de Gravenbol af te maken. Dat zal op 25 maart zijn. De start is weer om 9.00 uur. Voor koffiet etc. wordt gezorgd.

Op de fotopagina staat een reportage van het knotten op 11 maart.

stippellijn
 

6 maart 2017

Cursus tuinreservaten

Onze buurafdeling IVN Heuvelrug Kromme Rijn organiseert een cursus tuinreservaten.
Leer in theorie en praktijk hoe je eigen tuin, balkon, dakterras, plantsoen of buurttuin een groene oase wordt.
Wanneer: 6 dinsdagavonden: 9 en 23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni (19.30-22.00 uur) en 2 zaterdagochtenden: 13 mei en 10 juni (9.30-12.30 uur)
Waar: Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK ZEIST
Deelnemers: 10 - 15
Kosten: € 95,00 per persoon (incl. cursusmap, handboek Diervriendelijk tuinieren en koffie/thee)
Aanmelden: Vóór 18 april 2017 per e-mail ivn.hkr.tuinreservaten@gmail.com of via www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn
Meer info: www.tuinreservaten.nl

stippellijn
 

27 februari 2017

Lezing van Frans Vera groot succes!

Het rivierengebied in Nederland is steeds meer op het omringende agrarische landschap gaan lijken. In 1986 werd daarom een prijsvraag uitgeschreven met als motto: Nederland Rivierenland.
Zes mensen, met o.a. Frans Vera (ecoloog) deden daar aan mee en wonnen met Plan Ooievaar. Zij vroegen zich af, wat een rivierengebied een rivierengebied maakt. Natuurlijk de rivier, maar hoe? Daarvoor keken ze naar nog vrijwel natuurlijke rivieren en ontrafelden zo wat een rivierengebied naar haar eigen natuur is.
Het overgrote deel (tot wel 80%) van de flora en fauna van het laagland van Europa bevindt zich in het natuurlijke rivierenlandschap. Het is biologisch het hoogst productieve en meest soortenrijke ecosysteem op aarde.
Plan Ooievaar accepteert, dat helemaal natuurlijk in Nederland niet meer kan. De "bandijken" zijn hard, maar daartussen kunnen natuurlijke processen, die met de rivier samenhangen, zoals erosie en sedimentatie door overstromingen, weer tot leven worden gewekt. De rivier moet daarvoor in de winter, maar ook in de zomer vrije toegang tot de uiterwaard krijgen. Daar passen een zomerdijk en landbouw niet bij.
Als in natuurlijke rivierengebieden, ontstaan zo weer zandige oeverwallen, zoals nu is te zien in de Millingerwaard. Dichter naar de bandijk, waar de
stroomsnelheid van het water lager is, bezinkt slib.
In combinatie met in de uiterwaard grazende grazers als rund en paard ontstaat zo een zeer rijke flora en fauna. Van nature komen ook edelhert en wild zwijn voor. Zij kunnen vanuit de Heuvelrug en de Veluwe de uiterwaarden in. Samen met plantenetende vogels als grauwe gans en de bever ontstaat zo samen met overstromingen een afwisselende soorten- en structuurrijke begroeiing, een mozaïek van graslanden, struiken, struwelen, bomen en bosschages, zoals is te zien in de Blauwe Kamer bij Rhenen (zie afbeelding).

Het Drieluik krijgt een vervolg op 22 maart met de film "Levende rivier" van Ruben Smit. Kaarten verkrijgbaar via de site: www.calypsotheater.nl
Zie ook hieronder. stippellijn
 

15 januari 2017

Winterwandeling = Wandelen over het Utrechtpad

De winterwandeling was op zondag 8 januari. Dit was meteen ook de laatste etappe van het Utrechtpad.
Na de start in Wijk bij Duurstede op 7 februari 2016 en eindigde deze laatste etappe vanuit Odijk op de Markt in Wijk bij Duurstede.

Op de fotopagina staan plaatjes van de vorige etappes.
Zie ook www.utrechtpad.nl

terug naar boven

stippellijn
 

18 december 2016

Weidevogelbescherming

De Werkgroep Weidevogelbescherming Houten (onderdeel van de Milieu Werkgroep Houten) vraagt de aandacht van onze leden voor de campagne "Help de Weidevogels".
Elk voorjaar helpen zij met ongeveer 60 vrijwilligers de weidevogels door nesten en jongen te beschermen bij werkzaamheden van boeren. De bescherming doen ze samen met de boeren. Om de weidevogels rond Houten te behouden is er echter meer nodig. Ze willen daarom samen met boeren maatregelen uitvoeren en hebben afspraken gemaakt met een aantal boeren die nog weidevogels op hun land hebben. De boeren passen hun werkzaamheden aan voor de broedende weidevogels. Het gaat vooral om het later maaien en bemesten van het weiland.
Naast extra werk betekent dit voor de boeren wel inkomstenverlies en daarvoor moeten zij gecompenseerd worden.
Voor het broedseizoen 2017 wil de werkgroep €4.500 door crowdfunding bij elkaar krijgen.
Op de lange termijn is het doel één of meer voldoende grote gebieden veilig te stellen voor een levensvatbare populatie weidevogels rond Houten/Schalkwijk.
De crowdfundingscampagne is op 7 december jl. gestart (zie http://crowdfundingvoornatuur.nl/weidevogelshouten) en loopt tot eind januari 2017.

stippellijn
 

29 november 2016

VNMW wandelt door het groen en wanneer is dat nou natuur?


Op zondag 27 november was er wandeling door het groen van Wijk bij Duurstede. Onderweg gaf Ruud Waltman uitleg bij de vraag wat is natuur.

" Groen, Openbaar Groen noemen we het vaak, is dat nog natuurlijk, volgt het de natuur of meer de mens? Is het misschien dienstbaar aan de natuur; kan de natuur er wel in huizen/onderdak aan bieden?
" De Hoogstamboomgaard wordt door een werkgroep onderhouden, maar als je nu naar een losse boom kijkt, is daar de natuur dan in te ontdekken? En de bijen die er in huizen? Grazende schapen?
" We liepen langs de vijver en sloten van het Stadspark; kun je daar met een schepnetje natuurlijk waterleven in terug vinden? Welk waterwild is er als wij er langs lopen?
" De heggen en hagen, weer later knotwilgen, een eeuwenoud park steeds informeerde Ruud ons over wat er te zien en te beleven, te ervaren is. Iedere keer bepraatten we wat daar nu de natuurwaarde van is.

Aan het eind van de wandeling sloten we de excursie af in onze ruimte op Walplantsoen 12.

terug naar boven

stippellijn
 

7 november 2016

De heemtuin

Het is de vrijwilligers van de werkgroep Heemtuin gelukt om een mooi assortiment muurplantjes op de kop te tikken. Vandaag hebben de plantjes een plekje gekregen op de muur in de heemtuin.

Op de pagina Deheemtuinvanweektotweek2016 staat hierover meer informatie en staan ook foto's.
Op deze pagina is het verloop van wat er zo'n jaar in de Heemtuin te zien is en en hoe er in gewerkt wordt te volgen.

stippellijn
 

7 november 2016

Natuurwerkdag

Op zaterdag 5 november was er weer een Landelijke Natuurwerkdag.
De werkgroep Landschapsbeheer nodigde iedereen uit om die dag wilgen te komen knotten op Het Lange Broek, Gooijerdijk 7a in Langbroek.
Na de ontvangst met koffie en pepernoten gingen er 49 vrijwilliogers het veld in, naar de knotwilgen. Zowel de volwassenen als de aanwezige 12 kinderen hebben hard gewerkt, zodat om aan het eind van de dag 83 wilgen van hun takken ontdaan waren.
Tussen de middag zorgde de tomatensoep en de broodjes voor versterking van de inwendige mens.
Het was een prachtige dag, met nog best mooi weer. Door de twee kleine buitjes liet niemand zich afschrikken.

Op de fotopagina staan meer foto's.

stippellijn